Tel./faks +370 5 247 8447
S. Stanevičiaus g. 98, LT-07103 Vilnius
El. p. rastine@ateities.vilnius.lm.lt
Kraunasi...

Mėnesių veiklos planai

2023 - 2024 MOKSLO METAI

 

PATVIRTINTA

Vilniaus „Ateities“ mokyklos

direktoriaus 2024-03-29

įsakymu Nr. V-32

 

VILNIAUS „ATEITIES“ MOKYKLOS

 

2024 M. BALANDŽIO MĖN.

 

DARBO PLANAS

 

Eil. Nr.

RENGINYS

DIENA

VALANDA

VIETA

ATSAKINGAS ASMUO

PASTABOS

 

Mokinių Pavasario (Velykų) atostogos 2024 m. balandžio 2–5 d.

1.

METODINĖ VEIKLA

1.1.

Dalyvavimas įtraukiojo ugdymo ilgalaikėje programoje:

Mokymai „Universalaus dizaino mokymuisi principų taikymas mokykloje“

2 d. – spalio 16 d.

 

2 d.

 

 

15:00-17:00

Nuotoliniu būdu

 

 

Lektorė Kristina Grigaitė-Bliūmienė

Dalyvavimas būtinas 
Virtualus vizitas į KTU Vaižganto progimnaziją 9 d. 15:00-16:00    
Mokymai „Regos sutrikimai. Sutrikusios regos mokinių ugdymas“ 16 d. 15:00-17:00   Lektorė Dalia Taurienė
Virtualus vizitas į Dubysos Aukštupio mokyklą 23 d. 15:00-16:00    
Mokymai „Atminties sutrikimų turinčių mokinių ugdymas“ 30 d. 15:00-17:00   Lektorė Lina Liutvinienė
1.2.

TAMO dienyno pildymas (nekontaktinės valandos, klasių veiklos, neformalus ugdymas ir pan.)

2-4 d.    

L. Kobrina

A. Nijazova-Elsayed

J. Stručkienė
Patikra 5 d., komentarai TAMO dienyne
1.3.

Pedagogų susirinkimas

3 d.

10:00 Teams

L. Kobrina

A. Nijazova-Elsayed

J. Stručkienė

J. Kanapienytė
Dalyvavimas būtinas
1.4.

Klasių vadovų susirinkimas 

3 d. 11:30 Teams J. Ignatovič  
1.5. Vilniaus miesto tautinių mažumų pradinio ugdymo mokytojų metodinė konferencija „Sėkmingas kompetencijų ugdymas pamokose“  4 d. 10:00 Reprezentacinė erdvė

J. Stručkienė

I. Cizauskienė

V. Kovger

I. Šaranova
Dalyvauja užsiregistravę mokytojai
1.6. Metodinės tarybos susirinkimas. UTA komandos susirinkimas 5 d. 10:00 Teams

A. Nijazova-Elsayed

Dalyvavimas būtinas
1.7. Mokyklos vidaus įsivertinimo grupės susirinkimas 5 d. 11:30 Teams A. Nijazova-Elsayed Dalyvavimas būtinas
1.8. Užsienio (anglų) kalbos metodinės grupės posėdis 16 d. 16:30 Teams I. Jerofejeva  
1.9. Demokratinis susirinkimas  19 d. 8:00 Aktų salė

A.Ranceva

V. Sadovskaja
Dalyvauja 1-4 kl. 2-3 atstovai
1.10. Civilinės saugos pratybos 22-26 d.    

S. Burim

J. Tarakanovas
Evakuacijos pratybos
1.11. Miesto olimpiados, konkursai
1.11.1.

Vyskupijos literatūros ir meno konkursas „Gėlės Gelbėtojui – 2024“. Meninė nominacija „Dievas - Visatos Kūrėjas“

1 d.     M. Stankevič Arina Tishchenko, 1b
1.11.2. Dalyvavimas Vilniaus miesto bendrojo ugdymo mokyklų 5-9 klasių mokinių rusų kalbos (gimtosios) olimpiados 17 d. 10:00 „Santaros“ gimnazija

