Tel./faks (8 5) 247 8447
S. Stanevičiaus g. 98, LT-07103 Vilnius
El. p. rastine@ateities.vilnius.lm.lt
Kraunasi...

Renginiai:

1. TALIS anketų pildymas

 

Pradžia: 10.00

Vieta: direktoriaus kabinetas

Atsakingas: I. Prosniakovas

 

2. Dalyvavimas UPC ir Britų tarybos programoje „Tyrinėjimo menas: partnerystės kuriančioms mokykloms“

 

Dalyvauja: mokytojų klubo nariai

Pradžia: 11.00

Vieta: 171 kab.

Atsakingas: L. Kobrina, N. Kirilova

Renginiai:

1. Mokinių, turinčių spec. poreikių, ugdymosi rezultatų aptarimas

 

Dalyvauja: visi mokytojai

Pradžia: 10.00

Vieta: 171 kab.

Atsakingi: S. Butautienė, L. Jankovskaja, pagalbos specialistai

 

2. Mokinių, besimokančių namuose, ugdymosi rezultatų aptarimas

 

Pradžia: 10.40

Vieta: 171 kab.

Atsakingi: S. Butautienė, klasių vadovai

 

3. Vaikų, atvykusių iš užsienio, lietuvių kalbos pasiekimų analizė 3-10 kl.

 

Pradžia: 11.10

Vieta: 171 kab.

Atsakingi: S. Butautienė, lietuvių kalbos mokytojai

 

4. Paskaitų ciklas tėvams „Visavertės vaikų mitybos principai“

 

Dalyvauja: mokyklos mokinių tėvai

Pradžia: 17.00

Vieta: 171 kab.

Atsakingos: L. Kobrina, D. Zdanevičienė, S. Butautienė

Lietuvos Valstybės atkūrimo diena

1918 m. vasario 16 d. Lietuvos taryba pasirašė Lietuvos nepriklausomybės aktą.

 

Vasario 16-tosios aktas skelbia, kad Lietuvos Taryba atskiria Lietuvą nuo visų valstybinių ryšių, kada nors buvusių su kitomis tautomis. Tiesiogiai Valstybės atkūrimo akto tekstą rengė Jonas Vileišis, Petras Klimas, Mykolas Biržiška, Steponas Kairys. Pasirašė jį 20 tarybos narių, be minėtųjų keturių: kun. J. Staugaitis, St. Narutavičius, dr. J. Basanavičius, A. Smetona, kan. K. Šaulys, J. Smilgevičius, K. Bizauskas, J. Vailokaitis, Donatas Malinauskas, kun. Vl. Mironas, kun. A. Petrulis, S. Banaitis, A. Stulginskis, J. Šernas, Pr. Dovydaitis. Dauguma jų dalyvavo 1905 m. gruodį susirinkusiame Didžiajame Vilniaus Seime, kuriame atvirai buvo svarstoma, kad Lietuvai būtų suteikta autonomija Rusijos imperijos sudėtyje. Tai buvo pirmas žingsnis nepriklausomybės link.

 

Vasario 16-ąją pasirašytą nepriklausomybės aktą Rusija pripažino, 1920 m. liepos 12 d. pasirašydama su atkurta Lietuva Taikos sutartį. Deja, taika truko tik iki 1940 metų.

 

1941 m. prasidėjus Vokietijos ir Tarybų Sąjungos karui, nepriklausomybės akto signatarų laukė liūdnas likimas – vieni iš jų nužudyti, kiti ištremti į lagerius.

 

Pirmą kartą Vasario 16-oji buvo oficialiai paminėta 1989 metais Mokslų akademijoje vykusiame posėdyje.

 

Vasario 16-osios aktas atkurtas 1990 m. kovo 11 d.

Neformalaus ugdymo diena – Sveikatingumo ir sporto diena Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui minėti

1. Žaibiškas sambūris

 

Dalyvauja: 0-4 klasių mokiniai

Laikas: 1-2 pamoka

Vieta: mokyklos stadionas

 

2. Estafetės

 

Dalyvauja: 5-7 klasių mokiniai

Laikas: 1-2 pamoka

Vieta: sporto salė

 

3. Susitikimas su žymiais Lietuvos sportininkais. Filmo peržiūra

 

Dalyvauja: 8-10 klasių mokiniai

Laikas: 1-3 pamoka

Vieta: aktų salė

 

4. „Rašau apie Tėvynę“

 

Dalyvauja: 0-4 klasių mokiniai

Laikas: 3-4 pamoka

Vieta: klasėse

 

5. „Sveikatos traukinukas“

 

Dalyvauja: 5 klasių mokiniai

Laikas: 3 pamoka

Vieta: 171 kab.

Atsakinga: V. Mardosienė

 

6. Sveika gyvensėna

 

Dalyvauja: 6-7 klasių mokiniai

Laikas: 3 pamoka

Vieta: sporto salė

Atsakinga: S. Kanapickienė

 

7. Klasės valandėlės - refleksija

 

Dalyvauja: 5-7 klasių mokiniai

Laikas: 4 pamoka

Vieta: klasėse

 

8. Varžybos

 

Dalyvauja: 8-10 klasių mokiniai

Laikas: 4 pamoka

Vieta: sporto salė

 

Renginiai:

1. Istorijos ir geografijos pamoka „Aš europietis“

 

Dalyvauja: 6A klasės mokiniai

Pradžia: 3 pamoka

Vieta: 241 kab.

Atsakinga: S. Smirnova

 

2. Anglų kalbos raiškiojo skaitymo konkursas „Love poems“

 

Dalyvauja: 8 klasių mokiniai

Laikas: pamokų metu

Vieta: 291 kab., 292 kab.

Atsakingos: I. Miler, O. Gric

Renginiai:

1. Šventinės futbolo varžybos

 

Dalyvauja: 3-5 klasių mokiniai

Pradžia: 0 pamoka

Vieta: sporto salė

Atsakingas: J. Tarakanovas

 

2. Lietuvių kalbos ir literatūros ir istorijos pamoka-viktorina „Kodėl Prezidentūros aikštė pavadinta S. Daukanto vardu?“

 

Dalyvauja: 8 klasių mokiniai

Pradžia: 2 pamoka

Vieta: 171 kab.

Atsakingos: H. Prosniakova, J. Stručkienė