Tel./faks (8 5) 247 8447
S. Stanevičiaus g. 98, LT-07103 Vilnius
El. p. rastine@ateities.vilnius.lm.lt
Kraunasi...

Pamokų tvarkaraštis

 

Vilniaus „Ateities“ mokyklos pamokų tvarkaraštis 2021 – 2022 m.m.

 

 

0A 0B 1A 1B 1C 2A 2B 2C 3A 3B 3C
4A 4B 4C 5A 5B 5C 6A 6B 6C 6D 7A
7B 7C 8A 8B 8C 9A 9B 9C 10A 10B  

 


 

0A klasė     Klasės auklėtoja Tatjana Levina (218 kab.)

Nr.

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

8.00-8.50

Individuali veikla su vaikais

8.50-9.25

Šokis Matematika Matematika Matematika Kūno kultūra

9.45-10.20

Gimtoji kalba Muzika Kūno kultūra Matematika Gimtoji kalba

10.30-11.05

Lietuvių kalba

Gimtoji kalba Lietuvių kalba Muzika Pasaulio pažinimas

11.15-11.50

Lietuvių kalba

Dailė ir darbeliai Lietuvių kalba Gimtoji kalba Dailė ir darbeliai

12.00-12.35

 

Lietuvių kalba      
12.35-14.30 Individuali veikla su vaikais

 

0B klasė     Klasės auklėtoja Galina Ponadiožina (271 kab.)

Nr.

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

8.00-8.50

Individuali veikla su vaikais

8.50-9.25

Gimtoji kalba Gimtoji kalba Matematika Kūno kultūra Kūno kultūra

9.45-10.20

Šokis Matematika Muzika Gimtoji kalba Pasaulio pažinimas

10.30-11.05

Matematika

Lietuvių kalba Gimtoji kalba Lietuvių kalba Lietuvių kalba

11.15-11.50

Muzika Lietuvių kalba Dailė ir darbeliai Lietuvių kalba Dailė ir darbeliai
12.00-14.30 Individuali veikla su vaikais

 

1A klasė     Klasės auklėtoja Irina Cizauskienė (106 kab.)

Nr.

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

        Konsultacinė pamoka Klasės valandėlė
1 Gimtoji kalba Gimtoji kalba Matematika Lietuvių kalba Lietuvių kalba

2

Gimtoji kalba Gimtoji kalba Dorinis ugdymas Matematika Lietuvių kalba

3

Šokis Pasaulio pažinimas Lietuvių kalba Kūno kultūra Gimtoji kalba

4

Pasaulio pažinimas Matematika Lietuvių kalba Gimtoji kalba Dailė ir darbeliai

5

Matematika Muzika Kūno kultūra Gimtoji kalba Dailė ir darbeliai

6

  Muzika Kūno kultūra    

 

1B klasė     Klasės auklėtoja Svetlana Chizovec (115 kab.)

Nr.

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

0   Konsultacinė pamoka   Klasės valandėlė  

1

Gimtoji kalba Lietuvių kalba Kūno kultūra Gimtoji kalba Gimtoji kalba

2

Gimtoji kalba Lietuvių kalba Gimtoji kalba Gimtoji kalba Gimtoji kalba

3

Lietuvių kalba Kūno kultūra Dorinis ugdymas Matematika Lietuvių kalba

4

Lietuvių kalba Kūno kultūra Muzika Dailė ir darbeliai Matematika

5

Šokis Matematika Muzika Dailė ir darbeliai Pasaulio pažinimas

6

Matematika   Pasaulio pažinimas    

 

1C klasė     Klasės auklėtoja Tereza Mackelo  (114 kab.)

Nr.

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

0   Konsultacinė pamoka      

1

Muzika Gimtoji kalba Matematika Lietuvių kalba Lietuvių kalba

2

Muzika Gimtoji kalba Dorinis ugdymas Lietuvių kalba Lietuvių kalba

3

Pasaulio pažinimas Matematika Kūno kultūra Matematika Pasaulio pažinimas

4

Šokis Dailė ir darbeliai Kūno kultūra Kūno kultūra Matematika

5

Gimtoji kalba Dailė ir darbeliai Lietuvių kalba Gimtoji kalba Gimtoji kalba

6

Gimtoji kalba   Klasės valandėlė

Gimtoji kalba

 

 

2A klasė     Klasės auklėtoja Irina Šaranova (105 kab.)

Nr.

