Tel./faks (8 5) 247 8447
S. Stanevičiaus g. 98, LT-07103 Vilnius
El. p. rastine@ateities.vilnius.lm.lt
Kraunasi...

Renginiai

2017-02-20

Respublikinio mokinių ir ikimokyklinukų konkurso
„Linksmosios dažnutės - 2017“
Nuostatai
Gerbiami mokytojai ir auklėtojai!
Vilniaus „Ateities“ mokykla ir vėl Jus kviečia į gražią tradicinę šventę-konkursą
„ Linksmosios dažnutės - 2017“.
Maloniai visų laukiame.
 
I. Tikslai ir uždaviniai
Meninėmis priemonėmis formuoti mokinių dvasinę kultūrą.
 1. Skatinti domėjimąsi rusų liaudies kūryba.
 2. Ugdyti dorinius ir estetinius vaikų jausmus.
 3. Tobulinti mokinių meninius ir komunikacinius gebėjimus.
II. Konkursas vyks
2017 m. kovo 31 dieną 10 val. Vilniaus „Ateities“ mokykloje S. Stanevičiaus g. 98.
Dalyvių sutikimas ir registracija 9 – 10 val.
III. Dalyviai
 1. Kviečiami dalyvauti mokiniai iš Vilniaus miesto ir kitų rajonų mokyklų bei darželių rusų dėstomąja kalba:
- ikimokyklinukai nuo 5 iki 7 metų;
- mokiniai nuo PUG iki 4 klasės.
 1. Dalyvių skaičius neribojamas.
 2. Kiekvienas kolektyvas pristato po 1 koncertinį numerį, trunkantį ne ilgiau kaip 5 minutes.
 3. Galimi įvairūs akompanavimo būdai: gyvas garsas, CD ir t.t.

Pageidautina minusines fonogramas siųsti iš anksto el. paštu: natalja.ateities@gmail.com

IV. Repertuaras
 1. Koncertinis „dažnučių“ atlikimas.
 2. Muzikinė inscenizacija.
 3. Muzikinė-choreografinė kompozicija.
V. Paraiškų pateikimas
 1. Dalyvių paraiškos priimamos iki 2017 m. kovo 14 dienos el. paštu (natalja.ateities@gmail.com).
 2. Paraiškoje turi būti nurodyta:

- Įstaiga, jos adresas ir el. paštas;

- Dalyvių skaičius ir amžiaus grupė;

- Vadovų vardai ir pavardės, adresai, telefonai ir el. paštas;

- Akompanavimo būdas.

 1. Programėlės siunčiamos dalyviams iki 2017 m. kovo 27 dienos.
VI. Apdovanojimai
Konkurso dalyviai bus apdovanojami prizais ir diplomais pagal kategorijas:
- Už geriausią „dažnutės“ atlikimą;
- Už meniškumą;
- Už geriausią kompoziciją;
- Už atlikimo originalumą.
VII. Rengėjai
Vilniaus miesto „Ateities“ mokykla
Konkurso koordinatorė Natalja Grudzinskienė, tel: 8~621 74 258
el. paštas natalja.ateities@gmail.com.
Paraišką pateikite tokia forma:
 
Įstaigos pavadinimas,  
adresas, el. paštas, kontaktinis telefonas
Kolektyvo  pavadinimas, kompozicijos pavadinimas
Dalyvių skaičius, 
jų amžius
Vadovų vardai ir pavardės, kontaktiniai telefonai, el. paštas
Akompanavi-
mo būdas (fonograma, 
CD ir t.t.)