Tel./faks +370 5 247 8447
S. Stanevičiaus g. 98, LT-07103 Vilnius
El. p. rastine@ateities.vilnius.lm.lt
Kraunasi...

Mėnesių veiklos planai

2023 - 2024 MOKSLO METAI

 

PATVIRTINTA

Vilniaus „Ateities“ mokyklos

direktoriaus 2024-05-31

įsakymu Nr. V-45

 

VILNIAUS „ATEITIES“ MOKYKLOS

 

2024 M. BIRŽELIO MĖN.

 

DARBO PLANAS

 

Eil. Nr.

RENGINYS

DIENA

VALANDA

VIETA

ATSAKINGAS ASMUO

PASTABOS

1.

2023-2024 m. m. ugdymo proceso pabaiga: 1-4 kl. – 11 diena; 5-10 kl. – 26 d.

 

Birželio 7 d., 10 d. mokykloje vyksta VBE – ugdymo procesas organizuojamas nuotoliniu būdu

 

METODINĖ VEIKLA

1.1.

Dalyvavimas įtraukiojo ugdymo ilgalaikėje programoje:

Mokymai „Universalaus dizaino mokymuisi principų taikymas mokykloje“

Balandžio 2 d. – spalio 16 d.   Nuotoliniu būdu  

Dalyvavimas būtinas

https://www.ugdymomeistrai.lt
Virtualus vizitas į Vilniaus kunigaikščio Gedimino progimnaziją 4 d. 15:00 - 16:00
FILMO PREMJERA. I dalis 27 d.     07-18, 08-01 II, III dalys
1.2. Mokinių priėmimo į mokyklą komisijos posėdžiai 5 d. 14:30 220

J. Stručkienė

L. Jankovskaja

A. Nijazova-Elsayed

T. Gvozdova

T. Mackelo

* Posėdžiai organizuojami pagal poreikį, atsiradus  laisvų mokymosi vietų.

10, 14, 18, 26 d.*
20 d.
1.3. Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas. Apklausa „Mokyklos atvirumas ir svetingumas“ 3-14 d.    

A. Nijazova-Elsayed

Įsivertinimo grupė
Apklausoje dalyvauja 1-10 kl. tėvai, 5-10 kl. mokiniai, mokytojai
1.4. Mokinių, atvykusių iš užsienio, protokolų, ataskaitų parengimas Iki 11 d.     J. Stručkienė Protokolus atiduoti pavaduotojai iki 14:30 val.
1.5.

Metodinių grupių pirmininkų susirinkimas

1. Pasirengimas atnaujintų Bendrųjų programų diegimui 2024-2025 m. m.

2. Dėl lietuvių k. stiprinimo 2024-2025 m. m., tvarkos aprašo rengimo 2024-2025 m. m.

3. Iškilusių 2023–2024 m. m. problemų išsiaiškinimas ir sprendimo būdai.
12 d.  14:30 Direktoriaus kabinetas

L. Kobrina

A. Nijazova-Elsayed

J. Stručkienė

Metodinių grupių pirmininkai
 
1.6. Dalyvavimas Mokymosi ypatumų centro Labirintas ir Vilniaus Gedimino Rotary klubo organizuojamame tyrime apie įtraukųjį ugdymą, mokinius, turinčius specifinių mokymosi sutrikimų ir  mokinių, turinčių disleksiją, poreikių atliepimą Iki 15 d.    

Administracija

Mokytojai

Pagalbos mokiniui specialistai

Apklausos nuoroda: 

https://survey.

alchemer.eu/

s3/90709206/

TyrimasApieSMS

1.7. Metodinių grupių susirinkimai
1.7.1. Pradinio ugdymo metodinės grupės susirinkimas  6 d. 14:40 105 I. Šaranova  
1.7.2. Užsienio kalbos metodinės grupės susirinkimas 17 d. 14:30 274 I. Jerofejeva  
1.8. Mokinių mokymosi namuose, mokinių, turinčių spec. poreikių, pritaikytų ir individualių programų ataskaitų parengimas Iki 21 d.    

A. Nijazova-Elsayed

L. Jankovskaja
Programas atiduoti spec. pedagogei  iki 14:30 val.
1.9. Pedagogų tarybos posėdžiai
1.9.1.

Pradinių klasių III trimestro ir metų mokinių pasiekimų ir lankomumo analizė, pažangos pokyčiai.

Preliminarus darbo krūvio paskirstymas mokytojams

12 d.

1-4 kl.
12:00 105

L. Kobrina

J. Stručkienė

A. Nijazova-Elsayed

J. Kanapienytė
Mokymosi lygiai išvedami iki birželio 6 d. 15:30 val. Suvestines atiduoti pavaduotojai birželio 6 d.
1.9.2. 5-10 klasių III trimestro ir metų mokinių pasiekimų ir lankomumo analizė, pažangos pokyčiai, PUPP rezultatų aptarimas 27 d. 10:00 171

L. Kobrina

A. Nijazova-Elsayed

J. Stručkienė

J. Kanapienytė
Pasiekimų įvertinimai išvedami iki birželio 21 d. 15:30 val. Suvestines atiduoti pavaduotojoms
1.10.

Direkcinis pasitarimas su mokytojais metodinėse grupėse.

