Kraunasi...

Mėnesių veiklos planai

2022 - 2023 MOKSLO METAI

 

PATVIRTINTA

direktoriaus

2023-05-31

įsakymu Nr. V-55

 

VILNIAUS „ATEITIES“ MOKYKLOS

 

2023 M. BIRŽELIO MĖN.

 

DARBO PLANAS

 

Eil. Nr.

RENGINYS

DIENA

VALANDA

VIETA

ATSAKINGAS ASMUO

PASTABOS

1.

2022-2023 m. m. ugdymo proceso pabaiga: 1-4 kl. – 8 diena; 5-10 kl. – 22 d.

Birželio 9 d., 16 d. mokykloje vyksta VBEugdymo procesas organizuojamas nuotoliniu būdu

METODINĖ VEIKLA

1.1.

Spartakiados organizatorių susirinkimas

2 d. 15:00 106

A. Jankovskaja B. Kozlov

I. Cizauskienė

J. Tarakanovas

M. Rudinskis
 
1.2.

Mokinių priėmimo į mokyklą komisijos posėdžiai:

1 posėdis

2 posėdis

3 posėdis

 

 

2 d.

13 d.

23 d.

 

 

13:35

15:25

10:00
220

J. Stručkienė

L. Jankovskaja

A. Nijazova-Elsayed

T. Gvozdova

T. Mackelo
 
1.3.

Metodinės tarybos pasitarimas dėl projektinės veiklos aprašo rengimo

7 d. 12:30 Direktoriaus kabinetas

A. Nijazova-Elsayed

Metodinės tarybos nariai
Dalyvavimas būtinas
1.4. Spartakiados dalyvių instruktažas 8 d. 17:30 Aktų salė

A. Jankovskaja

B. Kozlov

I. Cizauskienė

J. Tarakanov

M. Rudinskis
 
1.5. 2023–2024 ir 2024–2025 m. m. mokyklos ugdymo plano parengimas pagal atnaujintas bendrąsias ugdymo programas 13 d. 17:00 Teams

L. Kobrina

A. Nijazova-Elsayed

J. Stručkienė

V. Antanavičiūtė

J. Kudirkienė

L. Jankovskaja

J. Ignatovič

N. Kirilova

V. Sadovskaja

I. Miler

N. Serova

T. Zubova

Direktoriaus 2023-03-02 įsakymas

Nr. V-27
1.6. Metodinių grupių susirinkimai
1.6.1. Gamtamokslinio ugdymo ir geografijos mokslo metodinės grupės susirinkimas 8 d. 15:25 243 T. Zubova  
1.6.2. Pradinio ugdymo mokytojų metodinės grupės susirinkimas „Ugdymo turinio atnaujinimas pradinėje mokykloje“ 12 d. 10:00 107 M. Stankevič  
1.6.3. Užsienio kalbos metodinės grupės posėdis 26 d. 10:00 274 I. Jerofejeva  
1.7. Pedagogų tarybos posėdžiai
1.7.1. Pradinių klasių III trimestro ir metų mokinių pasiekimų ir lankomumo analizė, pažangos pokyčiai 9 d. 13:00 Teams

L. Kobrina

J. Stručkienė

A. Nijazova-Elsayed

I. Bačinskienė
Mokymosi lygiai išvedami iki birželio 5 d. 15:30 val. Suvestines atiduoti pavaduotojai
1.7.2. 5-10 klasių III trimestro ir metų mokinių pasiekimų ir lankomumo analizė, pažangos pokyčiai, PUPP rezultatų aptarimas 23 d. 9:00 Teams

L. Kobrina

A. Nijazova-Elsayed

J. Stručkienė

I. Bačinskienė
Pasiekimų įvertinimai išvedami iki birželio 19 d. 15:30 val. Suvestines atiduoti pavaduotojoms
1.8. Mokinių, atvykusių iš užsienio, protokolų, ataskaitų parengimas Iki 12 d.     J. Stručkienė  
1.9. Mokinių mokymosi namuose, mokinių, turinčių spec. poreikių, pritaikytų ir individualių programų ataskaitų parengimas Iki 19 d.    

A. Nijazova-Elsayed

L. Jankovskaja
 
1.10.

Direkciniai pasitarimai su mokytojais metodinėse grupėse.

