Tel./faks (8 5) 247 8447
S. Stanevičiaus g. 98, LT-07103 Vilnius
El. p. rastine@ateities.vilnius.lm.lt
Kraunasi...

Mokytojo dienos minėjimas

Karjeros, profesinio orientavimo diena

 

Dalyvauja: PUG-10 klasių mokiniai

Pradžia: 12.30

Vieta: aktų salė

Arsakingi: L. Kobrina, B. Kozlov, muzikos ir choreografijos mokytojai 10a, 10b klasių vadovai

Renginiai:

1. Konsultavimas, rengiant pritaikytas ir individualias programas mokiniams, turintiems specialiųjų poreikių.

 

Pradžia: 8.00

Vieta: 171 kab.

Atsakingos: S. Butautienė, L. Jankovskaja

 

2. Sveikos gyvensenos programa. Akcija „Žaisk kaip mergaitė“ .

 

Dalyvauja: 1-3 klasių mokiniai

Vieta: Foje

Laikas: Kūno kultųros pamokų metu

Atsakingi: VGK, biologijos, kūno kultūros mokytojai, klasių vadovai J. Tarakanovas

Konstitucijos egzaminas 2017

Dalyvauja: 5-10 klasių mokiniai

Pradžia: 9.00

Vieta: 136 kab.,137 kab.,138 kab.

Atsakingi: L. Kobrina, N. Ivanova, B.Kozlov

Interaktyvus lėlių teatras „Ančiukas Dorofejus“

Dalyvauja: Pradinių klasių mokiniai

Laikas:10.10 - 11.00 ir 11.25 - 12.15

Vieta: aktų salė

Atsakingi: L. Kobrina, A. Veršilo, pradinių klasių vadovai

Renginiai:

1. Mokytojų, dirbančių su mokiniais, atvykusiais iš užsienio į 6B klasę susirinkimas

 

Laikas: 8.00

Vieta: 171 kab.

Atsakingi: S. Butautienė, S. Tretjakova

 

2. „Taikos šokis Žemei“, skirtas Tarptautinei taikos dienai

 

Dalyvauja: visi norintys

Laikas: 11.25

Vieta: mokyklos kiemas

Atsakingi: L. Kobrina, I. Gurejeva

Renginiai:

1. Metodinės tarybos posėdis  „Detalus veiklos planavimas 2017-2018 m. m.“

 

Dalyvauja: Metodinių grupių pirmininkai

Laikas: 8.00

Vieta: direktoriaus kabinetas

Atsakingas: I. Prosniakovas

 

2. Prevencinės ir intervencinės komisijos posėdis „Veiklos planavimas“

 

Dalyvauja: VGK nariai

Laikas: 15.15

Vieta: direktoriaus kabinetas

Atsakingas: I. Prosniakovas

 

3. Tėvų susirinkimai 

 

Dalyvauja: PUG-4, 5 kl. mokinių tėvai  |  6-10 kl. mokinių tėvai 

Laikas: 17.30      |    18.00                  |         18.00

Vieta: aktų salė  |    klasėse                |        klasėse 

Atsakingi: S. Butautienė, L. Kobrina, klasių vadovai