Tel./faks (8 5) 247 8447
S. Stanevičiaus g. 98, LT-07103 Vilnius
El. p. rastine@ateities.vilnius.lm.lt
Kraunasi...

Mėnesių veiklos planai

2020 - 2021 MOKSLO METAI

 

PATVIRTINTA

Mokyklos direktoriaus 

įsakymu Nr. V-

2020-10-01

 

VILNIAUS „ATEITIES“ MOKYKLOS

 

2020 M. SPALIO MĖN.

 

DARBO PLANAS

 

Eil. Nr.

RENGINYS

DIENA

VALANDA

VIETA

ATSAKINGAS ASMUO

PASTABOS

 

Mokinių rudens atostogos spalio 26 d. – spalio 30 d.

Neformalaus ugdymo dienaKarjeros, profesinio orientavimo diena  – spalio 5 diena

1.

METODINĖ VEIKLA

1.1. Seminaras „Kitokių patirčių, aktyviųjų veiklų (metodų) pamoka mokinių mokymosi pasiekimams optimizuoti“ 2 d. 13.00  

L. Kobrina

O. Valentienė
 
1.2. Projekto „Kokybės krepšelis“ mokyklos veiklos tobulinimo plano pristatymas 8 d. 8.00 Aktų salė

L. Kobrina

J. Stručkienė

Darbo grupė
Dalyvauja visi mokytojai
1.3.

Šeštadieninės mokyklos „Šaltinėlis“ atidarymas

10 d. 10.00  

J. Stručkienė

Mokytojai, dirbantys šeštadieninėje mokykloje
Pagal sudarytą tvarkaraštį
1.4. Pradinio ugdymo mokytojų metodinės grupės susirinkimas „Gamtos ir technologinių mokslų laboratorija pradinėje mokykloje". Gerosios patirties sklaida 27 d. 10.00 114

V. Kovger

A. Ranceva
 
1.5. Mokytojų, dirbančių toje pačioje klasėje, bendravimo veiklos stebėjimas ir įvertinimas (atvejų analizė) 28 d. 9.00-9.45 prad. mokykla

L. Kobrina

J. Stručkienė

O. Jankauskaitė

VGK nariai

Klasių vadovai

Mokytojai dalykininkai

Aktų salė
10.00-10.20 5 kl.
10.20-10.40 6 kl.
10.40-11.00 7 kl.
11.00-11.20 8 kl.
11.20-11.40 9 kl.
11.40-12.00 10 kl.
1.6. Mokytojų, dirbančių su mokiniais, atvykusiais iš užsienio, susirinkimas 29 d. 12.00 Aktų salė

J. Stručkienė

Klasių vadovai

Mokytojai dalykininkai
 
1.7.

Higienos normų atitikimo saugos ir sveikatos reikalavimams patikra (kabinetų apšvietimas, suolų atitikimas pagal ūgį ir mokinio sveikatos būklė, mokinių laikysena pamokose, judrieji žaidimai pertraukų metu)

Visą mėnesį    

S. Aleinikovas

D. Zdanevičienė
Patikrinimo pažymos pristatymas
1.8. Matematikos tarptautinis konkursas „Kings“ Visą mėnesį     O. Ulevičiūtė  
1.9. KINGS anglų k. olimpiados finalas 24 d.     I. Miler  
1.10. Respublikinis ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo įstaigų vaikų ekologinis-meninis ugdymo projektas „Kuriu gamtai 2020“ Visą mėnesį    

T. Levina

J. Pipirienė

V. Sadovskaja,

T. Mackelo
PUG, 2c, 3c, 4c kl. mokiniai

2.

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS IR INSPEKTAVIMAS

2.1.

Anglų k. 5d ir 5a klasių diagnostinis testas

1 d. Pamokų metu   V. Litvinavičienė  
2.2. Kvalifikacinis KINGS anglų k. olimpiados turas 1-9 d. Pamokų metu   I. Miler  
2.3. Dailės darbų paroda „Rudens pasaka“ 1 savaitė   Prie 230 kab. J. Antonovas 1 kl.
2.4. Dailės darbų paroda. Aplikacijos „Iškerpame pasaką“ 2 savaitė   Prie 230 kab. J. Antonovas 2 kl.
2.5. Dalyvavimas piešinių konkurse „Kalėdų šviesa“. Darbų atranka Iki 10 d.    