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

0  

Konsultacinė pamoka

    Klasės valandėlė

1

Gimtoji kalba Gimtoji kalba Lietuvių kalba Anglų kalba Šokis

2

Gimtoji kalba Gimtoji kalba Lietuvių kalba Anglų kalba Gimtoji kalba

3

Matematika Kūno kultūra Kūno kultūra Matematika Muzika

4

Pasaulio pažinimas Kūno kultūra Gimtoji kalba Matematika Muzika

5

Lietuvių kalba Matematika Gimtoji kalba Dailė ir darbeliai Pasaulio pažinimas

6

Lietuvių kalba Matematika Dorinis ugdymas Dailė ir darbeliai  

 

2B klasė     Klasės auklėtoja Teresa Ustinovič (108 kab.) 

Nr.

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

0 Klasės valandėlė       Konsultacinė pamoka

1

Anglų kalba Lietuvių kalba Gimtoji kalba Matematika Gimtoji kalba

2

Anglų kalba Lietuvių kalba Matematika Gimtoji kalba Šokis

3

Matematika Gimtoji kalba Kūno kultūra Gimtoji kalba Matematika

4

Muzika Gimtoji kalba Kūno kultūra Pasaulio pažinimas Lietuvių kalba

5

Muzika Matematika Gimtoji kalba Dailė ir darbeliai Lietuvių kalba

6

Kūno kultūra Pasaulio pažinimas Dorinis ugdymas Dailė ir darbeliai  

 

2C klasė     Klasės auklėtoja Ana Ranceva  (225 kab.)

Nr.

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

0   Konsultacinė pamoka     Klasės valandėlė

1

Lietuvių kalba Gimtoji kalba Gimtoji kalba Matematika Muzika

2

Lietuvių kalba Anglų kalba Gimtoji kalba Gimtoji kalba Muzika

3

Gimtoji kalba Anglų kalba Matematika Kūno kultūra Šokis

4

Gimtoji kalba Matematika Dailė ir darbeliai Kūno kultūra Matematika

5

Matematika Pasaulio pažinimas Dailė ir darbeliai Lietuvių kalba Gimtoji kalba

6

Pasaulio pažinimas Kūno kultūra Dorinis ugdymas Lietuvių kalba  

 

3A klasė     Klasės auklėtoja Ramilya Yakubova (113 kab.)

Nr.

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

0          

1

Gimtoji kalba Kūno kultūra Kūno kultūra Matematika Gimtoji kalba

2

Gimtoji kalba Matematika Kūno kultūra Gimtoji kalba Gimtoji kalba

3

Matematika Lietuvių kalba Anglų kalba Pasaulio pažinimas Matematika

4

Pasaulio pažinimas Lietuvių kalba Anglų kalba Muzika Šokis

5

Lietuvių kalba Gimtoji kalba Dorinis ugdymas Muzika Dailė ir darbeliai

6

Lietuvių kalba Gimtoji kalba Dailė ir darbeliai Lietuvių kalba Klasės valandėlė
7   Konsultacinė pamoka      

 

3B klasė     Klasės auklėtoja Margarita Stankevič (107 kab.)

Nr.

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

0         Konsultacinė pamoka

1

Gimtoji kalba Matematika Kūno kultūra Gimtoji kalba Matematika

2

Gimtoji kalba Gimtoji kalba Kūno kultūra Matematika Gimtoji kalba

3

Matematika Gimtoji kalba Lietuvių kalba Lietuvių kalba Gimtoji kalba

4

Dailė ir darbeliai Dailė ir darbeliai Lietuvių kalba Lietuvių kalba Pasaulio pažinimas

5

Anglų kalba Lietuvių kalba Dorinis ugdymas Muzika Šokis

6

Anglų kalba Klasės valandėlė Pasaulio pažinimas Muzika Kūno kultūra

 

3C klasė     Klasės auklėtoja Jelena Pipirienė (227 kab.)

Nr.

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

0   Klasės valandėlė   Konsultacinė pamoka  

1

Gimtoji kalba Matematika Anglų kalba Matematika Gimtoji kalba

2

Matematika Šokis Anglų kalba Gimtoji kalba Matematika

3

Lietuvių kalba Lietuvių kalba Gimtoji kalba Gimtoji kalba Lietuvių kalba

4

Lietuvių kalba Lietuvių kalba Kūno kultūra Pasaulio pažinimas Gimtoji kalba

5

Gimtoji kalba Muzika Dorinis ugdymas Kūno kultūra Dailė ir darbeliai

6

  Muzika Pasaulio pažinimas Kūno kultūra Dailė ir darbeliai

 

4A klasė     Klasės auklėtoja Jelena Semenovič (106/1 kab.) 

Nr.

