Tel./faks (8 5) 247 8447
S. Stanevičiaus g. 98, LT-07103 Vilnius
El. p. rastine@ateities.vilnius.lm.lt
Kraunasi...

Laikraščio „Ateika“ Nr.1 leidimas

Atsakingos: I. Grigorieva, A. Ranceva

Mokytojų, dirbančių su mokiniais, atvykusiais iš užsienio, susirinkimas

Dalyvauja: mokytojai dalykininkai, dirbantys su užseniečiais

Pradžia: 12.00

Vieta: aktų salė

Atsakingi: J. Stručkienė, klasių vadovai

Mokytojų, dirbančių toje pačioje klasėje, bendravimo veiklos stebėjimas ir įvertinimas

Dalyvauja: mokytojai dalykininkai, dirbantys tose klasėse

Vieta: aktų salė

Laikas:

   9.00-9.45 - pradinė mokykla

   10.00-10.20 - 5 kl.

   10.20-10.40 - 6 kl.

   10.40-11.00 - 7 kl.

   11.00-11.20 - 8 kl.

   11.20-11.40 - 9 kl.

   11.40-12.00 - 10 kl.

Atsakingi: L. Kobrina, J. Stručkienė, O. Jankauskaitė, VGK nariai, klasių vadovai

Pradinio ugdymo mokytojų metodinės grupės susirinkimas

„Gamtos ir technologinių mokslų laboratorija pradinėje mokykloje". Gerosios patirties sklaida

 

Dalyvauja: pradinių klasių mokytojai

Pradžia: 10.00

Vieta: 114 kab.

Atsakingos: V. Kovger, A. Ranceva

KINGS anglų k. olimpiados finalas

Dalyvauja: visi dalyvavę mokiniai ir mokytojai

Atsakinga: I. Miler

 

VGK posėdis

Dalyvauja: pakviesti mokiniai ir jų tėvai

Pradžia: 14.30

Vieta: direktoriaus kabinetas

Atsakingi: L. Kobrina, O. Jankauskaitė, VGK nariai