Tel./faks (8 5) 247 8447
S. Stanevičiaus g. 98, LT-07103 Vilnius
El. p. rastine@ateities.vilnius.lm.lt
Kraunasi...

Dėl mokinių testavimo rugpjūčio 30 dieną

Gerb. mokiniai, mokinių tėvai, kiti bendruomenės nariai,

 

artėjant naujiems mokslo metams pateikiame Jums trumpą informaciją apie testavimo organizavimą, koordinavimą ir vykdymą Vilniaus „Ateities“ mokykloje.

 

Kviečiame ir raginame visus mokinius rugpjūčio 30 dieną (nuo 9.00 val. iki 17.00 val.) atvykti į mokyklos vidinį kiemą testuotis savikontrolei skirtais greitaisiais antigeno testais pagal galimybę paskirtu laiku:

 

Vidiniame mokyklos kieme mokinius pasitinka klasių vadovai.

 

Atvykdami testuotis mokiniai privalo atnešti tėvų (globėjų/rūpintojų) pasirašytą sutikimą.

 

Kas neturi galimybės formos atsispausdinti, ją galės pasirašyti palydėję vaiką į testavimo vietą. Daugiau apie tyrimo atlikimą rasite https://www.vilniussveikiau.lt/informacija-ugdymo-istaigoms/

 

Testuotis nereikia 

 

Testavimo laikas

 

Sutikimo forma

 

Dėl ugdymo proceso organizavimo būtinų sąlygų užtikrinimo tvarkos 2021–2022 mokslo metais