Tel./faks (8 5) 247 8447
S. Stanevičiaus g. 98, LT-07103 Vilnius
El. p. rastine@ateities.vilnius.lm.lt
Kraunasi...

Koordinacinė grupė

MOKYKLOS UGDYMO KARJERAI KOORDINACINĖ GRUPĖ

 

 

Mokyklos ugdymo karjerai grupė organizuoja ir koordinuoja ugdymo karjerai veiklą mokykloje:

 

 

 

NARIAI

 

Laima Tynčenko – direktoriaus pavaduotoja ugdymui, atsakinga  ugdymo karjerai grupės veiklos planavimą ir koordinavimą.

 

Anastasija Pilkionienė – mokyklos psichologė, atsakinga už mokykloje atliekamų mokinių profesinių interesų ir asmeninių kompetencijų tyrimų inicijavimą, rezultatų apdorojimą ir rezultatų pristatymą mokiniams, individualų ir grupinį mokinių konsultavimą ir jų  švietimą ugdymo karjerai klausimais, pagalbą mokiniams kuriant individaulius karjeros planus, informacijos apie karjeros galimybes mokykloje sklaidą, įvairių renginių, konkursų, akcijų ir išvykų, skirtų ugdymo karjerai, planavimą bei organizavimą, už ugdymo karjerai veiklos priežiūrą.

 

Liudmila Kobrina – direktoriaus pavaduotoja neformaliam ugdymui,  atsakinga už 5-8 klasių mokinių ir jų tėvų konsultavimą bei švietimą ugdymo karjerai klausimais, informacijos apie karjeros galimybes mokykloje sklaidą, įvairių renginių, konkursų, akcijų ir išvykų, skirtų ugdymo karjerai, planavimą bei organizavimą.

 

Boris Kozlov – direktoriaus pavaduotojas neformaliajam ugdymui, atsakingas už 9-10 klasių mokinių ir jų tėvų konsultavimą bei švietimą ugdymo karjerai klausimais, informacijos apie karjeros galimybes mokykloje sklaidą, įvairių renginių, konkursų, akcijų ir išvykų, skirtų ugdymo karjerai, planavimą bei organizavimą.

 

Teresa Ustinovič – pradinių klasių mokytoja, atsakinga už 0-4 klasių mokinių ir jų tėvų konsultavimą bei švietimą ugdymo karjerai klausimais, informacijos apie karjeros galimybes mokykloje sklaidą, įvairių renginių, konkursų, akcijų ir išvykų, skirtų ugdymo karjerai, planavimą bei organizavimą.

 

Ana Mikelevič – matematikos mokytoja, mokyklos tarybos narė,  atsakinga už bendradarbiavimą bei bendrų numatytų programų, susijusių su ugdymu karjerai,  vykdymą su 5-10 klasių mokytojais, informacijos iš mokytojų apie vykdomą veiklą, susijusią su karjerą, rinkimą, informacijos apie karjeros galimybes mokykloje sklaidą, įvairių renginių, konkursų, akcijų ir išvykų, skirtų ugdymo karjerai, planavimą bei organizavimą.