Tel./faks (8 5) 247 8447
S. Stanevičiaus g. 98, LT-07103 Vilnius
El. p. rastine@ateities.vilnius.lm.lt
Kraunasi...

Mokinių priėmimas į mokyklą

 

MOKINIŲ PRIĖMIMO Į VILNIAUS „ATEITIES“  MOKYKLOS 

 

PUG, 1 – 10 KLASES 2022-2023 M. M.

 

INFORMACIJA

 

 

Priėmimas į priešmokyklinio ugdymo grupes:

 

Pranešame, kad nuo 2022 m. sausio 1 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 15 d. patvirtintu sprendimu Nr. 1-1269 keičiamas Vaikų priėmimo į Vilniaus miesto švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašas „Dėl Vaikų priėmimo į Vilniaus miesto švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 

Atkreipiame ypatingą Jūsų dėmesį, kad pasikeitusioje priėmimo tvarkoje procesai ankstinami 1 mėnesiu.

 

Įsimintinos ir svarbios datos:

 

 

Tėvai negalės redaguoti ir pateikti prašymų grupių formavimo metu nuo kovo 18 iki 31 d.

 

Sutarčių pasirašymo terminas visus metus – 10 kalendorių dienų.

 

Pridedame grafiką dėl numatomų sistemos darbų

 

 

Taip pat nauji priskirtų seniūnijoms įstaigų sąrašai yra patvirtinti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. 30-3168/21 „Dėl teritorijų priskyrimo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigoms“.

 

 

Priėmimas į 1-10 klases:

 

Prašymai teikiami  e. sistemoje https://svietimas.vilnius.lt/ iki gegužės 31 d.

 

Skelbiamas atnaujintas priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas.

 

Priėmimo Į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas grafikas.

 

Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijų žemėlapiai 2021–2022 mokslo metams:  https://maps.vilnius.lt/maps_vilnius/?theme=schools.

 

 

MOKINIŲ PRIĖMIMO Į MOKYKLĄ KOMISIJA

 

Pirmininkė – Jolanta Stručkienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
Sekretorė – Lina Jankovskaja, spec. pedagogė metodininkė;
 
Nariai:
 Aneta Nijazova-Elsayed, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

– Teresa Gvozdova, psichologė;

Margarita Stankevič, pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja.
 

MOKINIŲ PRIĖMIMO KOMISIJOS DARBO TVARKOS APRAŠAS

 

MOKINIŲ SKYRIMO Į KLASES IR MOKYTOJŲ SKYRIMO KLASĖMS TVARKOS APRAŠAS

 

Komisijos posėdžių GRAFIKAS

 

Įsakymas dėl mokinių priėmimo į mokyklą komisijos sudėties