Tel./faks +370 5 247 8447
S. Stanevičiaus g. 98, LT-07103 Vilnius
El. p. rastine@ateities.vilnius.lm.lt
Kraunasi...

Antinikotininis klubas

 

 

PROJEKTO „ANTINIKOTININIS KLUBAS“ 2016–2017 M.M.

NUOSTATAI

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Projektą „Antinikotininis klubas“ (toliau Projektas) organizuoja Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras (toliau Biuras).

 

2. Projekto trukmė – 2016 rugsėjis – 2017 gegužė.

 

3. Projekto lektoriai – Kauno jaunimo narkologijos pagalbos centro vadovė Aina Adomaitytė ir Nacionalinės tabako ir alkoholio kontrolės koalicijos prezidentas Dr. Aurelijus Veryga.

 

4. Dalyvavimas projekte yra nemokamas.

 

 

II. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

 

5. Sudaryti jaunimui galimybę gauti efektyvią pagalbą ir palaikymą norint mesti arba nepradėti rūkyti.

 

6. Apmokyti komandą, kurį teiktų pagalbą mokykloje mokiniams, norintiems mesti rūkyti.

 

7. Konsultuoti norinčius mesti arba nepradėti rūkyti.

 

 

III. DALYVIAI

 

8. Projekte gali dalyvauti Vilniaus miesto bei Vilniaus rajono ugdymo įstaigų visuomenės sveikatos priežiūros specialistai, psichologai, socialiniai pedagogai, klasės auklėtojai ir kt. Tikslinė grupė 7 – 10 klasių mokiniai, norintys mesti arba nepradėti rūkyti, jų tėvai.

 

 

IV. ORGANIZAVIMAS

 

9. Registracija dalyvauti projekte vyksta iki šių metų rugsėjo 28 dienos el.p. evelina.rucinskiene@vvsb.lt, būtina užpildyti registracijos formą.

 

10. Mokykloje sudaroma komanda, mažiausiai iš 3 specialistų (rekomenduojama mokyklos psichologas ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistas (būtinai), socialinis pedagogas, klasės auklėtojas arba kt.). Užsiregistravusi mokykla pasirašo įsipareigojimo sutartį vykdyti projektą.

 

11. Rugsėjo 29 dieną pirmoje pusėje vyks pirmasis šešių valandų trukmės seminaras specialistams. Jo metu mokyklų sudarytos komandos bus supažindintos su projekto veiklomis, eiga, bei bus apmokytos kaip dirbti su jaunimu, norinčiu mesti arba nepradėti rūkyti. Pagrindinės mokymų temos: komandos formavimas, vertybinių įgūdžių formavimas, teigiamos aplinkos sukūrimas; iššūkiai, su kuriais susiduria jaunas žmogus; rūkymas ir aplinka, motyvavimas metimui; sveikatos pokyčiai nutraukus rūkymą. 

 

12. Ugdymo įstaigoje sudaromos mokinių grupės (12 – 20 mokinių) pasirinktinai: norinčių mesti arba nepradėti rūkyti; pasirenkama visa viena klasė ir skeliama pusiau; skirtingų klasių mokiniai ar kt. Grupių kiekį pasirenka pati mokykla.

 

13. Užsiėmimai mokiniams vyks pamokų metu maždaug kas dvi/tris savaites. Jie vyks nuo šių metų lapkričio iki 2017 metų gegužės mėnesio. Viso 10 užsiėmimų.

 

14. Antrasis 4 valandų trukmės seminaras specialistams vyks gruodžio mėnesį. Pagrindinės mokymų temos: rūkymo tipo nustatymas (diagnostika); galimi metimo būdai; metimo plano susidarymas; palaikymas metus rūkyti.

 

15. Projekto metu kas du mėnesius specialistams bus organizuojamos 2 valandų supervizijos  (atvejų analizės), kurių metu bus aptariama projekto eiga, stiprybių - silpnybių įvertinimas, pasidalinimas patirtimi bei aptariami iškilę klausimai.

 

16. Projekto metu vyks paskaita tėvams apie priklausomybes, jų keliamą žalą, bei kaip kalbėti apie tai su savo vaikais.

 

17.  Projektui pasibaigus bus dalinami pažymėjimai dalyviams, kurie dalyvaus visuose mokymuose, supervizijose ir praves 10 grupinių užsiėmimų.

 

 

V. PAGRINDINĖS ĮSIPAREIGOJIMO SUTARTIES SĄLYGOS

 

18. Ugdymo įstaiga pasirašo trišalę sutartį tarp mokyklos, specialistų bei biuro, kuria įsipareigoja vykdyti projektą:

 

18.1   Darbo mokykloje metu specialistų suburta komanda išleidžiama į mokomuosius seminarus bei supervizijas (viso 5 kartai), kurie vyks Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biure adresu: Polocko g. 12-2, Vilnius.

 

18.2   Specialistai išklausę seminarą įsipareigoja vykdyti projektą. Užsiėmimai jaunimui turi būti organizuojami kartą per dvi/tris savaites (viso 10 užsiėmimų). Jų metu jaunimas bus konsultuojamas, motyvuojamas ir visokeriopai skatinamas mesti ir nepradėti rūkyti. Kiekvieno mėnesio pabaigoje specialistai turi užpildyti ataskaitą (bus atsiųsta užsiregistravusioms mokykloms), kiek ir kokiomis temomis užsiėmimų pravedė.

 

18.3 Taip pat specialistų komanda esant poreikiui turi teikti individualias konsultacijas (projekto dalyviams bei mokyklos bendruomenei) norintiems mesti ar nepradėti rūkyti. Kiekvieno mėnesio pabaigoje specialistai turi užpildyti ataskaitą (bus atsiųsta užsiregistravusioms ugdymo įstaigoms), kiek dalyvių ir kokiomis temomis vyko konsultacijos.

 

18.4   Užsiėmimai mokiniams turi būti integruoti į mokymosi procesą.

 

18.5   Specialistai įsipareigoja suorganizuoti tų klasių, kurios dalyvauja projekte tėvų susitikimą, kurio metu jie turės galimybę išgirsti bei padiskutuoti apie priklausomybes, jų keliamą žalą, bei gauti žinių, kaip kalbėti apie tai su savo vaikais.

 

18.6   Projekte dalyvaujanti mokykla įsipareigoja reaguoti į jos teritorijoje ir ugdymo proceso metų rūkančius vaikus, tiksliai apsibrėžti, kokia yra mokyklos pozicija ir kokie veiksmai seka, jei toks įvykis yra užfiksuojamas.