Tel./faks (8 5) 247 8447
S. Stanevičiaus g. 98, LT-07103 Vilnius
El. p. rastine@ateities.vilnius.lm.lt
Kraunasi...

Mėnesių veiklos planai

2022 - 2023 MOKSLO METAI

 

PATVIRTINTA

direktoriaus

įsakymu Nr. V-124

2022-12-29

 

VILNIAUS „ATEITIES“ MOKYKLOS

 

2023 M. SAUSIO MĖN.

 

DARBO PLANAS

 

Eil. Nr.

RENGINYS

DIENA

VALANDA

VIETA

ATSAKINGAS ASMUO

PASTABOS

1.

Mokinių Žiemos (Kalėdų) atostogos PUG, 1-10 klasių

2022 m. gruodžio 27 d. – 2023 m. sausio 6 d.

Neformalaus ugdymo diena – Teatro diena – sausio 26 d.

 

METODINĖ VEIKLA

1.1.

Mokytojų, dirbančių toje pačioje klasėje, bendravimo veiklos stebėjimas ir įvertinimas (atvejų analizė). Mokinių, turinčių spec. poreikių, pasiekimų kitimas.

Mokinių, atvykusių iš užsienio, pasiekimai, iššūkiai, problemos. PUG, 1-4, 5 kl.
3 d. 9:00-9:15 PUG

L. Kobrina

A. Nijazova-Elsayed

J. Stručkienė

VGK nariai

Klasių vadovai

Mokytojai dalykininkai

TEAMS

 

Dalyvavimas būtinas
9:15-10:00 1 kl.
10:00-10:40 2 kl.
10:40-11:20 3 kl.
11:20-12:00 4 kl.
12:00-12:40 5 kl.
1.2.

Mokytojų, dirbančių toje pačioje klasėje, bendravimo veiklos stebėjimas ir įvertinimas (atvejų analizė).  Mokinių, turinčių spec. poreikių, pasiekimų kitimas.

Mokinių, atvykusių iš užsienio, pasiekimai, iššūkiai, problemos.6-10 kl.

4 d. 9:00-9:30 6 kl.

L. Kobrina

A. Nijazova-Elsayed

J. Stručkienė

VGK nariai

Klasių vadovai

Mokytojai dalykininkai

TEAMS

 

Dalyvavimas būtinas
9:30-10:10 7 kl.
10:10-10:40 8 kl.
10:40-11:10 9 kl.
11:10-11:40 10 kl.
1.3.

Pedagogų susirinkimas.

1. Vilniaus „Ateities“ mokyklos psichosocialinių rizikos veiksnių ir mobingo vertinimas.

2. 2023-2027 metų strateginis veiklos planas. Pristatymas ir aptarimas.

3. Mokytojų supažindinimas su NMPP organizavimo ir vykdymo Aprašo instrukcijomis.

4. Einamieji reikalai.
4 d. 12:00-13:30  

L. Kobrina

A. Nijazova-Elsayed

J. Stručkienė

Klasių vadovai

Mokytojai dalykininkai

TEAMS

 

Dalyvavimas būtinas
1.4. Vilniaus miesto 700 metų jubiliejui skirta praktinė konferencija mokytojams „Šiuolaikinė pamoka augančiame Vilniuje“ 5 d. 10:00-15:30 Vytauto Didžiojo gimnazija

A. Nijazova-Elsayed

J. Stručkienė

 
1.5.

5-ų klasių adaptacijos rezultatų ir mokymosi stilių pristatymas

6 d. 10:00 Teams

N. Serova

Klasių vadovai

Mokytojai dalykininkai
Dalyvauja mokytojai, dirbantys 5-ose klasėse
1.6. Lietuvių kalbos ir literatūros metodinės grupės susirinkimas 10 d. 11:25 280 I. Bačinskienė  
1.7. Gamtamokslinio ugdymo ir geografijos mokslo metodinės grupės susirinkimas 12 d. 12:30 243 T. Zubova  
1.8. Susirinkimas „Ugdymo turinio atnaujinimas (UTA)“ 16 d. 11:25 Aktų salė

A. Nijazova-Elsayed

Metodinė taryba

UTA komandos nariai
Dalyvavimas būtinas
1.9. Mokyklos vidaus įsivertinimo mokytojų, mokinių ir tėvų apklausa „Asmeninės pažangos įsivertinimas ir mokymasis“ iš mokyklos kultūros srities Iki 17 d.    

