Tel./faks +370 5 247 8447
S. Stanevičiaus g. 98, LT-07103 Vilnius
El. p. rastine@ateities.vilnius.lm.lt
Kraunasi...

MOKYKLOS BENDRUOMENĖS PASIRENGIMAS

 

Pedagogų pasirengimas

Mokinių tėvų informavimas

 Dalyvavimas ESF projekte „Itraukiojo ugdymo galimybių plėtra“, seminare „Įtraukusis ugdymas. Kaip ugdyti vaikus, turinčius kalbos ir kalbėjimo sutrikimų?” (2023-04-13 dalyvavo 62 mokytojai ir specialistai).

 

 Dalyvavimas mokymų cikle pedagogams apie įtraukųjį ugdymą: „Kaip padėti mokytis vaikui, turinčiam specifinių (skaitymo, rašymo) mokymosi sutrikimų“.

 

 Dalyvavimas visų mokytojų mokyklos psichologės paskaitoje „Kaip kalbėti su sunkiais vaikais?“.

 

 Dalyvavimas NŠA seminare-mokyme  „Paauglių, turinčių autizmo spektro sutrikimų, socialinių emocinių kompetencijų ugdymo patirtis“.

 

 Dalyvavimas įtraukiojo ugdymo patirčių pasidalinimo seminare Vilniaus „Atgajos“ specialiosios mokyklos patirtys įtraukiojo ugdymo kontekste ugdant didelių ir labai didelių spec. poreikių mokinius“.

 

 Dalyvavimas NŠA mokymų cikle apie įtraukųjį ugdymą: 2022-02-10 „Intelekto sutrikimą turinčių vaikų ugdymas įtraukiuoju būdu pradinio ugdymo pedagogams“, 6 akad. val.

 

 2022-03-03 „Tvarkaraščių, dienotvarkių, pamokos struktūros svarba autistiškiems mokiniams“, 4 akad. val.

 

 2022-03-09 „Metodai, padedantys mokytojui ugdyti vaiką, turintį skaitymo ir/ar rašymo sutrikimus. Mokytojų ir tėvų bendradarbiavimo galimybės įtraukiajame ugdyme“, 4 ak. val.

 

 2022-03-23 „Alternatyviosios komunikacijos (simbolių) praktinis panaudojimas dirbant su mokiniais, turinčiais SUP“, 4 akad. val.

 

2022-04-06 „Mokomosios/ugdomosios medžiagos pritaikymas mokiniams, turintiems SUP“, 4 akad. val.

 

 2022-04-27 „Specialiųjų ugdymosi poreikių vaikas pamokoje. Pamokos analizė“, 4 akad. val.

 

 2022-05-04 „Dėmesio sutelkimo metodai pamokoje“, 4 akad. val.

 

 2022-05-04 „Dėmesio sutelkimo metodai pamokoje“, 4 akad. val.

 

 2022-12-06 „Kaip ugdyti vaikus, turinčius kalbos ir kalbėjimo sutrikimus“, 4 ak. val.

 

 2022-02-21 Kūno kultūros mokytojas  dalyvavo mokymuose „Raidos sutrikimą turinčių vaikų fiziniai gebėjimai ir jų vertinimas“, 3 ak. val.

 

 Informacija apie įtraukųjį ugdymą:

 

 Mokyklos psichologė N. Serova ir spec. pedagogė L. Jankovskaja parengė informaciją tėvams (ru):