Tel./faks (8 5) 247 8447
S. Stanevičiaus g. 98, LT-07103 Vilnius
El. p. rastine@ateities.vilnius.lm.lt
Kraunasi...

Veiklos planas

MOKYKLOS UGDYMO KARJERAI VEIKLOS PLANAS

2015–2016 M.M.

 

UGDYMO KARJERAI GRUPĖS VEIKLA  

Eil. nr.

Veiklos turinys

Laikotarpis

Atsakingi

Laukiami rezultatai

1.

Metinės veiklos ataskaita

Birželis

UK grupės nariai, klasės vadovai

Ataskaitos pateikimas

2.

Veiklos planavimas, klasės vadovų poreikių ugdymo kajrerai tyrimas 2015/2016

Rugsėjis

UK grupės nariai, klasės vadovai

Mokyklos bendruomenės poreikio UK nustatymas ir naujų renginių  įtraukimas atsižvelgiant į juos.

3.

Nuolatinis informacijos atnaujinimas mokyklos internetiniame puslapyje ir informaciniame

Visus metus

UKgrupės nariai, klasės vadovai, mokytojai, administracija

Informacijos sklaida mokyklos bendruomenėje.

4.

Kvalifikacijos kėlimas, saviugda

Pagal poreikį

UK grupės nariai,

klasės vadovai, mokytojai, administracija

Naujos patirties ir žinių įgijimas ir mokyklos UK veiklos gerinimas

5.

Bendrų renginių organizavimas

Pagal mėnesio planą

UK grupės nariai

Mokyklos bendruomenės įtraukimas į UK veiklą

ASMENYBĖS BENDRŲJŲ KOMPETENCIJŲ UGDYMAS

1.

Asmeninių kompetencijų tyrimas 9 klasių mokiniams

Sausis

A. Pilkionienė

Geresnis 9 klasių mokinių savęs pažinimas

2.

Profesinių interesų tyrimas 10 klasių mokiniams

Sausis

A. Pilkionienė

Geresnis 10 klasių mokinių savo profesinių interesų pažinimas

3.

Praktinis užsiėmimas 10 kl. mokiniams, kaip naudotis AIKOS  ir kitomis paieškos sistemomis.

Vasaris

A. Pilkionienė

Pagerėję 10 klasių mokinių  įgūdžiai naudotis informacijos paieškos sistemomis

4.

8-10 klasių mokinių tyrimas „Mokymosi stiliai“

Vasaris

A. Pilkionienė

Geresnis 8-10 klasių savo gebėjimų pažinimas ir pagerėję mokymosi rezultatai

5.

Klasės valandėlės ugdymo karjerai temomis  0-10 klasių mokiniams (Priedas 1, Priedas 2)

Pagal poreikį

A. Pilkionienė,

klasės vadovės

Geresnis savęs pažinimas, žinios apie profesijas, karjerą ir studijų galimybes

6.

Praktinis užsiėmimas 10 klasių mokiniams , kaip rengti karjeros planą.

Kovas

A. Pilkionienė

Geresnis savo karejros planavimas

 UGDYMO KARJERAI RENGINIAI

1.

Gamtos mokslų dalykinė savaitė.

Spalis

V. Mardosienė

Susipažinimas su floristo profesija

2.

Gimtosios (rusų) kalbos dalykinė savaitė.

Lapkritis

N. Kirilova

Susipažinimas su vertėjo profesija

3.

Tiksliųjų mokslų dalykinė savaitė.

Gruodis

O. Korvel.

Susipažinimas su bankininko profesija

4.

Praktinė pamoka „Gyvasis vanduo“ su  įmonės „Vilniaus vandenys“ specialiste – chemike, 6A, 6B, 6V

Gruodžio 14 d.

A. Pilkionienė, klasės vadovai

Susipažinimas su chemiko profesija

5.

Vilniaus miesto teatro festivalis. 1-10 kl.

Sausio 15 d.

B. Kozlov

Susipažinimas su teatro profesijomis

6.

Istorijos dalykinė savaitė.

Sausis

N. Ivanova.

Susipažinimas su teisininko profesija

7.

Lietuvių kalbos dalykinė savaitė.

Vasaris

D. Mickevičienė.

Susipažinimas su rašytojo ir vertėjo profesijomis

8.