Preliminarus darbo krūvio paskirstymas mokytojams

28 d.

5-10 kl.
9:00 Direktoriaus kabinetas

Administracija

Mokyklos tarybos pirmininkė

Profesinės sąjungos pirmininkė

J. Kanapienytė
Pagal atskirą grafiką

2.

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS IR INSPEKTAVIMAS

2.1. Vilnius yra mokykla
2.1.1. Mūsų klasės biblioteka po atviru Vilniaus dangumi 3 d. 11:45-15:30 Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka J. Stručkienė 8b kl. grupė
2.1.2. Pavojai ir saugus elgesys socialiniuose tinkluose 6 d. 10:00 Mortos g. 14

A. Nijazova-Elsayed

T. Nechamkina
5c
2.1.3. Sprendžiame lygtis Trakų gatvėje 7 d. 10:00   A. Koltan 7a
2.1.4. Vilniaus legenda 7 d. 9:00-12:00   V. Sadovskaja 2c
2.1.5. Sprendžiame lygtis Trakų gatvėje 10 d. 10:00   A. Koltan 8b
2.1.6. Perskaityk Vilnių 10 d. 10:00   A. Ranceva 4c
2.1.7. Medžio aukščio nustatymas pagal jo šešėlį 13 d.     T. Zubova 7b
2.1.8. Asmenukė su Vilniumi 14 d.     O. Gric  
2.2. Pamokos / integruotos pamokos už klasės, mokyklos ribų
2.2.1. Integruotos edukacinės pamokos Neries nacionaliniame parke 10 d.    

D. Tučkovskij

L. Jermolajeva
9c, 8a
2.2.2. Edukacinės pamokos
2.2.3. Edukacija Vilniaus zoologijos sode „Zoopark“ 4 d.     I. Cizauskiene 3a
2.2.4. Edukacinė pamoka ,,Drugelių paroda“  5 d. 10:00 Ozo g. 41 M. Stankevič 1b
2.3. PROJEKTAI
2.3.1. Edukacinio projekto ,,Rusų liaudies ir literatūrinės pasakos“ pristatymas. Piešinių paroda 3 d.     R. Yakubova 1d
2.3.2. Projektas „Demokratinis ugdymas Lietuvoje“. Aitvarų diena  6 d. Laikas tikslinamas Mokyklos stadionas

V. Sadovskaja

A. Ranceva
1-4 kl.
2.3.3. Projektinė diena – atvira diena mokyklos bendruomenei (9 kl. mok. pristato projektinius darbus vertinimui) 20 d.  

171, 150, 216,

Reprezentacinė erdvė

Projektų vadovai

Komisijos nariai
Pagal atskirą direktoriaus įsakymą
2.4. Individualios mokinių pažangos pristatymai „Sėkmės istorijos“ 05-28 d. 6 pam. 115 J. Motkina 3b
3 d. 1-2 pam. 225 A. Ranceva 4c
6 pam.  271 K. Domanska 2d
4 d. 2 pam. 229 V. Sadovskaja 2c
3 pam. 109 A. Jankovskaja 2b
3 pam. 107 M. Stankevič 1b
4 pam. 105 I. Šaranova 4a
5 d. 0 pam. 106/1 J. Semenovič 2a
2-3 pam. 106 I. Cizauskiene 3a
4 pam. 108 T. Ustinovič 4b
6 pam. 227 J. Pipirienė 1c
7 pam. 241 M. Groza 5b
6 d. 0 pam. 113 V. Kovger 1a
1 pam. 114 T. Mackelo 3c
4 pam. 232 R. Yakubova 1d
11 d. 6 pam. 138 A. Koltan 10a
12 d. 7 pam. 243 T. Zubova 5a
13 d. 3 pam. 172 V. Antanavičiūtė 9b
14 d. 0 pam. 137 O. Ulevičiūtė 8d
0 pam. 279 A. Butnorienė 9a
7 pam. 136 D. Lisovskaja 6a
7 pam. 247 I. Maslak 7a
7 pam. 141 B. Kozlov 7b
7 pam. 222 J. Ignatovič 7c
7 pam. 242 T. Nechamkina 8c
7 pam. 140 D. Tučkovskij 9c
17 d. 0 pam. 284 L. Jermolajeva 8a
7 pam. 177 I. Jerofejeva 6c
7 pam. 146 S. Tretjakova 5c
7 pam. 147 N. Kirilova 8b
7 pam. 148 O. Jankauskaitė 10b
7 pam. 241 S. Smirnova 10c
19 d. 7 pam. 142 T. Leškevič 6b
2.5. VBE instruktažai
2.5.1. Matematika 4 d. 15:00 150 A. Nijazova-Elsayed Vykdytojų dalyvavimas būtinas
2.5.2. Užsienio (anglų k.) 5 d. 15:30 Teams A. Nijazova-Elsayed Vykdytojų dalyvavimas būtinas
2.5.3. Istorija 13 d. 14:00 220 A. Nijazova-Elsayed Vykdytojų dalyvavimas būtinas
2.6. TAMO dienyno patikrinimas, elektroninio dienyno pildymo analizė Iki 21 d.    

