Tel./faks (8 5) 247 8447
S. Stanevičiaus g. 98, LT-07103 Vilnius
El. p. rastine@ateities.vilnius.lm.lt
Kraunasi...

Mėnesių veiklos planai

2020 - 2021 MOKSLO METAI

 

PATVIRTINTA

L. e. p. direktorės

įsakymu Nr. V-128

2020-12-30

 

VILNIAUS „ATEITIES“ MOKYKLOS

 

2021 M. SAUSIO MĖN.

 

DARBO PLANAS

 

Eil. Nr.

RENGINYS

DIENA

VALANDA

VIETA

ATSAKINGAS ASMUO

PASTABOS

1.

Mokinių Žiemos (Kalėdų) atostogos:

PUG, 1-4 klasių 2020 m. gruodžio 14 d. – 2021 m. sausio 3 d.

5-10 klasių 2020 m. gruodžio 23 d. – 2021 m. sausio 5 d.

 

Neformalaus ugdymo dienaStačiatikių Kalėdos sausio 7 d.

 

METODINĖ VEIKLA

1.1. Mokytojų, dirbančių PUG, 1-4 klasėse, pasitarimai Trečiadieniais

12.20

Teams

L. Kobrina

J. Stručkienė

 
Mokytojų, dirbančių 5-10 klasėse, pasitarimai Penktadieniais
1.2.

Mokyklos 2020 m. įsivertinimo ir pažangos mokinių ir tėvų apklausos analizė

12 d.  12.20 Teams

L. Kobrina

J. Stručkienė

J. Ignatovič

A. Butnorienė

O. Gric

T. Mackelo

A. Nijazova-Elsayed

R. Sinkevič
 
1.3.

Miesto olimpiados, tarptautiniai konkursai

1.3.1. Dalyvavimas Vilniaus miesto chemijos olimpiadoje (59-oji Lietuvos mokinių chemijos olimpiada) 7 d. 10.00   V. Agafonova  
1.3.2. Dalyvavimas Vilniaus miesto biologijos olimpiadoje (53-ioji Lietuvos mokinių biologijos olimpiada) 14 d.     S. Kanapickienė

B. Jonaitytė

A. Glebovas

J. Kudrevceva, 10a kl.
1.3.3. Dalyvavimas Vilniaus miesto matematikos olimpiadoje 9-10 kl. (69-oji Lietuvos mokinių matematikos olimpiada)  15 d.     D. Lisovskaja

F. Peršukevič kl.

J. Meščeriakov, 9b kl.

E. Rybačevskaja, 9a kl.

K. Sergejev

B. Jonaitytė, 10a kl.

D. Kocakaya, 10b kl.
1.3.4. Dalyvavimas Vilniaus miesto fizikos olimpiadoje 9-10 kl. (68-oji Lietuvos mokinių fizikos olimpiada) 21 d. 9.00   T. Zubova

F. Peršukevič

J. Meščeriakov, 9b kl.
1.3.5. Integruotas tarptautinis matematikos ir informacinių technologijų konkursas  „PIEŠINYS – MATEMATIKOS UŽDAVINYS“      

J. Ignatovič

A. Nijazova-Elsayed

5-10 kl.

2.

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS

2.1.

Laisvės gynėjų dienos minėjimui skirtos integruotos pamokos, klasės valandėlės 

6-13 d. Pamokų metu  

Klasių vadovai

Mokytojai dalykininkai
 
2.2.

Pilietinė iniciatyva „Atmintis gyva, nes liudija“ 

13 d. 8.00 - 8.10  

N. Stundžytė

Klasių vadovai

Dešimčiai minučių prie langų namuose uždegti vienybės ir atminties žvakutes
2.3 Mokyklinės olimpiados
2.3.1. Geografijos olimpiada, I turas 27 d.     V. Guk 8-10 kl.
2.3.2. 9-10 klasių lietuvių k., I olimpiados etapas 26 d. 8.50-11.30   

A. Lesauskienė

J. Stručkienė

I. Bačinskienė

J. Kudirkienė

A. Paragys

D. Ponomarenko
9-10 kl.
2.4. Mokykliniai konkursai, projektai
2.4.1. Projektas ,,Atminties žibintai“ 6-13 d. Pamokų metu   V. Antanavičiūtė 7-8 kl.
2.4.2. Teksto atpasakojimas 10-15 d.

5c kl., 7c kl.

 

N. Kirilova

L. Jermolajeva

I. Maslak

S. Tretjakova
5-10 kl.
2.4.3. Diktorių konkursas 15 d. Pamokų metu   S. Tretjakova  
2.4.4. Tarptautinio matematikos konkurso „Pangea 2021“ I etapas 21 d. 8.00-20.00   D. Lisovskaja 1-10 kl.
2.4.5.

Mokyklinis "Spelling Bee 2021", I etapas

29 d. 7 pamoka   I. Miler 5-6 kl, 7-9 kl.
2.4.6. Projektai „Kalėdos mokinių tėvams ir mokytojams“, „Vilnius – skirtingų religijų ir kultūrų miestas“, „Maži dideli ekranai“ Visą mėnesį     A. Voroncova  
2.4.7. Konkursas „Antrinis žaliavų panaudojimas“ Visą mėnesį     S. Kanapickienė 5-6 kl.
2.5. Pamokų stebėjimas 1-10 kl. Tikslas – pamokos organizavimas, mokinio pažanga ir pasiekimai Visą mėnesį    

L. Kobrina

J. Stručkienė
Pagal atskirą grafiką

3.

NEFORMALAUS UGDYMO IR KITI MOKYLOS RENGINIAI

3.1.

Neformalaus ugdymo diena – Stačiatikių Kalėdos

7 d.    

Klasių vadovai

Mokytojai dalykininkai
 
3.2. Šventinė popietė „Kalėdiniai susitikimai“ 7 d. 4 pamoka   S. Chizovec 4b kl.
3.3. Laikraščio „Ateika“ leidimas Nr.3 (gruodis) 15 d.    

A. Ranceva

I. Grigorieva
 
3.4. Teatro festivalis „Zvenit Janvarskaja vjuga VR 2021“ 22 d.     B. Kozlov  
3.5. 3c klasė - dalyvavimas festivalyje „Zvenit janvarskaja vjuga VR 2021“ 22 d.    

N. Grudzinskienė

V. Sadovskaja
 

4.

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLA

4.1.

Individuali pagalba, konsultavimas

Visą mėnesį    

T. Gvozdova

N. Serova

R. Lipnevič

A Nijazova-Elsayed
 
4.2. Individuali ir grupinė specialiųjų poreikių mokinių ugdymo pagalba bei konsultavimas Visą mėnesį    

L. Jankovskaja

 Paruošė:  L. Kobrina, S. Stručkienė

 

ANKSTESNIŲ MĖNESIŲ DARBO PLANAI

 

Sausis

 

Gruodis

 

Lapkritis

 

Spalis

 

Rugsėjis

 

Rugpjūtis

 

2019 – 2020 m.m.