Tel./faks (8 5) 247 8447
S. Stanevičiaus g. 98, LT-07103 Vilnius
El. p. rastine@ateities.vilnius.lm.lt
Kraunasi...

Mokinių individualios pažangos aptarimas

1. su mokytojais dalykininkais, dirbančiais toje pačioje klasėje.

    6 klasės

 

Pradžia: 10.00

Vieta: 241 kab.

Atsakingi: S. Butautienė, kl. vadovai

 

2. su mokytojais dalykininkais, dirbančiais toje pačioje klasėje.

    7 klasės

 

Pradžia: 11.00

Vieta: 241 kab.

Atsakingi: S. Butautienė, kl. vadovai

 

3. su mokytojais dalykininkais, dirbančiais toje pačioje klasėje.

    8 klasės

 

Pradžia: 12.00

Vieta: 241 kab.

Atsakingi: S. Butautienė, kl. vadovai

8-10 kl. mokyklinis chemijos olimpiados turas

Pradžia: 10.00

Vieta: 250 kab.

Atsakingi: V. Mardosienė

Vaiko gerovės komisijos posėdis

Pradžia: 15.00

Vieta: 219 kab.

Atsakingi: S. Butautienė, VGK nariai

Atvira pamoka 9-10 klasėse

Ar žinai Lietuvos Respublikos Konstituciją?“

 

Atsakingas: B Kozlov

Renginiai:

1. Penktokų „krikštynos“

Vieta: aktų salė

Atsakingi: L. Kobrina, 5 kl. vadovai, muzikos ir chreografijos mokytojai

 

2. 1-4 kl. mokinių raiškiojo skaitymo konkursas

Pradžia: 11.45

Vieta: aktų salė

Atsakingi: L. Tynčenko. T. Mackelo

 

3. Edukacinė kelionė į Panevėžį,  7 B ir 8 B kl.

Pradžia: 8.00

Atsakingi: V. Antanavičiūtė, J. Stručkienė

Pirmokų „krikštynos“

Pradžia: 10.40

Vieta: aktų salė

Atsakingi: L. Kobrina, 1 kl. vadovai, muzikos ir choreografijos mokytojai