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

0       Konsultacinė pamoka Klasės valandėlė

1

Lietuvių kalba Gimtoji kalba Lietuvių kalba Matematika Anglų kalba

2

Lietuvių kalba Gimtoji kalba Lietuvių kalba Gimtoji kalba Anglų kalba

3

Gimtoji kalba Šokis Matematika Muzika Kūno kultūra

4

Gimtoji kalba Matematika Dorinis ugdymas Muzika Gimtoji kalba

5

Matematika Pasaulio pažinimas Kūno kultūra Lietuvių kalba Gimtoji kalba

6

  Dailė ir darbeliai Kūno kultūra Pasaulio pažinimas Matematika

 

4B klasė     Klasės auklėtoja Ana Jankovskaja (109 kab.)

Nr.

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

0       Konsultacinė pamoka Klasės valandėlė

1

Muzika Matematika Dorinis ugdymas Matematika Gimtoji kalba

2

Muzika Matematika Matematika Lietuvių kalba Pasaulio pažinimas

3

Matematika Gimtoji kalba Gimtoji kalba Gimtoji kalba Kūno kultūra

4

Gimtoji kalba Šokis Gimtoji kalba Anglų kalba Lietuvių kalba

5

Gimtoji kalba Lietuvių kalba Kūno kultūra Anglų kalba Lietuvių kalba

6

Dailė ir darbeliai Lietuvių kalba Kūno kultūra Pasaulio pažinimas  

 

4C klasė     Klasės auklėtoja Viktorija Sadovskaja (229 kab.)

Nr.

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

0   Konsultacinė pamoka   Klasės valandėlė  

1

Matematika Gimtoji kalba Dorinis ugdymas Matematika Gimtoji kalba

2

Gimtoji kalba Matematika Matematika Kūno kultūra Matematika

3

Gimtoji kalba Muzika Kūno kultūra Lietuvių kalba Anglų kalba

4

Pasaulio pažinimas Muzika Kūno kultūra Lietuvių kalba Anglų kalba

5

Dailė ir darbeliai Šokis Lietuvių kalba Gimtoji kalba Pasaulio pažinimas

6

  Gimtoji kalba Lietuvių kalba Gimtoji kalba Lietuvių kalba

 

5A klasė     Klasės auklėtoja Irina Maslak (247 kab.)

Nr.

Pirmadienis

Dalykas

kab.

Antradienis

Dalykas

kab.

Trečiadienis

Dalykas

kab.

Ketvirtadienis

Dalykas

kab.

Penktadienis

Dalykas

kab.

0

 

Modulis    (Lietuvių k.)

235

Kons. pamoka (Lietuvių k.)

287

Kons. pamoka (Matematika)

285

Kons. pamoka (Anglų k.)

292

1

Kūno kultūra

264

Lietuvių kalba

287 / 235

Lietuvių kalba

287 / 235

Gimtoji kalba Gimtoji kalba

2

Kūno kultūra

264

Lietuvių kalba

287 / 235

Lietuvių kalba

287 / 235

Gimtoji kalba Gimtoji kalba

3

Anglų kalba

274 / 253

Matematika

Gamta ir žmogus

238

Dorinis ugdymas

247 / 170

Technologijos

172

4

Anglų kalba

274 / 253

Matematika

Gamta ir žmogus

238

Kūno kultūra

264

Technologijos

172

5

Informacinės technologijos

220 / 222

Istorija

Anglų kalba

274 / 253

Matematika

Lietuvių kalba

287 / 235

6

Gimtoji kalba Istorija Muzika Matematika Dailė

7

Žmogaus sauga

 

Kons. pamoka (Lietuvių k.)

235

Klasės valandėlė

247

 

 

5B klasė     Klasės auklėtojas Boris Kozlov (141 kab.)

Nr.

Pirmadienis

Dalykas

kab.

Antradienis

Dalykas

kab.

Trečiadienis

Dalykas

kab.

Ketvirtadienis

Dalykas

kab.

Penktadienis

Dalykas

kab.

0

Kons. pamoka (Lietuvių k.)

285

Modulis   (Lietuvių k.)

235

 

Kons. pamoka (Matematika)

285

Kons. pamoka (Anglų k.)

292

1

Anglų kalba

292 / 291

Kūno kultūra

264

Gimtoji kalba

Technologijos

172

Anglų kalba

292 / 291

2

Anglų kalba

292 / 291

Kūno kultūra

264

Gimtoji kalba

Technologijos

172

Kūno kultūra

264

3

Gimtoji kalba

Lietuvių kalba

141 / 235

Muzika Matematika

Lietuvių kalba

141 / 235

4

Gimtoji kalba

Lietuvių kalba

141 / 235

Lietuvių kalba

141 / 235

Matematika

Lietuvių kalba

141 / 235

5

Istorija Matematika Žmogaus sauga

Dorinis ugdymas

141 / 170

Dailė

6

Istorija Matematika

Gamta ir žmogus

238

Gimtoji kalba

Informacinės technologijos

220 / 222

7

 

 

Gamta ir žmogus

238

 

Klasės valandėlė

141

 

5C klasė     Klasės auklėtojas Jelena Ignatovič (285 kab.)

