Tel./faks +370 5 247 8447
S. Stanevičiaus g. 98, LT-07103 Vilnius
El. p. rastine@ateities.vilnius.lm.lt
Kraunasi...

Informacinis pranešimas

<- Grįžti

 

SVARBI INFORMACIJA APIE TAI, KAIP MES RENKAME, NAUDOJAME IR SAUGOME INFORMACIJĄ APIE ASMENIS, PAKLIŪNANČIUS Į SAUGOS KAMERŲ VAIZDO STEBĖJIMO LAUKĄ

 

 

Vilniaus „Ateities“ mokykla rūpinasi Jūsų informacijos apsauga. Mes laikomės Europos Sąjungos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (ADTAĮ) bei kitų įstatymų, saugančių Jūsų informaciją. Norėdami sužinoti daugiau, atidžiai perskaitykite šį pranešimą.

 

1. Kaip turėčiau skaityti šį pranešimą?

 

Šiame pranešime bus atsakyta į svarbiausius klausimus apie tai, kaip mes renkame, naudojame ir saugome informaciją apie Jus. Jei turite kokių nors klausimų arba bet kuri iš šio pranešimo dalis yra neaiški, mes esame pasirengę Jums padėti, kaip aprašyta šio pranešimo 12 dalyje. Prašome atkreipti dėmesį, kad bet kokia žodžio „mes“ forma šiame pranešime reiškia mūsų Įstaigą, kaip nurodyta pranešimo 2 skyriuje.

 

2. Kas yra atsakingas už mano informacijos apsaugą?

 

Mes esame: Vilniaus „Ateities“ mokykla

Mūsų įstaigos kodas yra: 190003666

Mūsų adresas: S. Stanevičiaus g. 98, Vilnius

 

3. Kodėl renkate informaciją apie mane?

 

Vaizdo stebėjimas vykdomas siekiant užtikrinti mokyklos nuosavybės teisės apsaugą, garantuoti mokyklos valdomo turto saugumą ir neliečiamumą, teikiamų paslaugų kokybę ir administravimo procesą, mokyklos darbuotojų bei mokinių saugumą. Todėl mūsų patalpose ir teritorijoje esame įrengę saugos vaizdo kameras:

 

STEBIMA ĮSTAIGOS TERITORIJA

 

 

 

Kamera Nr. 1 – Kairioji pastato pusė, takelis, automobilių aikštelė prie elektros pastotės

Kamera Nr. 2 – Centrinis pastato įėjimas, elektros pastotė, pravažiavimas link stovėjimo aikštelės

Kamera Nr. 3 – Galinio pastato įėjimo dešinioji pusė, aikštelė prieš įėjimą

Kamera Nr. 4 – Galinio pastato įėjimo kairioji pusė, aikštelė prieš įėjimą

Kamera Nr. 5 – Dešinioji pastato pusė, takelis

Kamera Nr. 6 – Dešinioji pastato pusė, takelis, automobilių aikštelė, teritorija link stadiono

Kamera Nr. 7 – Kairioji pastato pusė, takelis

Kamera Nr. 8 – Pastato vidus, koridorius

 

Mes nerenkame duomenų apie Jus tikslingai, tik tais atvejais, kai Jūs dėl bet kokių priežasčių mūsų patalpose ir teritorijoje pakliūnate į aukščiau nurodytus saugos kamerų matymo laukus.

 

Dėl šių priežasčių mes turime rinkti, naudoti ir saugoti informaciją apie Jus.

 

4. Kokią informaciją turėčiau Jums pateikti ir kodėl?

 

Jūs neprivalote Mums pateikti jokios informacijos, tačiau Jums užėjus į stebimas patalpas ir teritoriją Jūsų vaizdo įrašas bus užfiksuotas automatiškai.

 

5. Kurią informaciją apie mane renkate iš kitų šaltinių?

 

Mes nerenkame jokios informacijos apie Jus iš kitų šaltinių.

 

6. Ar Jūs renkate jautrią informaciją apie mane?

 

Jautri informacija apie Jus nėra renkama.

 

7. Ar priimate automatinius sprendimus? Ar mane profiliuojate?

 

Automatiniai sprendimai nėra priimami, Jūs nesate profiliuojamas.

 

8. Ar kam nors perduodate informaciją apie mane?

 

Informacija apie Jus gali būti perduodama:

 

 

9. Ar perduodate informaciją apie mane už Europos ekonominės erdvės ribų?

 

Informacija už Europos ekonominės erdvės ribų (visos Europos Sąjungos valstybės narės bei Islandija, Lichtenšteinas ir Norvegija) nėra perduodama.

 

10. Kiek laiko saugote informaciją apie mane?

 

Nufilmuotą vaizdo medžiagą saugome 14 kalendorinių dienų.

 

11. Kokios mano teisės?

 

Jei norite imtis žemiau nurodytų veiksmų, prašome kreiptis į mūsų duomenų apsaugos pareigūną, kaip tai nurodyta 12 skyriuje. Prašome atkreipti dėmesį, jog šioms teisėms taikomos įstatymų numatytos sąlygos ir išimtys.

 

 

12. Kaip galite man padėti?

 

Jeigu Jūs turite klausimų, komentarų ar nusiskundimų, susijusių su tuo, kaip mes renkame, naudojame ir saugome duomenis apie Jus, prašome kreiptis el. paštu rastine@ateities.vilnius.lm.lt.