A. Nijazova-Elsayed

Įsivertinimo grupė
 
1.10. Mokyklos vidaus įsivertinimo grupės susirinkimas 24 d. 16:30 Teams

A. Nijazova-Elsayed

Įsivertinimo grupė
 
1.11. Miesto olimpiados, konkursai
1.11.1. Dalyvavimas Vilniaus miesto chemijos olimpiadoje (61-oji Lietuvos mokinių chemijos olimpiada) 18 d.     V. Agafonova  
1.11.2. Dalyvavimas Vilniaus miesto fizikos olimpiadoje 9-10 kl. (70-oji Lietuvos mokinių fizikos olimpiada) 20 d.     T. Zubova I. Repchyna, 9a
1.11.3. Dalyvavimas Vilniaus miesto lietuvių kalbos olimpiadoje 9-10 kl. tautinių bendrijų mokyklų mokiniams 23 d. 9:00-12:40 „Santaros“ gimnazija

A. Lesauskienė

A. Butnorienė O. Jankauskaitė

A. Paragys

D. Ponomarenko

N. Stundžytė
 
1.11.4. Vilniaus miesto 1-4 klasių mokinių kūrybinių darbų paroda-konkursas, skirtas Vilniaus 700 metų jubiliejui Visą mėnesį     Pradinio ugdymo mokytojos  

2.

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS IR INSPEKTAVIMAS

2.1.

Atviros pamokos

2.1.1. Vilniaus 700 metų jubiliejui skirta rusų k. pamoka „Toponimika. Miesto vietos, kurias mes mylime. Pavadinimai ir ypatybės“ 16 d. 6-7 pamokos 147 N. Kirilova 10b klasė
2.1.2. Projekto „Kalėdiniai susitikimai“ II dalies pristatymas. Literatūrinė-muzikinė kompozicija „Kalėdiniai susitikimai“ 12 d. 5 pamoka Aktų salė

S. Tretjakova

N. Grudzinskienė
5c klasė
2.2. Laisvės gynėjų diena
2.2.1. Pilietinė iniciatyva „Atmintis gyva, nes liudija“ 13 d. 8.00-8.10  

N. Stundžytė

Klasių vadovai

Dešimčiai minučių prie langų klasėse uždegti vienybės ir atminties žvakutes
2.2.2. Laisvės gynėjų diena – sausio 13 d. paminėjimas lietuvių kalbos pamokose 13 d. Pamokų metu  

I. Bačinskienė

Lietuvių k. mokytojai
 
2.2.3. Laisvės gynėjų dienos minėjimui skirtos integruotos pamokos, klasės valandėlės 9-13 d. Pamokų metu  

Klasių vadovai

Mokytojai dalykininkai
 
2.3. Mokyklinės olimpiados
2.3.1. 9-10 klasių lietuvių k., I olimpiados etapas 12 d. 8.50-11.30  281

A. Lesauskienė

A. Butnorienė O. Jankauskaitė

A. Paragys

D. Ponomarenko

N. Stundžytė
9-10 klasės
2.3.2.

8-10 kl. 1 turo geografijos olimpiada

24 d.     V. Guk 8-10 klasės
2.3.3. Anglų kalbos mokyklinė olimpiada pagal atskirą grafiką 13-18 d.    

I. Jerofejeva

Anglų k. mokytojos
3-10 klasės
2.4. Mokykliniai projektai, konkursai
2.4.1.

Mokyklos projektas ,,Vilniui – 700“. Piešinių konkursas, skirtas Vilniaus 700 metų jubiliejui

25 d.     Pradinio ugdymo mokytojos  
2.4.2.

Dalyvavimas tarptautiniame matematikos konkurse

III savaitė   136 D. Lisovskaja 1-10 klasės
2.4.3.

