Tel./faks +370 5 247 8447
S. Stanevičiaus g. 98, LT-07103 Vilnius
El. p. rastine@ateities.vilnius.lm.lt
Kraunasi...

KONKURSAS „GERIAUSIAI LANKANTI KLASĖ 2022“

Девиз конкурса Ни одного пропущенного урока!
Цель конкурсаУчиться важно!
Организатор – Школа «Атейтес», г. Вильнюс.
Участники – ученики 5-10 классов.
Итог: начало – сентябрь, конец – июнь. 
Победители конкурса (лучший класс) награждается бесплатной поездкой по Литве.
 
VILNIAUS „ATEITIES“ MOKYKLOS
KONKURSO „GERIAUSIAI LANKANTI KLASĖ 2022-2023“
NUOSTATAI
 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Vilniaus „Ateities“ mokyklos organizuojamo konkurso „Geriausiai lankanti klasė“ (toliau – Konkursas) nuostatai reglamentuoja reikalavimus konkurso dalyviams, konkurso organizavimo, atrankos, vertinimo ir apdovanojimo tvarką.

 

II. TIKSLAI, UŽDAVINIAI

 

2. Konkurso tikslai ir uždaviniai:

 

2.1 gerinti mokinių lankomumą ir didinti jų motyvaciją;

 

2.2 skatinti klasių vadovus aktyvinti mokyklos nelankymo prevenciją ir nustatyti mokinių lankomumo apskaitos kriterijus;

 

2.3 atkreipti mokyklos bendruomenės dėmesį į mokyklos nelankymo problemas;

 

2.4 telkti mokyklos bendruomenę bendrai veiklai, grąžinant vaikus į mokyklą.

 

III. ORGANIZATORIAI

 

3. Konkursą organizuoja Vilniaus „Ateities“ mokyklos klasių vadovų metodinės grupės kuratorė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Aneta Nijazova-Elsayed ir mokyklos socialinė pedagogė Liudmila Kobrina.

 

4. Informacija apie konkursą mokiniams perduoda klasių vadovai ir ji bus skelbiama mokyklos interneto tinklalapyje www.ateities.lt ir el. dienyne www.tamo.lt.

 

IV. DALYVIAI

 

5. Konkurse dalyvauja Vilniaus „Ateities“ mokyklos 5 - 10 klasių mokiniai.

 

V. VYKDYMAS

 

6. Konkursas vykdomas šiais mokslo metais: nuo rugsėjo mėn. iki gegužės-birželio mėn.

 

7. Klasių lankomumo rezultatai suvedami kas trimestrą, geriausiai lankančia klase laikoma ta, kuri be pateisinomos priežasties praleido mažiausiai pamokų.

 

VI. NUGALĖTOJŲ ATRANKA

 

8. Geriausiai lankančią klasę nustato Vilniaus „Ateities“ mokyklos klasių vadovų metodinė grupė. Konkurso „Geriausiai lankanti klasė“ nugalėtoja nustatoma pagal el-dienyno ataskaitas.

 

VII. FINANSAVIMAS

 

9. Konkurso nugalėtoją apdovanoja mokyklos administracija ir mokyklos Taryba.

 

10. Klasė – Konkurso nugalėtoja – bus apdovanota nemokama pažintinė edukacinė išvyka.

 

11. Apdovanojimas konkurse laimėjusiai klasei ir jos vadovui(ei) įteikiamas Mokytojų tarybos posėdyje.