Tel./faks (8 5) 247 8447
S. Stanevičiaus g. 98, LT-07103 Vilnius
El. p. rastine@ateities.vilnius.lm.lt
Kraunasi...

Mėnesių veiklos planai

2021 - 2022 MOKSLO METAI

 

PATVIRTINTA

direktorės

įsakymu Nr. V-130

2021-12-23

 

VILNIAUS „ATEITIES“ MOKYKLOS

 

2022 M. SAUSIO MĖN.

 

DARBO PLANAS

 

Eil. Nr.

RENGINYS

DIENA

VALANDA

VIETA

ATSAKINGAS ASMUO

PASTABOS

 

Mokinių Žiemos (Kalėdų) atostogos PUG, 1-10 klasių 2021 m. gruodžio 27 d. – 2022 m. sausio 7 d.

Neformalaus ugdymo diena – Teatro diena sausio 19 d.

1.

METODINĖ VEIKLA

1.1. Projekto „Kokybės krepšelis“ mokytojų kvalifikacijos tobulinimas Mokymosi bendradarbiaujant strategijos diegimas mokykloje“ 4 d. 10.00-15.30 Aktų salė

L. Kobrina

J. Stručkienė

V. Bacys

V. Veserckienė
Dalyvauja 30 mokytojų ir specialistų
1.2. Projektas „Demokratinio ugdymo principais grįstų praktikų įdiegimas Lietuvoje“. Svečiuose Demokratinės mokyklos atstovė E. Pakalnytė-Gerliakienė 5 d. 12.30-14.00  

J. Stručkienė

A. Ranceva

V. Sadovskaja

Pradinio ugdymo mokytojai
Dalyvavimas būtinas
1.3. Mokyklos vidaus įsivertinimo mokytojų, mokinių ir tėvų apklausa „Asmeninės pažangos įsivertinimas ir mokymasis“ iš mokyklos kultūros srities Iki 17 d.    

A. Nijazova-Elsayed

Įsivertinimo grupė
 
1.4. Mokyklos vidaus įsivertinimo grupės susirinkimas 24 d. 16.30 Teams

A. Nijazova-Elsayed

Įsivertinimo grupė
 
1.5. Miesto olimpiados, tarptautiniai konkursai
1.5.1. Dalyvavimas Vilniaus miesto chemijos olimpiadoje (60-oji Lietuvos mokinių chemijos olimpiada) 14 d.     V. Agafonova

J. Meščeriakov, 10b kl.

A. Amosenko, 9b kl.
1.5.2. Dalyvavimas Vilniaus miesto fizikos olimpiadoje 9-10 kl. (69-oji Lietuvos mokinių fizikos olimpiada) 27 d.     T. Zubova  

2.

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS

2.1. Atviros pamokos
2.1.1. Biologijos atvira pamoka, taikant bendradarbiavimo strategijas (projektas „Kokybės krepšelis“) 14 d. 4 pamoka   S. Kanapickienė 8c kl.
2.2. Laisvės gynėjų diena
2.2.1. Pilietinė iniciatyva „Atmintis gyva, nes liudija“  13 d. 8.00-8.10  

N. Stundžytė

Klasių vadovai

Dešimčiai minučių prie langų klasėse uždegti vienybės ir atminties žvakutes
2.2.2. Laisvės gynėjų diena – sausio 13 d. paminėjimas lietuvių kalbos pamokose 13 d. Pamokų metu  

I. Bačinskienė

Lietuvių k. mokytojai
 
2.2.3. Laisvės gynėjų dienos minėjimui skirtos integruotos pamokos, klasės valandėlės  10-14 d. Pamokų metu  

Klasių vadovai

Mokytojai dalykininkai
 
2.3. Mokyklinės olimpiados
2.3.1. Anglų kalbos mokyklinė olimpiada 3-10 kl. 14-28 d.

 

 

I. Jerofejeva

Anglų k. mokytojai
Pagal atskirą grafiką
2.3.2. 9-10 klasių lietuvių k., I olimpiados etapas 20 d. 8.50-11.30   