Užsienio kalbų dalykinė savaitė.

Kovas

I. Gončiarova

Susipažinimas su vertėjo profesija

9.

Dorinio ugdymo, technologijų, menų dalykinė savaitė.

Balandis

V. Antanavičiūtė

Susipažinimas su taikomojo meno profesijomis

10.

Poezijos pavasaris.

Gegužės 31 d.

 I. Prosniakovas.

Susipažinimas su rašytojo ir poeto profesijomis

11.

Kūno kultūros dalykinė savaitė.

Birželis

J. Tarakanovas.

Susipažinimas su sportininko profesija

PROFESINIS VEIKLINIMAS

1.

Technologijų pamokos Vilniaus statybininkų rengimo centre, 10 klasės

Visus metus

A. Pipiras,

Susipažinimas su dailydės, medžio apdirbėjo profesijomis

2.

 Išvyka į Pinigų muziejų, 7B

Rugsėjo 23 d.

V. Antavičiūtė

Susipažinimas su bankininko profesija

3.

Išvyka į Karinės technikos ir transporto muziejų, 3G

Rugsėjo 29 d.

I. Grigorjeva

Susipažinimas su kario profesija

4.

Išvyka į Kauno M.K. Čiurlionio dailės ir Karo muziejus, 4A, 4B, 4V

Rugsėjo 29 d.

I. Šaranova,

T. Ustinovič,

A. Makarova

Susipažinimas su dailininko ir kario profesijomis

5.

Dalyvavimas projekte „Kamštelių vajus 2015“, 1-5 klasės

Rugsėjis - Lapkritis

A. Veršilo

Susipažinimas su ekologo profesija

6.

Užsiėmimas su šunimis, PUG-4 klasės

Rugsėjo III savaitė

N. Kulakovskaja,

L. Kobrina,

0-4 klasių vadovės

Susipažinimas su kinologo profesija

7.

Išvyka į A. Puškino muziejų, 2A

Spalio 1 d.

L. Triščenko

Susipažinimas su gido profesija

8.

Išvyka į Geležinkelio muziejų, 1G

Spalio 15 d.

M. Stankevič

Susipažinimas su geležinkelio darbuotojo profesija

9.

Išvyka į Vilniaus Universiteto biblioteką, 7V

Spalio 16 d.

N. Kirilova

Susipažinimas su bibliotekininko profesija

10.

Išvyka į šokolado gamyklą, 4A, 4B, 4V

Spalio 19 d.

I. Šaranova, T. Ustinovič, A. Makarova

Susipažinimas su konditeriaus profesija

11.

Išvyka į Operos ir baleto teatrą, 2A

Lapkričio 3 d.

L. Triščenko

Susipažinimas su operos ir baleto artisto, teatro darbuotojo profesijomis

12.

Išvyka į Kauno T. Ivanausko ir Aviacijos muziejus, 5-10 klasėms

Lapkričio 4 d.

V.Mardosienė,

O. Ulevičiūtė,

O. Korvel,

N. Riabčiuk,

J. Stručkienė

Susipažinimas su gamtininko ir lakūno profesijomis

13.

Dalyvavimas parodoje „Moderni mokykla“, 10A

Lapkričio 6 d.

N. Ivanova

Susipažinimas su inžinieriaus profesija

14.

Išvyka į LR Seimą, 5B

Lapkričio 12 d.

N. Ivanova,

A. Pilkionienė

Susipažinimas su Seimo nario veikla

15.

10 klasių vaikinų dalyvavimas renginyje, skirtame Lietuvos kariuomnenės dienai

Lapkričio 19 d.

L. Tynčenko,

N. Ivanova,

D. Lisovskaja

Susipažinimas su karininko profesija

16.

Išvyka į SWEDBANK centrinę būstinę, 8A, 8B

Gruodžio 15 d.

A. Pilkionienė,

A. Koltan,

V. Mardosienė

Susipažinimas su bankininko profesija

17.

Nacionalinė gynybos diena

7-8 klasės

Vasario 17

UK grupės nariai,

klasės vadovai

Susipažinimas su karininko profesija

18.

Susitikimai su banko darbuotojais, 9 klasės

Kovo III savaitė

A. Mikelevič,

A. Koltan

Susipažinimas su ekonomisto profesija