Tel./faks (8 5) 247 8447
S. Stanevičiaus g. 98, LT-07103 Vilnius
El. p. rastine@ateities.vilnius.lm.lt
Kraunasi...

Šeštadieninės mokyklos „Šaltinėlis“ darbo užbaigimas

Pokalbiai su tėvais, mokiniais, prašymų pateikimas

Atsakingi: T. Ustinovič, N. Kulakovskaja, A. Kozik, I. Grigorieva

Mokinių priėmimo į mokyklos 1 kl. komisijos posėdis

Pradžia: 13 val.

Atsakingi: L. Tynčenko, Komisijos nariai

Renginiai:

1. 4-tų klasių mokinių projekto „Anderseno pasakos“ pristatymas

    Pradžia: 6 pamoka

    Vieta: Aktų salė

    Atsakingi: T. Ustinovič,I. Šaranova, A. Ranceva, N. Grudzinskienė, O. Valentienė

 

2. Astronomijos pamoka apie Saulės sistemą 10 klasėms planetariume

    Pradžia: 13.00

    Atsakingi: S. Rosova, D. Lisovskaja

PUPP 10AB klasių mokiniams.

Matematika

Renginiai:

1. Standartizuotų testų vykdymas. 8 klasės – gamtos mokslai

 

2. PUPP 10AB klasių mokiniams. Rusų  (gimtoji) kalba raštu

Renginiai:

1. Standartizuotų testų vykdymas. 6 klasės - matematika

 

2. 3 klasių projektas Puškino pasakų motyvais „Prie jūrų – ąžuolas stipruolis...“

    Pradžia: 10.00

    Atsakingi: L. Tynčenko, S. Chizovec, L. Triščenko, T. Mackelo, I. Grigorieva