Tel./faks (8 5) 247 8447
S. Stanevičiaus g. 98, LT-07103 Vilnius
El. p. rastine@ateities.vilnius.lm.lt
Kraunasi...

Vaizdo kamerų stebėjimo zonos

<- Grįžti

PATVIRTINTA

Vilniaus „Ateities“ mokyklos 

Direktoriaus

2020 m. rugsėjo mėn 1 d.

įsakymu Nr. V-85

 

 

VILNIAUS „ATEITIES“ MOKYKLOS VAIZDO KAMERŲ STEBĖJIMO ZONOS

 

Vilniaus „Ateities“ mokyklos teritorijoje ir patalpose  ( S. Stanevičiaus g. 98, Vilnius) sumontuotos vaizdo stebėjimo kameros apima žemiau lentelėje pateikiamas zonas. Kiekvienai kamerai turi būti priskiriamas pavadinimas, nurodomas taške esančių kamerų skaičius, taip pat aprašoma teritorija, kuri yra apimama kiekvienos vaizdo kameros. Teritorijos apimtis nustatoma remiantis vidiniais kameros parametrais, taip pat montavimo metu vizualiai nustatytu, matomu vaizduoklyje, perimetru. Ši lentelė pildoma kiekvienu atveju, kada įstaigoje yra sumontuojamos naujos vaizdo kameros, pašalinamos esamos vaizdo kameros arba keičiama jų buvimo vieta.

 

Eil. Nr.

Pavadinimas

Kiekis

Stebimos erdvės ribos

Vaizdo stebėjimas teritorijoje ir patalpose

1.

Kamera Nr. 1

1

Kairioji pastato pusė, takelis, automobilių aikštelė prie elektros pastotės

2.

Kamera Nr. 2

1

Centrinis pastato įėjimas, elektros pastotė, pravažiavimas link stovėjimo aikštelės

3.

Kamera Nr. 3

1

Galinio pastato įėjimo dešinioji pusė, aikštelė prieš įėjimą

4.

Kamera Nr. 4

1

Galinio pastato įėjimo kairioji pusė, aikštelė prieš įėjimą

5.

Kamera Nr. 5

1

Dešinioji pastato pusė, takelis

6.

Kamera Nr. 6

1

Dešinioji pastato pusė, takelis, automobilių aikštelė, teritorija link stadiono

7.

Kamera Nr. 7

1

Kairioji pastato pusė, takelis

8.

Kamera Nr. 8

1

Pastato vidus, koridorius

9.

 

 

 

10.

 

 

 

11.

 

 

 

12.

 

 

 

13.