Iškilusių 2022–2023 m. m. problemų išsiaiškinimas ir sprendimo būdai.

Preliminarus darbo krūvio paskirstymas mokytojams

15 d.

PUG, 1-4 kl.
10:00 107

Administracija

Mokyklos tarybos pirmininkė

Darbo tarybos pirmininkas

I. Bačinskienė
 

27 d.

5-10 kl.
9:00 Direktoriaus kabinetas Pagal atskirą grafiką
1.11. Dalyvavimas mokymuose
1.11.1. Baigiamasis metodinis-konsultacinis seminaras „Obuolio draugai“ 1 d. 13:30 Šv. Ignoto g. 5-260 T. Mackelo  
1.11.2. Dalyvavimas Vilniaus kolegijos vykdomame projekte „Naujas lietuvių-ukrainiečių klasių ugdymas“

12 d.

26-30 d.
14:00-17:00 ZOOM

J. Kudirkienė

A. Butnorienė

D. Ponomarenko
 

2.

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS IR INSPEKTAVIMAS

2.1. Pamokos už klasės, mokyklos ribų
2.1.1. Edukacinė išvyka į Trakus 1 d. 8:00   N. Kirilova 7b
2.1.2. Edukacinė kelionė Kretinga - Palanga - Klaipėda 1-2 d. 8:00  

L. Jermolajeva

O. Ulevičiūtė

J. Ignatovič
7a, 7d, 6c
2.1.3. Edukacinė išvyka į Senamiestį, į Bernardinų sodą 6 d. 10:00   I. Šaranova 3a
2.1.4. Edukacinė ekskursija po  senamiestį 6 d. 10:00   I. Cizauskiene 2a
2.1.5. Žygis į Šeškinės Ozą 7 d. 9:00-12:00   V. Sadovskaja 1c
2.1.6. Išvyka „Aktyvūs nuotykiai medžiuose“ 7 d.   UNO PARK V. Kovger 4a
2.1.7.

Edukacinė kelionė „Baltijos kruizas“

9-11 d.    

T. Zubova

A. Koltan

V. Agafonova A. Voroncova
10a, 10b, 10c, 9a
13-15 d.    

V. Antanavičiūtė

D. Tučkovskij

O. Ulevičiūtė
8a, 8b, 8c, 7c (keli mok.), 7d
2.1.8. Ekskursija į Druskininkus. Edukacinis užsiėmimas „Sūri pamoka“ 15 d. 8:00-18:00  

I. Jerofejeva

T. Leškevič
5c, 5b
2.1.9. Pamokos Pinigų muziejuje 20 d. 10:00-13:00   T. Leškevič 5b
2.2.1. Projektai
2.2.2. Užsienio reikalų ministerijos vykdomas projektas ,,Atgal į mokyklą“: ES dabartis, ateitis ir jos veikla 1d. 8:50 Aktų salė

Mokytojai, turintys 1 pamoką 8-ose klasėse

P. Purpurovič

Klasių vadovai

8 klasės

2.2.3. Projektas „Demokratinis ugdymas Lietuvoje“. Tarptautinės vaikų gynimo dienos minėjimas  1 d. 11:45 Mokyklos kiemas, stadionas

V. Sadovskaja

A. Ranceva

M. Presnova

N. Grudzinskienė

I. Gurejeva

P. Purpurovič
1-4 klasės 
2.2.4. Projektas „Demokratinis ugdymas Lietuvoje“. Paroda „Mūsų naminiai gyvūnai“ 2 d. 9:00-10:00 Mokyklos kiemas

V. Sadovskaja

A. Ranceva
1-4 klasės
2.2.5. Projektas „Rajono fotografija“
2.2.5.1.

Darbo grupės susitikimas

1-2 d. 13:00-14:00 Ateities mokykla K. Ostapenko III grupės  (20 žmonių)
2.2.5.2. Bendras aptarimas 6 d. 13:00-14:00 Fabijoniškių gimnazija K. Ostapenko 3 grupės iš 10 kl.
2.2.5.3. Paroda, baigiamasis renginys 16 d. 16:00 Fabijono svetainė K. Ostapenko 3 grupės iš 10 kl.
2.2.6.

Projektas „Vilnius 700“ ekskursija „Žydiškas Vilnius“

12 d. 10:00   I. Jerofejeva 8c II gr.
2.2.7.

