Tel./faks (8 5) 247 8447
S. Stanevičiaus g. 98, LT-07103 Vilnius
El. p. rastine@ateities.vilnius.lm.lt
Kraunasi...

„Išbandyk profesiją“

8 ir 10 klasių mokinių pažintis su Vilniaus geležinkelio transporto ir verslo paslaugų mokykla

Pradžia: 13.00

Atsakingi: A. Pilkionienė, A. Koltan, V. Mardosienė, N. Ivanova, D. Lisovskaja

Skaitovų konkursas lietuvių k.

skirtas Motinos dienai „Tau mano mamyte“ 1-4 klasės

Pradžia: 12.50

Vieta: Aktų salė

Atsakingi: D. Mickevičienė, R. Tichonova, lietuvių k. mokytojos

Renginiai:

1. Tarptautinis PIRLS tyrimas. 4 a, v klasių mokinių testavimas

Laikas: 1-3 pamoka

Vieta: 105 kab., 276 kab.

Atsakingi: L. Tynčenko, I. Šaranova, A. Ranceva

 

2. Bandomasis PUPP. Lietuvių kalba (valstybinė) (raštu)

Laikas: 4-7 pamoka

Vieta: 235 kab., 284 kab., 285 kab.

Atsakingi: D. Mickevičienė, A. Lesauskienė, J. Kudirkienė

 

PUPP gimtosios (rusų) kalbos egzaminas (žodžiu)

Laikas:  9.00 - 13.30

Vieta: 171, 269

Atsakingi: I. Prosniakovas, I. Maslak, N. Kirilova

Antroji Velykų diena

Antroji Velykų diena – vaikų džiaugsmui. Šią dieną jie eina kiaušiniauti. Tradiciškai porą margučių jiems padovanoja krikštamotė. Iš kaimynų margučių buvo prašoma dainomis: „Aš mažas vaikelis, kaip pupų pėdelis. Velykų rytą lelija pražydo, ne dėl manęs vieno, ale dėl viso svieto. Anoj pusėj gandras betupįs, snapu berašąs, kiaušinių beprašąs. Gaspadine, negailėki, į pintinę man įdėki...“

Šv. Velykos

Velykos – kilnojama šventė, švenčiama pirmąjį mėnulio pilnaties sekmadienį po pavasario lygiadienio. Ji turi gilias tradicijas. Vieni kalbininkai mano, kad Velykų pavadinimas kilęs iš žodžio „vėlės“, mat mūsų protėviai šiuo metu aplankydavo artimųjų kapus, nunešdavo jiems kiaušinių. Tikėta, kad mirusiųjų vėlės išlenda kartu su atgimstančia gamta, bet paskui pasitraukia po pirmojo Perkūno. Velykos mūsų protėvių buvo švenčiama kaip gamtos atbudimo šventė. Kiti kildina šventės pavadinimą iš baltarusių kalbos būdvardžio velikij „didžiulis, didysis“.