Tel./faks (8 5) 247 8447
S. Stanevičiaus g. 98, LT-07103 Vilnius
El. p. rastine@ateities.vilnius.lm.lt
Kraunasi...

Renginiai:

1. Tarptautinis projektas „Dideli maži ekranai. Medijų raštingumas Lietuvos mokyklose“. Integruota pamoka

 

Dalyvauja: 9B klasės mokiniai

Laikas: 9.00 - 15.00

Vieta: 141 kab.

Atsakingi: B. Kozlov, D. Tučkovskij, R. Sinkevič

 

2. TIMSS 8b klasės mokinių klausimyno pildymas 

 

Dalyvauja: 8B klasės mokiniai

Laikas: 2 pamoka

Vieta: 172 kab.

Atsakinga: J. Ignatovič

 

3. Vilniaus m. 3-4 klasių mokinių pasaulio pažinimo olimpiada

 

Pradžia: 13.00

Vieta: Vilniaus Gerosios Vilties progimnazija

Atsakinga: A. Veršilo, V. Kovger

Renginiai:

1. Vilniaus m. geografijos olimpiada 

 

Dalyvauja: V. Ceiko 10a

Pradžia: 9.00

Vieta: Vilniaus  Karoliniškių gimnazija

Atsakinga: V. Guk

 

2. Tarptautinis projektas „Dideli maži ekranai. Medijų raštingumas Lietuvos mokyklose“. Integruota pamoka

 

Dalyvauja: 9B klasės mokiniai

Laikas: 9.00 - 15.00

Vieta: 141 kab.

Atsakingi: B. Kozlov, D. Tučkovskij, R. Sinkevič

 

3. TIMSS 4a klasės mokinių klausimyno pildymas 

 

Dalyvauja: 4A klasės mokiniai

Laikas: 2 pamoka

Vieta: 113 kab.

Atsakinga: V. Kovger

 

4. „Didžiuojuosi puikiai mokėdamas lietuviškai!“ Lietuvių kalbos savaitės apibendrinimas, skirtas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti

 

Dalyvauja: lietuvių kalbos savaitės nugalėtojai

Laikas: 9 pamoka

Vieta: aktų salė

Atsakingi: A. Lesauskienė, lietuvių kalbos metodinė grupė

 

5. Pedagogų posėdis, skirtas II-ojo trimestro rezultatų aptarimui

 

Dalyvauja: visi mokyklos mokytojai

Pradžia: 14.40

Vieta: 171 kab.

Atsakingi: I. Prosniakovas, L. Kobrina

 

6. Mokyklos vidaus įsivertinimo rezultatų pristatymas. (Mokinio pasiekimai ir pažanga)

 

Dalyvauja: visi mokyklos mokytojai

Pradžia: 15.30

Vieta: 171 kab.

Atsakingi: L. Kobrina, J. Ignatovič, darbo grupė

 

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena

1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba pasirašė Lietuvos nepriklausomybės atstatymo aktą, kuriame rašoma, kad atstatomas 1940 metais svetimos jėgos panaikintas Lietuvos Valstybės suvereninių galių vykdymas ir Lietuva nuo šiol yra nepriklausoma valstybė. Akte remiamasi 1918 m. vasario 16 d. pasirašytu Lietuvos nepriklausomybės aktu, kuris niekada nenustojo teisinės galios. Aktą pasirašė LR Aukščiausiosios Tarybos Pirmininkas Vytautas Landsbergis ir tarybos nariai.

Renginiai:

1. Tarptautinis matematikos konkursas „Pangea-2019“ II turas

 

Dalyvauja: 3-10 klasių mokiniai

Pradžia: 10.00

Vieta: VIMS mokykla

Atsakinga: D. Lisovskaja

 

2. Kūrybinio literatūrinio konkurso „Vaikiškas pasakojimas „Kalėdų šviesa“ laureatų apdovanojimas

 

Dalyvauja: 3g ir 3v klasių mokiniai

Pradžia: 13.00

Vieta: Vilniaus Šv. Dvasios vienuolynas

Atsakinga: M. Stankevič

Renginiai:

1. Klasės susitikimas-koncertas, skirtas mamoms (projektas „Mano šeima“)

 

Dalyvauja: 3G klasės mokiniai

Laikas: 1 pamoka

Atsakinga: M. Stankevič

 

2. Edukacinis užsiėmimas „Animacinio filmo peržiūra lietuvių kalba “

 

Dalyvauja: PUGa

Pradžia: 10.00

Vieta: Akropolis „Forum cinema“

Atsakinga: T. Levina

 

3. Kompiuterinės animacijos būrelio darbų paroda, skirta Tarptautinei moters dienai minėti

 

Laikas: Visą dieną

Vieta: mokyklos muziejus

Atsakinga: A. Nijazova-Elsayed

Renginiai:

1. Projektas „Kalbų kengūra“ 

 

Dalyvauja: 5-6 klasių mokiniai

Laikas: 1 pamoka

Vieta: 247 kab.

Atsakingos: I. Miler, anglų kalbos mokytojai

 

2. Tarptautinis matematikos konkursas „Euklidas“ II turas

 

Dalyvauja: E. Macel 10a, V. Ceiko 10a

Pradžia: 12.00

Vieta: Vilniaus Jono Pauliaus II gimnazija

Atsakinga: A. Koltan