Nr.

Pirmadienis

Dalykas

kab.

Antradienis

Dalykas

kab.

Trečiadienis

Dalykas

kab.

Ketvirtadienis

Dalykas

kab.

Penktadienis

Dalykas

kab.

0

Kons. pamoka (Lietuvių k.)

285

Modulis   (Lietuvių k.)

235

 

Kons. pamoka (Matematika)

285

Kons. pamoka (Anglų k.)

292

1

Kūno kultūra

264

Gamta ir žmogus

238

Gimtoji kalba Matematika

Lietuvių kalba

285 / 235

2

Kūno kultūra

264

Gamta ir žmogus

238

Gimtoji kalba Matematika

Lietuvių kalba

285 / 235

3

Matematika

Anglų kalba

292 / 291

Istorija

Žmogaus sauga

Anglų kalba

292 / 291

4

Matematika

Muzika Istorija

Kūno kultūra

264

Anglų kalba

292 / 291

5

Gimtoji kalba

Lietuvių kalba

285 / 235

Lietuvių kalba

285 / 235

Gimtoji kalba

Technologijos

172

6

Dorinis ugdymas

285 / 170

Lietuvių kalba

285 / 235

Informacinės technologijos

220 / 222

Gimtoji kalba

Technologijos

172

7

 

Dailė

Kons. pamoka (Lietuvių k.)

235

 

Klasės valandėlė

285

 

6A klasė     Klasės auklėtoja Liudmila Jermolajeva (177 kab.)

Nr.

Pirmadienis

Dalykas

kab.

Antradienis

Dalykas

kab.

Trečiadienis

Dalykas

kab.

Ketvirtadienis

Dalykas

kab.

Penktadienis

Dalykas

kab.

0

Kons. pamoka (Matematika)

137

Kons. pamoka (Lietuvių k.)

148

Klasės valandėlė

177

Modulis    (Lietuvių k.)

235

Kons. pamoka (Anglų k.)

253

1

Lietuvių kalba

177 / 235

Kūno kultūra

264

Lietuvių kalba

177 / 235

Gamta ir žmogus

238

Gimtoji kalba

2

Lietuvių kalba

177 / 235

Kūno kultūra

264

Lietuvių kalba

177 / 235

Gamta ir žmogus

238

Kūno kultūra

264

3

Gimtoji kalba

Anglų kalba

290 / 253

Matematika

Lietuvių kalba

177 / 235

Dailė

4

Gimtoji kalba

Istorija Matematika

Anglų kalba

290 / 253

Dorinis ugdymas

177 / 170

5

Technologijos

172

Istorija

Informacinės technologijos

220 / 222

Anglų kalba

290 / 253

Matematika

6

Technologijos

172

Gimtoji kalba

Geografija

Muzika Matematika

7

 

Gimtoji kalba

Geografija

 

 

 

6B klasė     Klasės auklėtoja Natalija Kirilova (147 kab.)

Nr.

Pirmadienis

Dalykas

kab.

Antradienis

Dalykas

kab.

Trečiadienis

Dalykas

kab.

Ketvirtadienis

Dalykas

kab.

Penktadienis

Dalykas

kab.

0

Kons. pamoka (Matematika)

147

   

Kons./Modul. (Liet.)/(Liet.)

147 / 235

Kons. pamoka (Anglų k.)

253

1

Lietuvių kalba

147 / 254

Anglų kalba

290 / 291

Lietuvių kalba

147 / 254

Matematika

Muzika

2

Lietuvių kalba

147 / 254

Anglų kalba

290 / 291

Lietuvių kalba

147 / 254

Matematika

Anglų kalba

290 / 291

3

Gimtoji kalba

Technologijos

172

Informacinės technologijos

220 / 222

Lietuvių kalba

147 / 254

Istorija

4

Gimtoji kalba

Technologijos

172

Gimtoji kalba Dailė

Istorija

5

Kūno kultūra

264

Matematika Gimtoji kalba

Kūno kultūra

264

Geografija

6

Kūno kultūra

264

Matematika

Gamta ir žmogus

238

Gimtoji kalba Geografija

7

Klasės valandėlė

147

Dorinis ugdymas

147 / 170

Gamta ir žmogus

238

   

 

6C klasė     Klasės auklėtojas Ruslan Sinkevič (276 kab.)

Nr.

Pirmadienis

Dalykas

kab.

Antradienis

Dalykas

kab.

Trečiadienis

Dalykas

kab.

Ketvirtadienis

Dalykas

kab.

