Tel./faks (8 5) 247 8447
S. Stanevičiaus g. 98, LT-07103 Vilnius
El. p. rastine@ateities.vilnius.lm.lt
Kraunasi...

METODINĖ TARYBA

Metodinių grupių ir mokyklos metodinės tarybos nuostatai

 

VILNIAUS „ATEITIES“ MOKYKLOS

METODINĖ TARYBA IR METODIKOS GRUPĖS

2021 - 2022 M.M.

 

Metodinės tarybos tikslas – koordinuoti metodikos grupių veiklą, siekiant aukštesnės ugdymo proceso kokybės. Ją sudaro visų metodikos grupių pirmininkai:

 

 

Metodinei tarybai vadovauja direktorė Liudmila Kobrina.

 

Metodinė taryba telkia mokytojus įgyvendinti šalies ir Vilniaus miesto švietimo politiką, stebint ir fiksuojant kiekvieno mokinio individualią pažangą; gerina ugdymo kokybę, parenkant tinkamus ugdymo metodus, puoselėjant bendraklasių sąveiką, diferencijuojant mokiniams užduotis, integruojant dalykus; padeda mokytojui įžvelgti kiekvieno mokinio mokymosi galimybes, kelti mokinio pažangą.

 

Metodinės tarybos veiklos planas

 

PRADINIO UGDYMO MOKYTOJŲ METODIKOS GRUPĖ

Mokytojo vardas pavardė

Kategorija

Svetlana Chizovec

pradinių klasių vyresnioji mokytoja

Irina Cizauskiene

pradinių klasių vyresnioji mokytoja

Ramilya Yakubova

pradinių klasių vyresnioji mokytoja

Ana Jankovskaja

pradinių klasių mokytoja

Viktorija Kovger

pradinių vyresnioji klasių mokytoja

Tatjana Levina

pradinių klasių vyresnioji mokytoja

Tereza Mackelo

pradinių klasių mokytoja metodininkė

Galina Ponadiožina

pradinių klasių vyresnioji mokytoja

Jelena Pipirienė

pradinių klasių vyresnioji mokytoja

Ana Ranceva

pradinių klasių vyresnioji mokytoja

Viktorija Sadovskaja

pradinių klasių vyresnioji mokytoja

Irina Šaranova

pradinių klasių vyresnioji mokytoja

Jelena Semenovič

pradinių klasių vyresnioji mokytoja

Margarita Stankevič

pradinių klasių vyresnioji mokytoja

Teresa Ustinovič

pradinių klasių mokytoja metodininkė

 

Pradinio ugdymo grupės planas

 

UŽSIENIO KALBOS MOKYTOJŲ METODIKOS GRUPĖ

Mokytojo vardas pavardė

Kategorija

Irina Gončarova

anglų kalbos vyresnioji mokytoja

Inna Jerofejeva

anglų kalbos mokytoja metodininkė

Olga Gric

anglų kalbos vyresnioji mokytoja

Irina Miler

anglų kalbos vyresnioji mokytoja

Svetlana Nanevič

anglų kalbos vyresnioji mokytoja

 

Užsienio kalbos grupės planas

 

GAMTOS MOKSLŲ IR GEOGRAFIJOS MOKYTOJŲ METODIKOS GRUPĖ

Mokytojo vardas pavardė

Kategorija

Valentina Agafonova

chemijos mokytoja

Valentina Guk

geografijos mokytoja metodininkė

Svetlana Kanapickienė

biologijos mokytoja metodininkė

Sofija Smirnova

geografijos vyresnioji mokytoja

Teresa Zubova

fizikos vyresnioji mokytoja

 

Gamtos mokslų, geografijos ir fuizikos grupės planas

 

DORINIO UGDYMO, RUSŲ KALBOS (GIMTOSIOS), ISTORIJOS IR PILIETIŠKUMO PAGRINDŲ MOKYTOJŲ METODIKOS GRUPĖ

Mokytojo vardas pavardė

Kategorija

Liudmila Jermolajeva

rusų kalbos (gimtosios) vyresnioji mokytoja

Natalija Kirilova

rusų kalbos (gimtosios) mokytoja ekspertė

Boris Kozlov 

istorijos vyresnysis mokytojas

Irina Maslak

rusų kalbos (gimtosios) vyresnioji mokytoja

Viktor Nikulin

dorinio ugdymo (tykybos) vyresnysis mokytojas

Ivanas Prosniakovas

rusų kalbos (gimtosios) mokytojas metodininkas

Ruslan Sinkevič

dorinio ugdymo (etikos) mokytojas

Svetlana Tretjakova

rusų kalbos (gimtosios) mokytoja metodininkė

Daniel Tučkovskij

istorijos mokytojas

Antonina Voroncova

dorinio ugdymo (tykybos) vyresnioji mokytoja

 