A. Nijazova-Elsayed

J. Stručkienė

I. Miler
Vykdytojų dalyvavimas būtinas

3.

NEFORMALAUS UGDYMO IR KITI MOKYLOS RENGINIAI

3.1. Skautai
3.1.1. Turistinis skautų žygis 1 d.     N. Stundžytė  
3.2. Ekskursijos (išvykos)
3.2.1. Ekskursija į Kauno zoologijos sodą 5 d. 8:30-15:00   V. Sadovskaja 2c
3.2.2. Išvyka į Aktyvių pramogų ir sporto parką „Adventica“  6 d.     I. Cizauskiene 3a
3.2.3. Išvyka į PC Europą, edukacinis užsiėmimas  „Kosmoparke“ 7 d.   Konstitucijos pr. 7 T. Nechamkina 8c
3.2.4. Edukacinė ekskursija. Pažintis su Austrijos ir Vengrijos gamta ir kultūra 6-10 d.     S. Smirnova 10c, 9c, 6c
3.2.5. Išvyka į Multikino – kino seansas klasei „Garfildas“ 7 d. 9:00-13:00   T. Mackelo 3c 
3.2.6. Išvyka į kiną     V. Kovger 1a
3.2.7. Edukacinė išvyka į Iliuzijų muziejų 11:30 Vokiečių g. 8 M. Stankevič 1b
3.2.8. Ekskursija su šventiniu pikniku UNO parke     A. Ranceva 4c
3.2.9. Ekskursija po Lietuvos archyvą     B. Kozlov 7b
3.2.10. Ekskursiją į zoologijos sodą     J. Pipirienė 1c
3.2.11. Ekskursija į Kauno zoologijos sodą     K. Domanska 2d
3.2.12. Išvyka į parką     D. Lisovskaja 6a
3.2.13. Išvyka į gamtą     T. Ustinovič 4b
3.2.14. Išvyka į pramogų ir edukacijų centrą „Kosmopark“ 10 d.     J. Pipirienė 6a
3.2.15. Ekskursija po Nidą 18-20 d.    

S. Smirnova

J. Ignatovič
10c, 7c
3.2.16. Edukacinė išvyka į Kauno zoologijos sodą 21 d. 10:00   I. Jerofejeva 6c
3.2.17. Išvyka į Valakampius 21 d.     T. Leškevič 6b
3.2.18. Ekskursija į Trakus 25 d.     A. Koltan 10a
3.2. Spartakiada 2024  13 d. 9:30-13:00 Mokyklos stadionas

A. Ranceva

I. Cizauskiene

I. Šaranova

B. Kozlov

V. Kovger

A. Jankovskaja

J. Tarakanov

M. Rudinskis
Dalyviai: 5-10 klasių mokytojai, mokiniai ir jų tėvai
3.3. MOKSLO METŲ PABAIGOS / PASKUTINIO SKAMBUČIO ŠVENTĖS

3.3.1.

3.3.2.

1 kl.

2 kl.

3 kl.

4 kl.
11 d.

9:00-9:45

10:00-10:45

11:00-11.45

12:30

Aktų salė

Administracija

N. Grudzinskienė

M. Presnova

B. Kozlov

Klasių vadovai

Būrelių vadovai
 
3.3.3.

5 kl.

6-7 kl.

8-9 kl.
25 d.

9:30-10:30

11:00-12:00

12:30-13:30
3.3.4. 10 kl. 26 d. 12:00      

4.

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

4.1.

5-okų pakartotinės adaptacijos rezultatų pristatymas

5 d. 8:10 Biblioteka N. Serova Dalyvauja mokytojai, dirbantys 5-ose klasėse
4.2. Pagalbos mokiniui specialistų metinių ataskaitų rengimas ir pateikimas Iki 7 d.    

A. Nijazova-Elsayed

Pagalbos mokiniui specialistai
Atsiųsti kuruojančiai pavaduotojaiParuošė: J. Stručkienė

 

ANKSTESNIŲ MĖNESIŲ DARBO PLANAI

 

BIRŽELIS

 

GEGUŽĖ

 

BALANDIS

 

KOVAS

 

VASARIS

 

SAUSIS

 

GRUODIS

 

LAPKRITIS

 

SPALIS (PAPILDYMAS)

 

RUGPJŪTIS / RUGSĖJIS