S. Tretjakova

N. Kirilova

I. Maslak

L. Jermolajeva

Aleksandra Ušanova 5b

Nika Kuzbrskaja 6c

Vladislav Špilevskij 7b

Alisa Bartaševičiūtė 8a

Adriana Kasenkova, 9c
1.11.3. Dalyvavimas Vilniaus miesto 5–8 klasių mokinių 2024 m. matematikos olimpiadoje 24 d. 12:00

Tuskulėnų gimnazija

Emilijos Pliaterytės progimnazija

D. Lisovskaja

O. Ulevičiūtė

T. Leškevič

J. Ignatovič

A. Koltan

Milana Kresik  5b,

Maksim Ilčenko 5a,

Timofej Mikulec 5a,

Мarija Konopliova 6c,

Каtrina Trufanova 6c,

Yana Kukharchuk 6a,

Andrius Gorochovas 7c,

Damian Monkevič 7a,

Kristina Petniūnaitė 7b,

Michail Šiško 8b,

Kiril Jermolenko 8d,

Kiril Olechnovič 8b

1.11.4. Vilniaus miesto tautinių bendrijų mokyklų 7-8 klasių mokinių lietuvių kalbos raštingumo konkursas „Lietuviškų žodžių apkabinti“ 25 d. 9:50 J. I. Kraševskio gimnazija O. Jankauskaitė Melanija Šostak, 8a
1.12. Dalyvavimas kvalifikacijos tobulinimo mokymuose, vertinimo komisijose
1.12.1. Dalyvavimas lietuvių kalbos ir literatūros pirmojo tarpinio patikrinimo vertinimo komisijoje 3 d. 8:00-17:00 Automechanikos ir verslo mokykla

J. Kudirkienė

A. Paragys
 
1.12.2.

MO muziejaus ir Britų tarybos projektas - mokymai

„Bendrųjų kompetencijų ugdymas pasitelkiant vizualinio mąstymo strategiją“
5, 12, 19, 26 d.     V. Antanavičiūtė  
1.12.3.

Dalyvavimas mokymuose „Judesio analizės taikymas psichologo darbe“, „Darbas su trauma per kūną ir judesį“

17-19 d.

26, 29 d.
    N. Serova  
1.12.4. Dalyvavimas Vilniaus miesto bendrojo ugdymo mokyklų 5–9 klasių mokinių rusų kalbos (gimtosios) olimpiados vertinimo komisijoje 17 d. 11:30 „Santaros“ gimnazija S. Tretjakova  
1.12.5. Dalyvavimas 5-8 klasių mokinių matematikos olimpiados vertinimo komisijos darbe 25 d. 14:00

Tuskulėnų gimnazija

J. Ignatovič

T. Leškevič
 

2.

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS IR INSPEKTAVIMAS

2.1. Pamokos / integruotos pamokos už klasės, mokyklos ribų
2.1.1. Spektaklio „Karlsonas“ pagal A. Lindgren knygos „Mažylis ir Karlsonas, kuris gyvena ant stogo“ inscenizaciją peržiūra  16 d.

11:00

Trukmė: 90 min.
„Lėlės“ teatras

R. Tichonova

O. Valentienė
4a, 4b, 4c
2.1.2. Lietuvių kalbos pamoka Okupacijų ir laisvės kovų muziejuje 18 d. 11:00-12:30   J. Kudirkienė 9c grupė
2.1.3. Pamokos Trakų Vokės dvaro sodyboje: „Ir sunkumai nebaugina!“, „Pasaulis pagal Grafą“ 30 d.    

V. Kovger

I. Cizauskienė
3a, 1a
2.1.4. Pamoka Greitosios medicinos pagalbos stotyje Data derinama     O. Ulevičiūtė 8d
2.2. Edukacinės pamokos
2.2.1. Nuotolinė Įdomioji pamoka „Auginame čia, Lietuvoje!“ (Pamoka apie tvarumą, maisto tausojimą, ekologinius bei nacionalinės kokybės maisto produktus, sveiką mitybą ir fizinį aktyvumą) 11 d. 11:00-11:45  

V. Kovger

I. Cizauskienė
1a, 3a
2.2.2. Kultūros pasas. Edukacija „Kiaušinių marginimas vašku“ 12 d. 9:45-10:30   I. Jerofejeva 6c
2.2.3. Biologijos pamokos 10 klasėse: Žemės ekologija. Oro ir vandens užterštumas. Šiukšlės 20-24 d.

