Tel./faks (8 5) 247 8447
S. Stanevičiaus g. 98, LT-07103 Vilnius
El. p. rastine@ateities.vilnius.lm.lt
Kraunasi...

Renginiai:

1. Nacionalinės švietimo agentūros įgyvendinamo Europos socialinio fondo remiamo projekto „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“ projekto kodas 09.2.1-ESFA-V-726-03-0001 mokymai priešmokyklinio ugdymo mokytojams, pavaduotojams

 

Dalyvauja: J. Stručkienė, T. Levina

Laikas: 14.00-17.15

 

2. Individualios Eduten​ konsultacijos mokytojams (vaizdo konferencija)

 

Dalyvauja: I. Šaranova, T. Ustinovič, A. Ranceva, M. Stankevič, J. Ignatovič, A. Koltan, O. Ulevičiūtė

Laikas: 17.00-18.00

Renginiai:

1. 2021-2022 m. m. geriausiai lankiusios pamokas klasės išvyka

 

Dalyvauja: 7b klasės mokiniai

Laikas: 9.00-18.00

Atsakingos: A. Nijazova-Elsayed, N. Kirilova

 

2. Nacionalinės švietimo agentūros įgyvendinamo Europos socialinio fondo remiamo projekto „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“ projekto kodas 09.2.1-ESFA-V-726-03-0001 mokymai priešmokyklinio ugdymo mokytojams, pavaduotojams

 

Dalyvauja: J. Stručkienė, T. Levina

Laikas: 14.00-17.15

Renginiai:

1. Diagnostiniai anglų k. testai 5 kl. 

 

Dalyvauja: 5a ir 5b klasių mokiniai

Atsakinga: I. Miler

Renginiai:

1. Sienlaikraštis (darbų paroda) ,,Rugsėjo 26 d. - Europos kalbų diena“

 

Dalyvauja: 8b klasės pogrupio mokiniai

Vieta: priešais 279 kab.

Atsakinga: A. Butnorienė

Renginiai:

1. Vaikų emocinių ir elgesio problemų prevencijos programos „Zipio draugai” mokymai

 

Dalyvauja: J. Semenovič

Laikas: 12.30-17.00

Vieta: Šv. Ignoto g. 5, 260 kabinetas

 

2. Edukacinė išvyka į Rygą 

 

Dalyvauja: 8b ir 8c klasių mokiniai

Atsakingi: V. Antanavičiūtė, D. Tučkovskij

Renginiai:

1. Išvyka į VU Botanikos sodą Kairėnuose, edukacinis užsiėmimas „Mokomės pažinti augalus: lapai, žiedai, vaisiai"

 

Dalyvauja: 3a ir 3b klasių mokiniai

Laikas: 8.50-14.00

Atsakingos: I. Šaranova, T. Ustinovič

 

2. Individualios Eduten​ konsultacijos mokytojams (vaizdo konferencija)

 

Dalyvauja: I. Šaranova, T. Ustinovič, A. Ranceva, M. Stankevič, J. Ignatovič, A. Koltan, O. Ulevičiūtė

Laikas: 17.00-18.00

 

3. Visuotinis tėvų susirinkimas PUG, 1-10 kl.

 

Dalyvauja: mokinių tėvai

Pradžia: 17.30 - aktų salė

              18.00 - klasių kabinetai

Atsakingi: administracija, klasių vadovai