Penktadienis

Dalykas

kab.

0

Kons. pamoka (Matematika)

137

Kons. pamoka (Lietuvių k.)

148

 

Kons./Modul. (Liet.)/(Liet.)

276 / 235

Kons. pamoka (Anglų k.)

253

1

Anglų kalba

290 / 253

Technologijos

172

Matematika Geografija

Anglų kalba

290 / 253

2

Anglų kalba

290 / 253

Technologijos

172

Matematika Geografija Istorija

3

Matematika

Kūno kultūra

264

Gamta ir žmogus

238

Gimtoji kalba Istorija

4

Matematika

Kūno kultūra

264

Gamta ir žmogus

238

Lietuvių kalba

276 / 281

Kūno kultūra

264

5

Lietuvių kalba

276 / 148

Gimtoji kalba Gimtoji kalba

Lietuvių kalba

276 / 281

Lietuvių kalba

276 / 253

6

Lietuvių kalba

276 / 148

Gimtoji kalba Gimtoji kalba Dailė

Dorinis ugdymas

276 / 170

7

 

Muzika

 

Informacinės technologijos

220 / 222

Klasės valandėlė

276

 

6D klasė     Klasės auklėtoja Olga Ulevičiūtė (137 kab.)

Nr.

Pirmadienis

Dalykas

kab.

Antradienis

Dalykas

kab.

Trečiadienis

Dalykas

kab.

Ketvirtadienis

Dalykas

kab.

Penktadienis

Dalykas

kab.

0

Kons. pamoka (Matematika)

137

Kons. pamoka (Lietuvių k.)

148

 

Modulis   (Lietuvių k.)

285

Kons. pamoka (Anglų k.)

253

1

Matematika Muzika

Gamta ir žmogus

238

Lietuvių kalba

137 / 281

Technologijos

172

2

Matematika

Lietuvių kalba

137 / 281

Gamta ir žmogus

238

Lietuvių kalba

137 / 281

Technologijos

172

3

Lietuvių kalba

137 / 281

Gimtoji kalba

Dailė

Kūno kultūra

264

Anglų kalba

253 / 290

4

Lietuvių kalba

137 / 281

Gimtoji kalba Gimtoji kalba Geografija

Anglų kalba

253 / 290

5

Dorinis ugdymas

137 / 170

Kūno kultūra

264

Gimtoji kalba Geografija

Informacinės technologijos

220 / 222

6

Anglų kalba

253 / 290

Kūno kultūra

264

Matematika Istorija Gimtoji kalba

7

Kons. pamoka (Lietuvių k.)

137

 

Matematika

Istorija

Klasės valandėlė

137

 

7A klasė     Klasės auklėtoja Agata Butnorienė (279 kab.)

Nr.

Pirmadienis

Dalykas

kab.

Antradienis

Dalykas

kab.

Trečiadienis

Dalykas

kab.

Ketvirtadienis

Dalykas

kab.

Penktadienis

Dalykas

kab.

0

Kons. pamoka (Biologija)

238

Kons. pamoka (Matematika)

136

Kons./Kons. (Liet.)/(Liet.)

235 / 279

Modulis   (Lietuvių k.)

140

Kons. pamoka (Anglų k.)

274

1

Biologija

238

Gimtoji kalba Gimtoji kalba

Anglų kalba

290 / 292

Istorija

2

Biologija

238

Gimtoji kalba

Technologijos

172

Anglų kalba

290 / 292

Istorija

3

Fizika

243

Matematika

Technologijos

172

Kūno kultūra

264

Gimtoji kalba

4

Dorinis ugdymas

279 / 170

Matematika Matematika

Lietuvių kalba

279 / 235

Gimtoji kalba

5

Lietuvių kalba

279 / 235

Kūno kultūra

264

Matematika

Lietuvių kalba

279 / 235

Muzika

6

Lietuvių kalba

279 / 235

Kūno kultūra

264

Lietuvių kalba

279 / 235

Geografija

Anglų kalba

290 / 292

7

Informacinės technologijos

220 / 222

Klasės valandėlė

279

Dailė Geografija  

 


7B klasė     Klasės auklėtoja Violeta Antanavičiūtė (171 kab.)

 

Nr.

Pirmadienis

Dalykas

kab.

Antradienis

Dalykas

kab.

Trečiadienis

Dalykas

kab.

Ketvirtadienis

Dalykas

kab.

Penktadienis

Dalykas

kab.

0

Kons. pamoka (Biologija)

238

Kons. pamoka (Matematika)

136

Kons. pamoka (Lietuvių k.)

279

Kons./Modul. (Liet.)/(Liet.)

148 / 140

Kons. pamoka (Anglų k.)