Rusų kalbos (gimtosios), istorijos ir dorinio ugdymo grupės planas

 

LIETUVIŲ KALBOS MOKYTOJŲ METODIKOS GRUPĖ

Mokytojo vardas pavardė

Kategorija

Ilvita Bačinskienė

lietuvių kalbos mokytoja

Agata Butnorienė

lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja

Ina Fondienė

lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

Ona Jankauskaitė

lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja

Lina Jankovskaja

lietuvių kalbos mokytoja

Violeta Kaužinienė

lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja

Jolanta Kudirkienė

lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja

Aurelija Lesauskienė

lietuvių kalbos mokytoja ekspertė

Artūras Paragys

lietuvių kalbos vyresnysis mokytojas

Audronė Paulauskaitė

lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja

Denis Ponomarenko

lietuvių kalbos mokytojas

Jolanta Stručkienė

lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja

Nijolė Stundžytė

lietuvių kalbos mokytoja

Renata Tichonova

lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja

Ona Valentienė

lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

 

Lietuvių kalbos grupės planas

 

MATEMATIKOS, INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ, EKONOMIKOS MOKYTOJŲ METODIKOS GRUPĖ

Mokytojo vardas pavardė

Kategorija

Aneta Nijazova-Elsayed informacinių technologijų mokytoja metodininkė
Ana Koltan matematikos vyresnioji mokytoja
Danuta Lisovskaja matematikos vyresnioji mokytoja
Ana Mikelevič

matematikos mokytoja metodininkė,

ekonomikos mokytoja metodininkė

Olga Ulevičiūtė matematikos vyresnioji mokytoja
Jelena Ignatovič

informacinių technologijų mokytoja metodininkė

matematikos mokytoja

 

Tiksliųjų mokslų grupės planas

 

MENŲ IR KŪNO KULTŪROS MOKYTOJŲ METODIKOS GRUPĖ

Mokytojo vardas pavardė

Kategorija

Silantijus Aleinikovas kūno kultūros mokytojas metodininkas
Violeta Antanavičiūtė technologijų mokytoja ekspertė
Jurij Antonov choreografijos vyresnioji mokytoja
Natalija Grudzinskienė muzikos mokytoja metodininkė
Inga Gurejeva choreografijos vyresnioji mokytoja
Marija Presnova dailės mokytojas ekspertas
Nadežda Riabčiuk dailės mokytoja
Michailas Remas Rudinskis kūno kultūros vyresnysis mokytojas
Jurijus Tarakanovas kūno kultūros mokytojas metodininkas

 

Kūno kultūros, menų ir technologijų grupės planas

 

 

KLASĖS VADOVŲ METODIKOS GRUPĖ

Mokytojo vardas pavardė

Klasė

Irina Cizauskiene 1a
Svetlana Chizovec 1b
 Tereza Mackelo 1c
 Irina Šaranova 2a
Teresa Ustinovič 2b
Ana Ranceva 2c
Ramilya Yakubova 3a
Margarita Stankevič 3b
Jelena Pipirienė 3c
Jelena Semenovič 4a
Ana Jankovskaja 4b
Viktorija Sadovskaja 4c
Irina Maslak 5a
Boris Kozlov 5b
Jelena Ignatovič 5c
Liudmila Jermolajeva 6a
Natalija Kirilova 6b
Ruslan Sinkevič 6c
Olga Ulevičiūtė 6d
Agata Butnorienė 7a
Violeta Antanavičiūtė 7b
Daniel Tučkovskij 7c
Ana Koltan 8a
Ona Jankauskaitė 8b
Sofija Smirnova 8c
Jurijus Tarakanovas 9a
Antonina Voroncova 9b
Teresa Zubova 9c
Danuta Lisovskaja 10a
Svetlana Tretjakova 10b

 

Klasių vadovų grupės planas