Tel./faks (8-5) 2478447
Adresas: S. Stanevičiaus g. 98, LT-07103 Vilnius
El. p. rastine@ateities.vilnius.lm.lt
Kraunasi...

METODINĖ TARYBA

VYKSTA INFORMACIJOS ATNAUJINOMO DARBAI

Metodinių grupių ir mokyklos metodinės tarybos nuostatai

 

VILNIAUS „ATEITIES“ MOKYKLOS

METODINĖ TARYBA IR METODIKOS GRUPĖS

2016 - 2017 M.M.

 

Metodinės tarybos tikslas – koordinuoti metodikos grupių veiklą, siekiant aukštesnės ugdymo proceso kokybės. Ją sudaro visų metodikos grupių pirmininkai:

 

 

Metodinei tarybai vadovauja direktoriaus pavaduotoja ugdymui Laima Tynčenko.

 

Metodinė taryba telkia mokytojus įgyvendinti šalies ir Vilniaus miesto švietimo politiką, stebint ir fiksuojant kiekvieno mokinio individualią pažangą; gerina ugdymo kokybę, parenkant tinkamus ugdymo metodus, puoselėjant bendraklasių sąveiką, diferencijuojant mokiniams užduotis, integruojant dalykus; padeda mokytojui įžvelgti kiekvieno mokinio mokymosi galimybes, kelti mokinio pažangą.

 

Metodinės tarybos veiklos planas

 

PRADINIO UGDYMO MOKYTOJŲ METODIKOS GRUPĖ

Mokytojo vardas pavardė

Kategorija

Svetlana Chizovec

pradinių klasių vyresnioji mokytoja

Irina Grigorieva

pradinių klasių mokytoja

Viktorija Kovger

pradinių klasių mokytoja

Raisa Kravčenko

pradinių klasių vyresnioji mokytoja

Ana Jankovskaja

pradinių klasių mokytoja

Tatjana Levina

pradinių klasių vyresnioji mokytoja

Tereza Mackelo

pradinių klasių mokytoja metodininkė

Svetlana Nanevič

pradinių klasių vyresnioji mokytoja

Jelena Pipirienė

pradinių klasių mokytoja

Ana Ranceva

pradinių klasių mokytoja

Viktorija Sadovskaja

pradinių klasių vyresnioji mokytoja

Margarita Stankevič

pradinių klasių vyresnioji mokytoja

Irina Šaranova

pradinių klasių mokytoja

Liudmila Triščenko

pradinių klasių vyresnioji mokytoja

Teresa Ustinovič

pradinių klasių mokytoja metodininkė

Ana Veršilo

pradinių klasių mokytoja metodininkė

Galina Zinkovskaja pradinių klasių vyresnioji mokytoja

 

Pradinio ugdymo grupės planas

 

UŽSIENIO KALBOS MOKYTOJŲ METODIKOS GRUPĖ

Mokytojo vardas pavardė

Kategorija

Irina Gončarova

anglų kalbos vyresnioji mokytoja

Inna Jerofejeva

anglų kalbos mokytoja metodininkė

Olga Gric

anglų kalbos vyresnioji mokytoja

Irina Miler

anglų kalbos mokytoja

Svetlana Nanevič anglų kalbos vyresnioji mokytoja

 

Užsienio kalbos grupės planas

 

GAMTOS MOKSLŲ IR GEOGRAFIJOS MOKYTOJŲ METODIKOS GRUPĖ

Mokytojo vardas pavardė

Kategorija

Svetlana Butautienė geografijos mokytoja ekspertė
Vita Mardosienė biologijos ir chemijos vyresnioji mokytoja 
Svetlana Kanapickienė biologijos mokytoja metodininkė
Sofija Smirnova geografijos vyresnioji mokytoja

 

Gamtos mokslų ir geografijos grupės planas

 

ISTORIJOS IR DORINIO UGDYMO MOKYTOJŲ METODIKOS GRUPĖ

Mokytojo vardas pavardė

Kategorija

Natalija Ivanova istorijos mokytoja metodininkė
Boris Kozlov  istorijos mokytojas
Galina Svirobovič tykybos mokytoja
Viktor Nikulin  tykybos mokytoja
Natalija Černeckaja  etikos mokytoja

 