N. Kirilova

A. Voroncova
5-8 kl.
2.6. 2-4 klasių mokinių mokyklinis dailyraščio konkursas 14 d. Pamokų metu  

T. Mackelo

 
2.7. Konstitucijos egzaminas 5-10 kl. Mokyklinis turas Iki 16 d. Pamokų metu  

B. Kozlov

D. Tučkovskij
 
2.8. Literatūrinis konkursas (6-7 kl.) „Kalėdų šviesa““ 1 turas 12-16 d. Pamokų metu   A. Voroncova  
2.9. Gamtamokslinio ugdymo ir geografijos dalykinė savaitė 1-10 klasių mokiniams 19-23 d.    

T. Zubova

T. Mackelo
Pagal sudarytą planą
2.10. Paroda „Mes piešiame savo pasaulį“ 26-30 d.   Prie 242 kab. A. Voroncova 5-8 kl.
2.11. Adaptacinis periodas 1 ir 5 klasėse (mokinių veiklos stebėjimas pamokų ir pertraukų metu, individualūs pokalbiai su mokytojais, mokiniais ir jų tėvais) Visą mėnesį    

L. Kobrina

J. Stručkienė

N. Serova

T. Gvozdova

R. Lipnevič

A. Nijazova-Elsayed

1, 5 klasių vadovai
 
2.12. Klasių valandėlių lankymas, stebint 1, 5 klasių adaptaciją, kolektyvų formavimą Visą mėnesį    

L. Kobrina

J. Stručkienė

Pagalbos specialistai
 
2.13.

Spalio 25 d. - Konstitucijos diena. Pilietiškumo pamokos PUG-10 kl.

19-23 d.    

L. Kobrina

B. Kozlov

D. Tučkovskij

Pradinių klasių mokytojai
Istorijos, pasaulio pažinimo pamokų metu
2.14. Elektroninio dienyno pildymas, mokinių pasiekimų, lankomumo stebėjimas, darbo su klase stebėjimas 26-30 d.    

L. Kobrina

J. Stručkienė

I. Miler
 
2.15. Kontrolinių darbų grafiko laikymosi stebėsena Visą mėnesį    

L. Kobrina

J. Stručkienė
 

3.

NEFORMALAUS UGDYMO IR KITI MOKYLOS RENGINIAI

3.1.

Pirmokų „krikštynos“

9 d. 10.40 Aktų salė

1 kl. vadovai

N. Grudzinskienė Choreografijos ir muzikos mokytojai
 
3.2. Penktokų „krikštynos“ 16 d. 12.50 Aktų salė

5 kl. vadovai

B. Kozlov

Choreografijos ir muzikos mokytojai
 
3.3. Kultūros paso renginys „Komandos formavimas: kultūrinių, emocinių, socialinių įgūdžių lavinimas“ 19 d. 10.30-11.45 137 O. Ulevičiūtė 5d kl.
3.4. Jeruzalės kapinių tvarkymas prieš Vėlines 27-28 d.    

N. Kirilova

A. Voroncova

5b kl.

8b kl.

3.5.

Laikraščio „Ateika“ Nr.1 leidimas

31 d.    

I. Grigorieva

A. Ranceva
 

4.

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLA

4.1.

VGK posėdis

22 d. 14.30 Direkto-riaus kab.

L. Kobrina

O. Jankauskaitė

VGK nariai
 
4.2. Probleminio elgesio mokinių sąrašo sudarymas, individualaus pagalbos plano sudarymas mokiniui Visą mėnesį     R. Lipnevič Pokalbiai su mokiniais, klasių vadovais
4.3. Klasės valandėlės „Sveikatos stiprinimas, sveika gyvensena“  Visą mėnesį     D. Zdanevičienė 1 kl.
4.4. Asmens higienos pamokėlės pradinukams. ,,Susipažinkime: veido kaukė, kaip teisingai ja naudotis“     1-4 kl.

5.

KARJEROS UGDYMAS

5.1. Karjeros, profesinio orientavimo diena
5.1.1. Edukacinė pamoka „Sausainių kepimas“ 5 d.
 
11.00-12.00 218 T. Levina PUG
5.1.2. Kultūros paso renginys -  Edukacija EBRU „Tarp tradicijų, kūrybos ir modernumo“ 9.00-9.45 105 I. Šaranova 1a kl.
5.1.3. Kultūros paso renginys -  Edukacija EBRU „Tarp tradicijų, kūrybos ir modernumo“ 10.00-10.45 108 T. Ustinovič 1b kl.
5.1.4.