274

1

Matematika

Gimtoji kalba Matematika Gimtoji kalba

Fizika

243

2

Matematika

Gimtoji kalba Matematika Gimtoji kalba

Informacinės technologijos

220 / 222

3

Anglų kalba

290 / 291

Lietuvių kalba

171 / 287

Anglų kalba

290 / 291

Biologija

238

Lietuvių kalba

171 / 287

4

Anglų kalba

290 / 291

Lietuvių kalba

171 / 287

Lietuvių kalba

171 / 287

Biologija

238

Lietuvių kalba

171 / 287

5

Kūno kultūra

264

Dailė Gimtoji kalba

Kūno kultūra

264

Dorinis ugdymas

171 / 170

6

Kūno kultūra

264

Geografija

Technologijos

172

Istorija Istorija

7

Klasės valandėlė

171

Geografija

Technologijos

172

Muzika

 

 

7C klasė     Klasės auklėtojas Daniel Tučkovskij (140 kab.)

Nr.

Pirmadienis

Dalykas

kab.

Antradienis

Dalykas

kab.

Trečiadienis

Dalykas

kab.

Ketvirtadienis

Dalykas

kab.

Penktadienis

Dalykas

kab.

0

Kons. pamoka (Biologija)

238

Kons. pamoka (Matematika)

136

Kons. pamoka (Lietuvių k.)

279

Kons./Modul. (Liet.)/(Liet.)

140 / 140

Kons. pamoka (Anglų k.)

274

1

Istorija

Matematika

Geografija

Lietuvių kalba

140 / 287

Informacinės technologijos

220 / 222

2

Istorija

Matematika Geografija

Lietuvių kalba

140 / 287

Biologija

238

3

Lietuvių kalba

140 / 287

Kūno kultūra

264

Lietuvių kalba

140 / 287

Gimtoji kalba

Biologija

238

4

Lietuvių kalba

140 / 287

Kūno kultūra

264

Technologijos

172

Gimtoji kalba

Kūno kultūra

264

5

Gimtoji kalba

Anglų kalba

274 / 292

Technologijos

172

Fizika

243

Matematika

6

Gimtoji kalba

Anglų kalba

274 / 292

Gimtoji kalba

Anglų kalba

274 / 292

Matematika

7

Muzika

Dailė  

Dorinis ugdymas

140 / 170

Klasės valandėlė

140


8A klasė     Klasės auklėtoja Ana Koltan (138 kab.)

Nr.

Pirmadienis

Dalykas

kab.

Antradienis

Dalykas

kab.

Trečiadienis

Dalykas

kab.

Ketvirtadienis

Dalykas

kab.

Penktadienis

Dalykas

kab.

0

Kons./Kons. (Liet.)/(Biol.)

281 / 238

Kons./Kons. (Liet.)/(Matem.)

279 / 138

Kons. pamoka (Anglų k.)

253

Modulis    (Lietuvių k.)

241

 

1

Lietuviių k.

138 / 281

Dorinis ugdymas

138 / 170

Lietuviių k.

138 / 281

Anglų kalba

253 / 291

Biologija

238

2

Lietuviių k.

138 / 281

Lietuviių k.

138 / 281

Lietuviių k.

138 / 281

Anglų kalba

253 / 291

Gimtoji kalba

3

Kūno kultūra

264

Geografija

Chemija

250

Gimtoji kalba Gimtoji kalba

4

Kūno kultūra

264

Geografija

Chemija

250

Gimtoji kalba Dailė

5

Gimtoji kalba

Technologijos

172

Muzika Žmogaus sauga Matematika

6

Istorija

Anglų kalba

253 / 291

Matematika

Fizika

243

Matematika

7

Istorija

Kūno kultūra

264

Matematika

Fizika

243

Klasės valandėlė

138


8B klasė     Klasės auklėtoja Ona Jankauskaitė (148 kab.)

Nr.

Pirmadienis

Dalykas

kab.

Antradienis

Dalykas

kab.

Trečiadienis

Dalykas

kab.

Ketvirtadienis

Dalykas

kab.

Penktadienis

Dalykas

kab.

0

Kons. pamoka (Biologija)

238

 

Kons./Kons. (Angl.)/(Matem.)

253 / 148

Kons./Kons./Modul. (Liet.)/(Liet.)/(Liet.)