Projektas  „Vilniui – 700. Praeitis – dabartis – ateitis“

Visą mėnesį     A. Butnorienė 8a, 8b, 8c kl. grupės
2.4.4. Projektai „Biblija visada su manimi“, „Vilniaus šventyklos“, „Gėris ir tiesa filmuose“. Paroda „Biblija piešiniuose“ Visą mėnesį     A. Voroncova 7-9 klasės
2.5. Matematikos, informacinių technologijų, ekonomikos dalykinė savaitė 23-27 d.
2.5.1. Viktorina „Matematikos parkas“ 23 d. 6-7 pamoka Aktų salė T. Leškevič 5 a,b,c
2.5.2 Viktorina „Matematinė kavinė“ 23 d. Pamokų metu 138 A. Koltan 9 a,c
2.5.3. Žaidimas „Savasis žaidimas“ 24 d. Pamokų metu 136 D. Lisovskaja 8a, 8b, 8c
2.5.4. Viktorina „Matematikos kryžiažodžiai“ 25 d. Pamokų metu 137 O. Ulevičiūtė

7a, 7c, 7d

2.5.5. Viktorina „Protų mūšis“ 26 d. 2 pamoka 136 J. Ignatovič 6c
2.5.6. Informatikos viktorina 23-27 d. Pamokų metu

220

222

J. Ignatovič

S. Burim

10a, 10b, 10c

2.5.7. Susitikimas su SEB banko darbuotoja 27 d.   Aktų salė O. Ulevičiūtė Pagal atskirą grafiką
2.5.8.

Matematikos viktorinos

23-27 d. Pamokų metu   Matematikos mokytojai  
2.6.

Matematikos, informacinių technologijų, ekonomikos 1-10 klasių mokytojų praktinės veiklos stebėjimas, analizė.

Tikslas – aktyvų mokymą(si) skatinančių priemonių taikymas ugdyme, individualios pažangos stebėjimas

Visą mėnesį    

A. Nijazova-Elsayed

J. Stručkienė

 
2.7. Kontrolinių darbų grafiko stebėsena Visą mėnesį    

A. Nijazova-Elsayed

J. Stručkienė
 
2.8.

Elektroninio dienyno pildymo analizė

Visą mėnesį    

A. Nijazova-Elsayed

J. Stručkienė
 

3.

NEFORMALAUS UGDYMO IR KITI MOKYLOS RENGINIAI

3.1. Kalėdinė pasaka „Eglutė“ 13 d. 4 pamoka Aktų salė

N. Grudzinskienė

T. Mackelo

2c

Žiūrovai PUG, 1 kl.
3.2.

Laikraščio „Ateika“ leidimas

16 d.    

I. Cizauskiene

A. Ranceva

I. Šaranova 
 
3.3. Šventinis koncertas „Kalėdų istorija“ 17 d.

4 pam.

5 pam.
Aktų salė

N. Grudzinskienė

M. Presnova

N. Riabčuk

I. Gurejeva

4, 5 kl.

6-7 kl.
3.4.

Teatro festivalis „Zvenit Janvarskaja vjuga 2023“

26 d. 12:00 Aktų salė

B. Kozlov

Darbo grupė
 
3.5. Ekskursija Senajame Dramos teatre „Teatro užkulisiai“ 26 d. 9:00-13:00   I. Jerofejeva 5c klasė

4.

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLA

4.1. VGK posėdis „Rizikos grupės mokinių mokymosi pasiekimų ir lankomumo analizė“ 19 d. 14:30 Direktoriaus kabinetas

A. Nijazova-Elsayed

L. Jankovskaja

VGK nariai
 

5.

KARJEROS UGDYMAS

5.1. Konferencija-susitikimas su pasaulio čempionu S. Maslobojevu Data tikslinama 14:30 Aktų salė N. Kirilova 7b, 8a, 8c, 10b klasės
5.2. Edukacija Pinigų muziejuje „Susipažinkime su pinigais“ 27 d. 13:00 Totorių g. 2/8 R. Yakubova 4a klasė

Paruošė: J. Stručkienė

 

ANKSTESNIŲ MĖNESIŲ DARBO PLANAI

 

Sausis

 

Gruodis

 

Lapkritis

 

Spalis

 

Rugsėjis

 

2021 – 2022 m.m.

 

2020 – 2021 m.m.

 

2019 – 2020 m.m.