 

  S. Kanapickienė 10a, 10b, 10c
2.2.4. Geografijos pamokos-viktorinos 8 klasėse, skirtos Tarptautinei Žemės dienai 22 d.     V. Guk 8b, 8c, 8d
2.2.5. Edukacija Vilniaus zoologijos sode „Zoopark“ 23 d. 10:30-14:00 Verkių g.27 R. Yakubova 1d
2.3. Mokyklos olimpiados, konkursai
2.3.1. Mokyklos 3-4 kl. pasaulio pažinimo olimpiada 17 d. 10:40

3 kl.- 105

4 kl.-115

I. Šaranova

J. Motkina
Užduotis rengia V. Kovger
2.3.2. Pradinių klasių skaitovų konkursas 19 d. 12:50 Aktų salė A. Paulauskaitė  
2.4. PUPP, bandomieji patikrinimai, testai
2.4.1.

PUPP gimtoji (rusų) kalba žodžiu nelaikiusiems dėl pateisinamos priežasties

Iki balandžio pabaigos    

A. Nijazova-Elsayed

Vykdymo ir vertinimo komisijų nariai
Pagal atskirą direktoriaus įsakymą
2.4.2. Bandomasis PUPP gimtosios (rusų) kalbos testas raštu

10 d.

12 d.

2 pamoka

5 pamoka
150 L. Jermolajeva

10b

10a
2.4.3. Lietuvių kalbos ir literatūros PUPP bandomasis patikrinimas 24 d. 8:50-10:30

220

222

254

150

D. Ponomarenko

P. Purpurovič

K. Ostapenko

Klasių vadovai
10a, 10b, 10c
2.5. Projektai 
2.5.1. Projektai: „Biblija visada su manimi“, „Lėlių teatras“ Visą mėnesį     А. Voroncova 9 kl., 5-10 kl.
2.6.

Menų, technologijų, kūno kultūros 1-10 klasių mokytojų praktinės veiklos stebėjimas formaliajame ir neformaliajame ugdyme.

Tikslas – aktyvų mokymą(si) skatinančių priemonių taikymas ugdyme, individualios pažangos stebėjimas
Visą mėnesį    

A. Nijazova-Elsayed

J. Stručkienė
 
2.7.

Elektroninio dienyno pildymo analizė

Visą mėnesį    

A. Nijazova-Elsayed

J. Stručkienė
 
2.8.

Kontrolinių darbų grafiko stebėsena

Visą mėnesį    

A. Nijazova-Elsayed

J. Stručkienė
 

3.

NEFORMALAUS UGDYMO IR KITI MOKYLOS RENGINIAI

3.1. Balandžio mėnuo - AUTIZMO SUPRATIMO MĖNUO
3.1.1. Ekspozicija iš skėčių, papuoštų begalybės ženklais „Lietaus vaikai“ 8-30 d.   Reprezentacinė erdvė

Mokyklos Taryba

N. Riabčuk

Mokinių Taryba

Klasių vadovai
Už skėčių pirkimą atsakinga Mokyklos Taryba
3.1.2.

Piešinių paroda „Lietaus vaikai“

15-30 d.   Reprezentacinė erdvė Klasių vadovai PUG, 1-4 kl.
3.1.3. Žydrų drabužių diena be mokyklinės uniformos, skirta pasaulinei autizmo supratimo dienai (minima balandžio 2 d.) 12 d.