148 / 241 / 241

Klasės valandėlė

148

1

Gimtoji kalba

Matematika Gimtoji kalba Matematika

Lietuvių kalba

148 / 287

2

Gimtoji kalba

Matematika Gimtoji kalba Matematika

Lietuvių kalba

148 / 287

3

Kūno kultūra

264

Gimtoji kalba Istorija

Anglų kalba

288 / 253

Fizika

243

4

Kūno kultūra

264

Anglų kalba

288 / 253

Istorija Žmogaus sauga

Fizika

243

5

Chemija

250

Anglų kalba

288 / 253

Lietuvių kalba

148 / 287

Technologijos

172

Geografija

6

Chemija

250

Dorinis ugdymas

148 / 170

Lietuvių kalba

148 / 287

Lietuvių kalba

148 / 287

Geografija

7

Muzika

Kūno kultūra

264

Dailė

Biologija

238

 

 

8C klasė     Klasės auklėtoja Sofija Smirnova (241 kab.)

Nr.

Pirmadienis

Dalykas

kab.

Antradienis

Dalykas

kab.

Trečiadienis

Dalykas

kab.

Ketvirtadienis

Dalykas

kab.

Penktadienis

Dalykas

kab.

0

Kons. pamoka (Biologija)

238

Kons./Kons. (Liet.)/(Matem.)

279 / 138

Kons. pamoka (Anglų k.)

253

Modulis    (Lietuvių k.)

241

Kons. pamoka (Lietuvių k.)

241

1

Matematika

Fizika

243

Matematika

Kūno kultūra

264

Gimtoji kalba

2

Matematika

Fizika

243

Matematika

Kūno kultūra

264

Gimtoji kalba

3

Gimtoji kalba

Geografija Gimtoji kalba

Lietuvių kalba

281 / 241

Dorinis ugdymas

241 / 170

4

Gimtoji kalba

Geografija Istorija

Anglų kalba

291 / 241

Biologija

238

5

Anglų kalba

291 / 241

Lietuvių kalba

281 / 241

Istorija

Anglų kalba

291 / 241

Lietuvių kalba

281 / 241

6

Muzika

Lietuvių kalba

281 / 241

Dailė

Chemija

250

Lietuvių kalba

281 / 241

7

Kūno kultūra

264

Technologijos

172

Žmogaus sauga

Chemija

250

Klasės valandėlė

241

 

9A klasė     Klasės auklėtojas Jurijus Tarakanovas (284 kab.)

Nr.

Pirmadienis

Dalykas

kab.

Antradienis

Dalykas

kab.

Trečiadienis

Dalykas

kab.

Ketvirtadienis

Dalykas

kab.

Penktadienis

Dalykas

kab.

0

Kons. pamoka (Lietuvių k.)

284

Modulis   (Lietuvių k.)

281

Kons./Kons. (Ang.)/(Matem.)

292 / 284

Kons. pamoka (Fizika)

243

Kons./Kons. (Liet.)/(Chemija)

287 / 250

1

Gimtoji kalba

Anglų kalba

292

Fizika

243

Lietuvių kalba

287 / 284

Dailė

2

Gimtoji kalba

Informacinės technologijos

220 / 222

Fizika

243

Lietuvių kalba

287 / 284

Matematika

3

Istorija

Matematika

Anglų kalba

292

Pilietiškumo pagrindai

Chemija

250

4

Istorija

Matematika

Anglų kalba

292

Gimtoji kalba

Chemija

250

5

Biologija

238

Lietuvių kalba

287 / 284

Geografija Gimtoji kalba

Kūno kultūra

264

6

Biologija

238

Lietuvių kalba

287 / 284

Geografija Matematika

Kūno kultūra

264

7

Dorinis ugdymas

284 / 170

Ekonomika Muzika

Technologijos

VSRC

Klasės valandėlė

284

 

9B klasė     Klasės auklėtoja Antonina Voroncova (242 kab.)

Nr.

Pirmadienis

Dalykas

kab.

Antradienis

Dalykas

kab.

Trečiadienis

Dalykas

kab.

Ketvirtadienis

Dalykas

kab.

Penktadienis

Dalykas

kab.

0

Kons. pamoka (Lietuvių k.)

242

Modulis  (Lietuvių k.)

281

Kons./Kons. (Anglų)/(Matem.)

288 / 242

Kons. pamoka (Fizika)

243

Kons./Kons. (Liet.)/(Chemija)

287 / 250

1

Gimtoji kalba

Chemija

250

Anglų kalba

242 / 292

Biologija

238

Gimtoji kalba

2

Dorinis ugdymas

170 / 242

Chemija

250

Anglų kalba

242 / 292

Biologija

238

Anglų kalba

242 / 292

3

Matematika

Fizika

243

Matematika

Lietuvių kalba

242 / 287

Lietuvių kalba

242 / 287

4

Matematika

Fizika

243

Matematika

Lietuvių kalba

242 / 287

Lietuvių kalba

242 / 287

5

Muzika Gimtoji kalba Istorija Dailė

Kūno kultūra

264

6

Geografija

Gimtoji kalba Istorija Ekonomika

Kūno kultūra

264

7

Geografija

Pilietiškumo pagrindai

Informacinės technologijos

220 / 222

Technologijos

VSRC

Klasės valandėlė

242

 

9C klasė     Klasės auklėtoja Teresa Zubova (142 kab.)