Istorijos ir dorinio ugdymo grupės planas

 

LIETUVIŲ KALBOS MOKYTOJŲ METODIKOS GRUPĖ

Mokytojo vardas pavardė

Kategorija

Ona Jankauskaitė lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja
Jolanta Kudirkienė lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja
Aurelija Lesauskienė lietuvių kalbos mokytoja ekspertė
Daiva Mickevičienė lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja
Daiva Neseckienė lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja
Henrika Prosniakova lietuvių kalbos mokytoja ekspertė
Jolanta Stručkienė lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja
Nijolė Stundžytė lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja
Renata Tichonova lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja
Ona Valentienė lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja

 

Lietuvių kalbos grupės planas

 

TIKSLIŲJŲ MOKSLŲ MOKYTOJŲ METODIKOS GRUPĖ

Mokytojo vardas pavardė

Kategorija

Laima Tynčenko matematikos mokytoja ekspertė
Aneta Nijazova-Elsayed informacinių technologijų mokytoja metodininkė
Ana Koltan matematikos vyresnioji mokytoja
Danuta Lisovskaja matematikos vyresnioji mokytoja
Ana Mikelevič

matematikos mokytoja metodininkė,

ekonomikos mokytoja metodininkė

Olga Ulevičiūtė matematikos vyresnioji mokytoja
Svetlana Rosova fizikos mokytoja metodininkė
Jelena Ignatovič informacinių technologijų mokytoja metodininkė

 

Tiksliųjų mokslų grupės planas

 

RUSŲ KALBOS (GIMTOSIOS) MOKYTOJŲ METODIKOS GRUPĖ

Mokytojo vardas pavardė

Kategorija

Ivanas Prosniakovas rusų kalbos (gimtosios) mokytojas metodininkas
Svetlana Tretjakova rusų kalbos (gimtosios) mokytoja metodininkė
Irina Maslak rusų kalbos (gimtosios) vyresnioji mokytoja
Liudmila Jermolajeva rusų kalbos (gimtosios) vyresnioji mokytoja
Natalija Kirilova rusų kalbos (gimtosios) mokytoja ekspertė

 

Rusų kalbos (gimtosios) grupės planas

 

MENŲ IR TECHNOLOGIJŲ MOKYTOJŲ METODIKOS GRUPĖ

Mokytojo vardas pavardė

Kategorija

Violeta Antanavičiūtė technologijų mokytoja ekspertė
Marija Presnova muzikos vyresnioji mokytoja
Natalija Grudzinskienė muzikos mokytoja metodininkė
Jurij Antonov dailės mokytojas ekspertas
Inga Gurejeva  choreografijos vyresnioji mokytoja
Nadežda Riabčiuk  dailės mokytoja

 

Menų ir technologijų grupės planas

 

KŪNO KULTŪROS MOKYTOJŲ METODIKOS GRUPĖ

Mokytojo vardas pavardė

Kategorija

Jurijus Tarakanovas kūno kultūros mokytojas metodininkas
Silantijus Aleinikovas kūno kultūros mokytojas metodininkas
Michailas Remas Rudinskis kūno kultūros vyresnysis mokytojas

 

Kūno kultūros grupės planas

 

KLASĖS VADOVŲ METODIKOS GRUPĖ

Mokytojo vardas pavardė

Klasė

Irina Šaranova 1a
Teresa Ustinovič 1b
Ana Ranceva 1v
Galina Zinkovskaja 1g
Viktorija Kovger  2a
Ana Jankovskaja 2b
Jelena Pipirienė  2v
Margarita Stankevič  2g
Ana Veršilo  3a
Svetlana Nanevič  3b
Viktorija Sadovskaja  3v
Liudmila Triščenko  4a
Svetlana Chizovec  4b
Tereza Mackelo  4v
Irina Grigorieva  4g
Danuta Lisovskaja 5a
Svetlana Tretjakova 5b
Irina Maslak  6a
Jelena Ignatovič 6b
Olga Ulevičiūtė  7a
Jolanta Stručkienė  7b
Svetlana Kanapickienė 7v
Daiva Mickevičienė 8a
Violeta Antanavičiūtė  8b
Ana Koltan  9a
Vita Mardosienė  9b
Ana Mikelevič  10a

 

Klasių vadovų grupės planas