A. Lesauskienė

A. Paragys

D. Ponomarenko

N. Stundžytė
9-10 kl.
2.4. Mokykliniai konkursai, projektai
2.4.1. Vilniaus miesto 1-4 klasių mokinių meninio skaitymo konkurso ,,Ant žodžio sparnų“ I etapas 14 d. 5 pamoka Aktų salė

M. Stankevič

Pradinių klasių mokytojai
 
2.4.2. Savos kūrybos eilėraščio ir iliustracijos konkursas-paroda „MANO ŽEMĖ – MANO LIETUVA!“ Visą mėnesį    

I. Bačinskienė

A. Paulauskaitė
3-4 kl.
2.4.3. Kūrybinis darbas „Tradicinių kalendorinių švenčių ratas“ (parengimas ir pristatymas) Visą mėnesį     A. Butnorienė 7a, 7b, 7c grupės
2.4.4. Projektas „Rusų žmonos Lietuvos kunigaikščių“ 25 d. 2 pamoka 146

S. Tretjakova

A. Voroncova
10b kl.
2.4.5. Projektas „Mokyklos istorija“ 27 d. 6 pamoka 147 N. Kirilova 6b kl.
2.5.

Gamtamokslinio ugdymo ir geografijos 1-10 klasių mokytojų praktinės veiklos stebėjimas, analizė.

Tikslas – aktyvų mokymą(si) skatinančių priemonių taikymas ugdyme, individualios pažangos stebėjimas
Visą mėnesį    

A. Nijazova-Elsayed

J. Stručkienė
 
2.6. Kontrolinių darbų grafiko stebėsena Visą mėnesį    

A. Nijazova-Elsayed

J. Stručkienė
 
2.7.

Elektroninio dienyno pildymo analizė

Visą mėnesį    

A. Nijazova-Elsayed

J. Stručkienė
 

3.

NEFORMALAUS UGDYMO IR KITI MOKYLOS RENGINIAI

3.1. Išvyka į čiuožyklą po atviru dangumi prie Baltojo tilto 5 d.     R. Yakubova 3a kl.
3.2. Šventinis koncertas „Kalėdų šviesa“ 17 d. 6 pamoka Aktų salė

N. Grudzinskienė

M. Presnova

I. Gurejeva
4 a, 4b, 4c kl.
3.3. Neformalaus ugdymo diena – Teatro diena 19 d.    

Klasių vadovai

Mokytojai dalykininkai
 
3.4. Ekskursija į Pinigų muziejų 28 d.     R. Yakubova 3a kl.
3.5. Teatro festivalis „Zvenit Janvarskaja vjuga VR 2021“ 29 d.     B. Kozlov  
3.6.

Laikraščio „Ateika“

Nr.4 leidimas
31 d.    

I. Cizauskiene

A. Ranceva

I. Šaranova 
 

4.

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

4.1. Projektas „Sveikos gyvensenos skatinimas ir moksleivių sveikatos raštingumo ugdymas Vilniaus mieste“ 24 d. 8:50-10:20 Aktų salė

R. Sinkevič,

A. Voroncova

10a, 10b
10:40-12:10 Aktų salė

B. Kozlov

A. Koltan

 

9a, 9b
 12:50-14:20 142

D. Lisovskaja

J. Ignatovič

S. Burim
9c
25 d. 8:50-10:20 138

R. Sinkevič,

A. Voroncova

8a
10:40-12:10 241

S. Smirnova

8c

12:50-14:20

148

V. Litvinavičienė

S. Nanevič

R. Sinkevič

A. Voroncova
8b
4.2. VGK posėdis „Rizikos grupės mokinių mokymosi pasiekimų ir lankomumo analizė“ 25 d. 14.30 Direktoriaus kabinetas

A. Nijazova-Elsayed

L. Jankovskaja

VGK nariai
 Paruošė: S. Stručkienė

 

ANKSTESNIŲ MĖNESIŲ DARBO PLANAI

 

Sausis

 

Gruodis

 

Lapkritis

 

Spalis

 

Rugsėjis

 

2020 – 2021 m.m.

 

2019 – 2020 m.m.