Kultūros paso renginys - „Fotolaboratorija“

9.45-10.30 225 A. Ranceva 1c kl.
5.1.5.

Kultūros paso renginys - Edukacinė pamoka: Išradimas, pakeitęs gyvenimą – elektra

9.30-10.45 113 V. Kovger 2a kl.
5.1.6.

Kultūros paso renginys - Edukacinė pamoka: Išradimas, pakeitęs gyvenimą – elektra

11.00-12.15 271 M. Stankevič 2b kl.
5.1.7. Edukacinė pamoka „Sausainių kepimas“ 10.00-11.00 227 J. Pipirienė 2c kl.
5.1.8.

Kultūros paso renginys - Edukacijos pamoka „Fotomagijos laboratorija“

12.00-12.45 106/1 J. Semenovič 3a kl.
5.1.9.

Kultūros paso renginys - „Fotolaboratorija“

8.50-10.00

109 A. Jankovskaja 3b kl.
5.1.10. Kultūros paso renginys „Druskos kelias: nuo seniausių iki šių laikų“ 9.30-10.45 229 V. Sadovskaja 3c kl.
5.1.11.

Kultūros paso renginys - „Mažieji programuotojai“

9.00-9.45 106 L. Triščenko 4a kl.
5.1.12. Tėvai pristato modeliuotojo ir leidėjo profesijas 10.40-11.25 115 S. Chizovec 4b kl.
5.1.13. Kultūros paso renginys „Druskos kelias: nuo seniausių iki šių laikų“ 11.00-12.15 114 T. Mackelo 4c kl.
5.1.14. Edukacinė pamoka „Naujų produktų ir sistemų kūrimas“ 8.50-9.35 232

I. Grigorieva

K. Radzivilovičius
4d kl.
5.1.15. Pažintinė - edukacinė išvyka į Anykščius 8.00-20.00   J. Tarakanovas 5a kl.
5.1.16. Edukacinė kelionė „Mano šalis - Anykščių šilelis“ 8.00-18.00   N. Kirilova 5b kl.
5.1.17. Interaktyvus žaidimas 9.40-10.30 279 R. Sinkevič 5c kl.
5.1.18. Edukacinė išvyka į Pelėdų parką 10.00-14.00   O. Ulevičiūtė 5d kl.
5.1.19. Kultūros paso renginys ,,Vilniaus tradiciniai amatai“ 9.00-13.00   A. Butnorienė 6a kl.
5.1.20. Pažintinė - edukacinė išvyka į Anykščius 8.00-20.00   V. Antanavičiūtė 6b kl.
5.1.21. Edukacinė kelionė „Mano šalis - Anykščių šilelis“ 10.00-20.00   D. Tučkovskij 6c kl.
5.1.22. Edukacinė išvyka į Pelėdų parką 10.00-14.00   A. Koltan 7a kl.
5.1.23. Lazerių poligonas 10.00-13.00   O. Jankauskaitė 7b kl.
5.1.24.

Pažintinė kelionė į Nidą

8.00-20.00   S. Smirnova 7c kl.
5.1.25.

Kultūros paso renginys - Edukacijos pamoka „Nepriklausomybės priklausomybės“

9.45-10.30 141 A. Nijazova-Elsayed 8a kl.
5.1.26. Automechanikos ir verslo mokyklos lankymas 11.00-13.00   A. Voroncova 8b kl.
5.1.27. Automechanikos ir verslo mokyklos lankymas 11.00-13.00   T. Zubova 8c kl.
5.1.28. Tėvai pristato pašto darbuotojo profesiją 9.45-10.30   D. Lisovskaja 9a kl.
5.1.29.

Kultūros paso renginys - Edukacijos pamoka „Nepriklausomybės priklausomybės“

10.40-11.25 146 S. Tretjakova 9b kl.
5.1.30. Lietuvos nacionalinis muziejus 11.00-13.00   I. Maslak 10a kl.
5.1.31.

Kultūros paso renginys - Edukacijos pamoka „Nepriklausomybės priklausomybės“

Kultūros paso renginys - Edukacijos pamoka „Fotomagijos laboratorija“

8.50-9.35

 

 

10.40-11.25
285 J. Ignatovič 10b. kl.

 


Paruošė:  L. Kobrina, S. Stručkienė

 

ANKSTESNIŲ MĖNESIŲ DARBO PLANAI

 

Spalis

 

Rugsėjis

 

Rugpjūtis

 

2019 – 2020 m.m.