Tel./faks (8 5) 247 8447
S. Stanevičiaus g. 98, LT-07103 Vilnius
El. p. rastine@ateities.vilnius.lm.lt
Kraunasi...

Laisvos darbo vietos

Prašome susipažinti su mokytojų priėmimo į darbą ir atleidimo iš darbo tvarka, taip pat su konkursų į Vilniaus „Ateities“ mokyklos pareigas, įtrauktas į konkursinių pareigų sąrašą, organizavimo tvarka.

 

Vadovaujantis Konkurso valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1193, 7 punktu, Vilniaus miesto savivaldybės administracija 2020 m. rugsėjo 22 d. paskelbė konkursą į Vilniaus „Ateities" mokyklos direktoriaus pareigas. Konkurso skelbimo nuorodą galite rasti ČIA.