Projektas „Šiuolaikinis slengas ir krikščioniškos vertybės“ 

Visą mėnesį     А. Voroncova 7-9 klasės
2.3. Individualios mokinių pažangos pristatymai „Sėkmės istorijos“ 1-2 d. Kelionės metu   J. Ignatovič 6c
1 d. 2 pam. 225 A. Ranceva 3c
2 d. 1-2 pam. 109 A. Jankovskaja 1b
2 pam. 227 J. Pipirienė 4c
6 pam. 172 V. Antanavičiūtė 8b
7 pam. 241 S. Smirnova 9c
5 d. 1 pam. 107 M. Stankevič 4b
1 pam. 115 N. Dobrovolskaja 2b
2 pam. 229 V. Sadovskaja 1c
3 pam. 105 I. Šaranova 3a
4 pam. 106 I. Cizauskiene 2a
4-5 pam. 113 V. Kovger 4a
6 d. 2 pam. 108 T. Ustinovič 3b
4 pam. 242 A. Voroncova 10b
5 pam. 114 T. Mackelo 2c
6 pam. 271 K. Domanska 1d
7 d. 3 pam. 1061 J. Semenovič 1a
3 pam. 137 O. Ulevičiūtė 7d
8 d. 8:00 177 I. Jerofejeva 5c
1 pam. 141 B. Kozlov 6b
7 pam. 137 T. Leškevič 5b
12 d. 8:00 148 O. Jankauskaitė 9b
8:00 284 L. Jermolajeva 7a
4 pam. Sporto salė J. Tarakanovas 10a
13 d. 1 pam. 279 A. Butnorienė 8a
1 pam. 276 R. Sinkevič 7c
7 pam. 136 D. Lisovskaja 5a
7 pam. 138 A. Koltan 9a
7 pam. 140 D. Tučkovskij 9c
7 pam. 147 N. Kirilova 7b
15 d. 3 pam. 247 I. Maslak 6a
16 d. 7 pam. Teams T. Zubova 10c
2.4. Pamokos kalbų laboratorijoje Visą mėnesį Pamokų metu (10 pamokų) 150 Kalbų mokytojai Pagal atskirą grafiką

3.

NEFORMALAUS UGDYMO IR KITI MOKYLOS RENGINIAI

3.1. Parodos
3.1.1.

Dailės darbų paroda „Vasaros spalvos“

1 d.     N. Riabčuk 5-10 kl.
3.1.2. Technologijų paroda „Vasaros veidas“ Visą mėnesį     V. Antanavičiūtė 6-7 klasės
3.2.

Šventinė vakaronė

2 d. 18:00-21:00 Aktų salė

K. Ostapenko

P. Purpurovič
8 kl.
3.3. Spartakiada 2023  15 d. 10:00-13:00 Mokyklos stadionas

A. Jankovskaja B. Kozlov

I. Cizauskienė

J. Tarakanov

M. Rudinskis
Dalyvavimas būtinas
3.4. MOKSLO METŲ PABAIGOS / PASKUTINIO SKAMBUČIO ŠVENTĖS
3.4.1

2 kl.

3 kl.
7 d.

9:30-10:30

10:45-11:30
Aktų salė

Administracija

N. Grudzinskienė

M. Presnova

B. Kozlov

Klasių vadovai

Būrelių vadovai
 
3.4.2.

1 kl.

4 kl.
8 d.

9:30-10:30

11:00-12:00
3.4.3.

5 kl.

6-7 kl.

8-9 kl.
21 d.

9:30-10:30

11:00-12:00

12:30-13:30
3.4.5. 10 kl. 22 d. 12.00

4.

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLA

4.1. 5-okų pakartotinės adaptacijos rezultatų pristatymas 8 d. 8:00 Biblioteka N. Serova Dalyvauja mokytojai, dirbantys 5-ose klasėseParuošė: J. Stručkienė

 

ANKSTESNIŲ MĖNESIŲ DARBO PLANAI

 

Birželis

 

Gegužė

 

Balandis

 

Kovas

 

Vasaris

 

Sausis

 

Gruodis

 

Lapkritis

 

Spalis

 

Rugsėjis

 

2021 – 2022 m.m.

 

2020 – 2021 m.m.

 

2019 – 2020 m.m.