Nr.

Pirmadienis

Dalykas

kab.

Antradienis

Dalykas

kab.

Trečiadienis

Dalykas

kab.

Ketvirtadienis

Dalykas

kab.

Penktadienis

Dalykas

kab.

0

Kons. pamoka (Lietuvių k.)

281

Modulis   (Lietuvių k.)

281

Kons. pamoka (Anglų k.)

288

Kons. pamoka (Fizika)

243

Kons./Kons. (Matem.)/(Liet.)

142

1

Geografija

Istorija

Chemija

250

Kūno kultūra

264

Matematika

2

Geografija

 

Istorija

Chemija

250

Kūno kultūra

264

Matematika

3

Anglų kalba

288 / 142

Lietuvių kalba

281 / 142

Lietuvių kalba

281 / 142

Fizika

243

Gimtoji kalba

4

Anglų kalba

288 / 142

Lietuvių kalba

281 / 142

Lietuvių kalba

281 / 142

Fizika

243

Gimtoji kalba

5

Matematika

Matematika

Anglų kalba

288 / 142

Ekonomika

Biologija

238

6

Informacinės technologijos

220 / 222

Gimtoji kalba

Dailė

Dorinis ugdymas

254 / 142

Biologija

238

7

Pilietiškumo pagrindai

Gimtoji kalba

Muzika

Technologijos

VSRC

Klasės valandėlė

142

 

10A klasė     Klasės auklėtoja Danuta Lisovskaja (136 kab.)

Nr.

Pirmadienis

Dalykas

kab.

Antradienis

Dalykas

kab.

Trečiadienis

Dalykas

kab.

Ketvirtadienis

Dalykas

kab.

Penktadienis

Dalykas

kab.

0

Kons. pamoka (Matematika)

136

Kons. pamoka (Gimtoji k.)

136

Modulis/Kons. (Liet.)/(Anglų)

235 / 290

Kons. pamoka (Fizika)

243

Kons./Kons. (Liet.)/(Chemija)

281 / 250

1

Fizika

243

Lietuvių kalba

281 / 136

Anglų kalba

136 / 290

Pilietiškumo pagrindai

Lietuvių kalba

281 / 136

2

Fizika

243

Geografija

Anglų kalba

136 / 290

Pilietiškumo pagrindai

Lietuvių kalba

281 / 136

3

Matematika

Gimtoji kalba Matematika Matematika Gimtoji kalba

4

Matematika

Gimtoji kalba

Informacinės technologijos

220 / 222

Dorinis ugdymas

136 / 170

Gimtoji kalba

5

Lietuvių kalba

281 / 136

Anglų kalba

136 / 290

Dailė Istorija Istorija

6

Lietuvių kalba

281 / 136

Chemija

250

Technologijos

VSRC

Kūno kultūra

264

Muzika

7

Biologija

238

Chemija

250

Technologijos

VSRC

Kūno kultūra

264

Klasės valandėlė

136

 

10B klasė     Klasės auklėtoja Svetlana Tretjakova (146 kab.)

Nr.

Pirmadienis

Dalykas

kab.

Antradienis

Dalykas

kab.

Trečiadienis

Dalykas

kab.

Ketvirtadienis

Dalykas

kab.

Penktadienis

Dalykas

kab.

0

Kons. pamoka (Matematika)

136

 

Modulis/Kons. (Liet.)/(Anglų)

235 / 136

Kons. pamoka (Fizika)

243

Kons./Kons./Kons. (Liet.)/(Rusų)/(Chem.)

281 / 146 / 250

1

Dorinis ugdymas

146 / 170

Gimtoji kalba Istorija

Lietuvių kalba

235 / 146

Chemija

250

2

Gimtoji kalba

Gimtoji kalba Istorija

Lietuvių kalba

235 / 146

Chemija

250

3

Lietuvių kalba

235 / 146

Biologija

238

Lietuvių kalba

235 / 146

Anglų kalba

146 / 290

Informacinės technologijos

220 / 222

4

Lietuvių kalba

235 / 146

Dailė

Anglų kalba

146 / 290

Matematika

Matematika

5

Fizika

243

Geografija

Anglų kalba

146 / 290

Matematika Gimtoji kalba

6

Fizika

243

Pilietiškumo pagrindai

Technologijos

VSRC

Kūno kultūra

264

Muzika

7

Matematika Pilietiškumo pagrindai

Technologijos

VSRC

Kūno kultūra

264

Klasės valandėlė

146