Tel./faks (8 5) 247 8447
S. Stanevičiaus g. 98, LT-07103 Vilnius
El. p. rastine@ateities.vilnius.lm.lt
Kraunasi...

Виртуальное посещение парка цветущих сакур в Вильнюсе

Весна – это слово из пяти букв, но в нем так много веры. Весенняя пора – время новых планов и надежд, возвращения перелетных птиц и пробуждение природы.

 


Detaliau »

DĖL MOKYKLOS UGDYMO PLANO PAKEITIMO IR UGDYMO PROCESO PABAIGOS

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos bendrojo ugdymo departamento direktorės 2021 m. balandžio 15 d. raštu Nr. SR-1552 „Dėl 2020–2021 mokslo metų pabaigos pradinio ugdymo programos mokiniams“:

 

1. K e i č i u Vilniaus „Ateities“ mokyklos 2020–2021 mokslo metų pradinio ugdymo programų ugdymo plano 8 punktą ir 10 punktą.

2. N u s t a t a u:

2.1. 2020–2021 mokslo metų pabaigą 1-4 klasių mokiniams 2021 m. birželio 15 d.

2.2. 2020-2021 m. m. 1-4 klasių mokinių atostogų trukmę: žiemos (Kalėdų) – nuo 2020 m. gruodžio 14 d. iki 2021 m. sausio 2 d., vasaros – nuo 2021 m. birželio 16 d. iki rugpjūčio 31 d.

3. Į s a k a u:

3.1. 1-4 klasėse pamokas vykdyti iki 2021 m. birželio 10 d.;

3.2. ugdymo procesą 1-4 klasėse nuo 2021 m. birželio 11 d. iki birželio 15 d. organizuoti kitomis nei pamoka formomis.

 

L. e. direktoriaus pareigas

 Liudmila Kobrina


Konkursų „Olympis 2021 – Pavasario sesijos” rezultatai

 

2021 m. kovo mėnesį vyko konkursų „Olympis 2021 – Pavasario sesija”.

 

Lietuvių kalbos ir litertūros konkurse dalyvavo trys pradinių klasių mokiniai:

 

 


Detaliau »

Городской конкурс художественного чтения «Гори, звезда моя!»

В апреле состоялся городской конкурс художественного чтения «Гори, звезда моя!», посвященный поэзии Серебряного века.  Участники читали стихотворения Н. Гумилёва, А. Ахматовой, В. Инбер, К. Бальмонта.


Detaliau »

Velykų simboliai

Paskutinę balandžio savaitę, 6b klasė (Irina Miler) per anglų kalbos pamokas domėjosi skirtingų šalių Velykų simboliais, o kai kurie mokiniai net bandė sukurti savo. Mokiniai ir mokytoja sveikina visus šv. Velykų proga!


Detaliau »

Звездный проект

 

В апреле 2001 года прошел 52-ой Международный конкурс театрального творчества „Звездный проект“, организованный „Фондом поддержки талантливых детей и молодежи“ города Новосибирска.

 


Detaliau »