Tel./faks (8 5) 247 8447
S. Stanevičiaus g. 98, LT-07103 Vilnius
El. p. rastine@ateities.vilnius.lm.lt
Kraunasi...

Renginiai:

1. Išlyginamųjų grupių mokytojų ir lietuvių k. mokytojų, turinčių savo grupėse mokinių, atvykusių iš užsienio, susirinkimas

    Pradžia: 13.35

    Vieta: 238 kab.

    Atsakingi: S. Butautienė, H. Prosniakova, L. Jankovskaja

 

2. Standartizuotų testų rezultatų pirminė analizė

    Pradžia: 8.00

    Vieta: 171 kab.

    Atsakingi:  L. Tynčenko

 

3. VGK posėdis – Mokinių, turinčių spec. poreikių, pasiekimų kitimas

    Pradžia: 11.00

    Vieta: 238 kab.

    Atsakingi: S. Butautienė, L. Jankovskaja, mokytojai dalykininkai

 

4. Paskutinio skambučio šventė. 5 klasės

    Pradžia: 11.00

    Vieta: Aktų salė

    Atsakingi: S. Butautienė, L. Kobrina, 5 kl. vadovės

Renginiai:

1. Mokytojų, dirbančių namuose su sergančiais mokiniais, posėdis (pasiekimų aptarimas ir analizė)

    Pradžia: 14.25

    Vieta: 238 kab.

    Atsakingi: S. Butautienė, mokytojai dalykininkai

 

2. Paskutinio skambučio šventė:   2 klasės

    Pradžia: 10.00

    Vieta: Aktų salė

    Atsakingi: L. Tynčenko, N. Grudzinskienė, 2 kl. vadovės

 

3. Paskutinio skambučio šventė:   3 klasės

    Pradžia: 12.00

    Vieta: Aktų salė

    Atsakingi: L. Tynčenko, N. Grudzinskienė, 3 kl. vadovės

    

Paskutinio skambučio šventė

PU grupės, 1 klasės

   Pradžia: 11.00

   Vieta: Aktų salė

   Atsakingi: L. Tynčenko, N. Grudzinskienė, PU grupių, 1 kl. vadovės

Mokytojų tarybos posėdis

0-5 klasės. Lankomumo ir pasiekimų analizė

   Pradžia: 6 pamoka

   Vieta: 171 kab.

   Atsakingi: L. Tynčenko, S. Butautienė, klasių vadovai

„Atvirų durų diena“

būsimiems PUG, I kl. mokiniams

  Pradžia: 17 val. 

  Vieta: Aktų salė

  Atsakingi: L. Tynčenko, N. Grudzinskienė, I. Šaranova, T. Ustinovič, A. Ranceva

Daktarės R. Rukštelytės paskaita

6 kl. mokiniams „Psichoaktyvių medžiagų žalingas poveikis sveikatai“

   Pradžia: 12.50

   Vieta: 171 kab.

   Atsakingi: S. Butautienė, D. Zdanevičienė