Visą dieną

 

Mokyklos Taryba

Mokinių Taryba

Klasių vadovai
 
3.1.4. 1-4 klasių ir Mokinių Tarybos fotografavimas stadione (begalybės ženklu) 12 d. 5 pamoka  

Mokyklos Taryba

Mokinių Taryba

Klasių vadovai
5 pamoka pagal tvarkaraštį nevyksta
3.2. Atvirų durų diena 17 d. 18:00 Aktų salė

Administracija

4-tų klasių, PUG vadovai,

būrelių vadovai
 
3.3. Mokyklos teatras
3.3.1. Spektaklis tėvams. Muzikinė pasaka „Mucha-cokotucha“ 18 d. 18:00 Aktų salė

N. Grudzinskienė

T. Mackelo
3c
3.3.2. Spektaklis mokiniams. Muzikinė pasaka „Mucha-cokotucha“ 19 d. 5 pamoka Aktų salė

N. Grudzinskienė

T. Mackelo

3c

Žiūrovai - PUG ir 1 kl.
3.3.3. Spektaklis mokiniams „Brėmeno muzikantai“ 24 d. 4 pamoka Aktų salė

N. Grudzinskienė

V. Sadovskaja

2c

Žiūrovai 1-2 kl. 
3.4. Skautai
3.4.1. Jaunesniųjų skautų pavasario stovykla Palūšėje 2-4 d.     N. Stundžytė  
3.4.2. Skautai švenčia Jurgines 20 d. 10:00-18:00   N. Stundžytė  
3.5. Laikraščio „Ateika“ Nr. 2 leidimas 19 d.    

I. Cizauskienė

A. Ranceva

I. Šaranova
 
3.6. Vilniaus Eufrosinijos kapinių tvarkymas

13 d. arba

20 d.
11:00-13:00   I. Jerofejeva 6c
3.7. Sanitarinė mokyklos diena. Po šešių pamokų kiekviena klasė tvarko savo kabinetą, o vėliau — koridorių prie savo kabineto 24 d.    

Administracija

Mokinių Taryba

Klasių vadovai

Sutrumpintos pamokos po 35 min. pagal tvarkaraštį.

Mokiniams įskaitomos 2 socialinės valandos
3.8. Pirmokų šventė „Lik sveika, abėcėle“ 25 d. 4 pamoka Aktų salė

N. Grudzinskienė

M. Presnova

Klasių vadovai
1a, 1b, 1c, 1d
3.9. Paroda „Mokytojų sveikinimai Velykų proga“ Visą mėnesį     A. Voroncova 5-10 kl.

4.

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

4.1. Patyčių prevencinės ir intervencinės komisijos (PPIK) susirinkimas dėl „Savaitės prieš patyčias“ 9 d. 14:40 105 PPIK komisija  
4.2. Savaitė prieš patyčias 15-19 d.    

PPIK komisija

Klasių vadovai
Pagal atskirą planą
4.3. VGK posėdis „Rizikos grupės mokinių mokymosi pasiekimų ir lankomumo analizė“ 24 d. 14:40 Direktoriaus kabinetas

A. Nijazova-Elsayed

L. Jankovskaja

VGK nariai
 
4.4. Pakartotinė 1 klasių mokinių adaptacija (stebėjimas, testavimas, pokalbis) Visą mėnesį     T. Gvozdova  
4.5. 5-okų pakartotinės adaptacijos vertinimo pradžia: 5-ų klasių stebėjimas pamokose, mokinių anketavimas Visą mėnesį    

N. Serova

 

5.

KARJEROS UGDYMAS

5.1. 10-ų klasių klasės valandėlė, EPAM School of Digital Engineering mokyklos prezentacija 8 d. 7-8 pamoka 148

B. Radvilavičienė

Klasių vadovai
 
5.2. Atvirų durų diena „Sostinės“ gimnazijoje 9 d. 15:00 Dūkštų g. 30

A. Koltan

O. Jankauskaitė

S. Smirnova
10a, 10b, 10c
5.3. Paskaita 8-tų klasių mokiniams „Teisinė atsakomybė“ 16 d. 2 pamoka  

5-ojo policijos komisariato bendruomenės pareigūnės

A. Nijazova-Elsayed

Klasių vadovai
8a, 8b, 8c, 8d
5.4. Pilietiškumo ir gynybos įgūdžių kursai 16-18 d. Pamokų metu

136

137

138

A. Nijazova-Elsayed

Klasių vadovai
9 kl.Paruošė: J. Stručkienė

 

ANKSTESNIŲ MĖNESIŲ DARBO PLANAI

 

BALANDIS

 

KOVAS

 

VASARIS

 

SAUSIS