Tel./faks (8 5) 247 8447
S. Stanevičiaus g. 98, LT-07103 Vilnius
El. p. rastine@ateities.vilnius.lm.lt
Kraunasi...

Direkciniai pasitarimai su mokytojais metodinėse grupėse

   Vieta: 269 kab.

   Atsakingi: L. Tynčenko, I. Prosniakovas

 

Lietuvių k. mokytojų                        - 9.00-9.30

Rusų k. mokytojų                             - 9.30-9.50 

Anglų k. mokytojų                            - 9.50-10.10

Tiksliųjų mokslų mokytojų               - 10.10-10.40

Istorijos, dorinio ugdymo                - 10.40-11.00

Geografijos, biologijos, chemijos    - 11.00-11.20

Kūno kult. mokytojų                        - 11.20-11.30

Dailės, muzikos, technologijų          - 11.30-11.50

Metodinių būrelių susirinkimai

Metinės veiklos aptarimas, pirmininkų rinkimai

   Atsakingi: Metodinių būrelių pirmininkai

VGK posėdis

Darbo aptarimas, išvados, siūlymai, prioritetų kitiems mokslo metams numatymas

   Pradžia: 10.00

   Vieta: 238 kab.

   Atsakingi: S. Butautienė, VGK nariai

Direkciniai pasitarimai su mokytojais metodinėse grupėse

Pradinių klasių mokytojų

   Pradžia: 10.00

   Vieta: 114 kab.

   Atsakingi: L. Tynčenko, I. Prosniakovas

Paskutinio skambučio šventė

Paskutinio skambučio šventė. 4 klasės

   Pradžia: 10.00

   Vieta: Aktų salė

   Atsakingi: L. Tynčenko, N. Grudzinskienė, 4 kl. vadovės

Renginiai:

1. Mokytojų tarybos posėdis. 6-10 kl. pasiekimų ir lankomumo, pažangos pokyčiai

    Pradžia: 8.00

    Vieta: Aktų salė

    Atsakingi: L. Tynčenko, S. Butautienė

 

2. Paskutinio skambučio šventė. 6-7 klasės

    Pradžia: 9.00

    Vieta: Aktų salė

    Atsakingi: S. Butautienė, L. Kobrina, 6-7 kl. vadovės

 

3. Projektas „Surask kelią į sėkmingą mokymą“ (diskusijos apie kokybiškos pamokos organizavimą)

    Pradžia: 10.00

    Vieta: 171 kab.

    Atsakingi: N. Ivanova, V. Antanavičiūtė, S. Tretjakova

 

4. Paskutinio skambučio šventė. 8-9 klasės

    Pradžia: 11.00

    Vieta: Aktų salė

    Atsakingi: S. Butautienė, L. Tynčenko, L. Kobrina, B. Kozlov, 8-9 kl. vadovės