Tel./faks (8 5) 247 8447
S. Stanevičiaus g. 98, LT-07103 Vilnius
El. p. rastine@ateities.vilnius.lm.lt
Kraunasi...

Renginiai:

1. Mokytojų, dirbančių toje pačioje klasėje, bendravimo veiklos stebėjimas ir įvertinimas (atvejų analizė). Mokinių, turinčių spec. poreikių, pasiekimų kitimas. Mokinių, atvykusių iš užsienio, pasiekimai, iššūkiai, problemos.

 

Dalyvauja: mokytojai, dirbantys toje pačioje klasėje

Laikas: 9.00-10.00 – 1-4 kl.

           10.00-10.25 – 5 kl.

           10.25-10.50 – 6 kl.

           10.50-11.15 – 7 kl.

           11.15-11.40 – 8 kl.

           11.40-12.05 – 9 kl.

           12.05-12.30 – 10 kl.

Vieta: Teams

Atsakingos: L. Kobrina, A. Nijazova-Elsayed, J. Stručkienė, L. Jankovskaja, R. Lipnevič, Klasių vadovai, mokytojai dalykininkai

 

2. Laikraščio „Ateika“ Nr.4 leidimas

 

Atsakingos: I. Cizauskiene, A. Ranceva, I. Šaranova 

Renginiai:

1. 70 -osios Lietuvos mokinių (9-12 kl.) matematikos olimpiada

 

Dalyvauja: Jevgenij M. (10B), Filip P. (10B), Jelizaveta S. (10A), Avgustin A. (9B), Atiom Š. (9A), Adžej Ž. (9A)

Pradžia: 9.00

Vieta: 254 kab.

Atsakingi: D. Lisovskaja, A. Nijazova-Elsayed, P. Purpurovič, K. Ostapenko

 

2. Išvyka į Lietuvos rusų dramos teatrą

 

Dalyvauja: 5B klasės mokiniai

Pradžia: 11.00

Atsakingas: B. Kozlov

 

3. Vasario 16-tos dienos minėjimas (teminių pamokų vedimas, filmų peržiūra ir aptarimas)

 

Dalyvauja: visi mokytojai

Laikas: Pamokų ir klasių valandėlių metu 

Pastaba: Žymėti TAMO dienyne

Renginiai:

1. 29-oji Lietuvos mokinių rusų (gimtosios ir užsienio) kalbos olimpiada (10–11 kl.)

 

Pradžia: 9.00

Vieta: „Ateities“ mokykla

Atsakingos: L. Kobrina, N. Kirilova, L. Jermolajeva, I. Maslak, S. Tretjakova

 

2. Nuotolinė respublikinė metodinė-praktinė Respublikinė konferencija „Lietuvių kalbos ir literatūros mokymo problemos ir aktualijos: literatūrinis ugdymas“ , skaitomas pranešimas tema „Tarpdalykinė integracija lietuvių kalbos pamokose“

 

Dalyvauja: J. Kudirkienė

Laikas: 10.00-15.00

Vieta: ZOOM

Organizuoja: Konferenciją organizuoja Šiaulių Didždvario gimnazija ir Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centras

 

3. Mokymų ciklas pedagogams apie įtraukųjį ugdymą: „Intelekto sutrikimą turinčių vaikų ugdymas įtraukiuoju būdu pradinio ugdymo pedagogams“ „Mokinių, turinčių SUP ugdymo organizavimo, vertinimo, dokumentų rengimo gairės“

 

Dalyvauja: pradinio, pagrindinio ugdymo pedagogai

Laikas: 14.00-18.30

Lektorė: Asta Kiselienė

 

4. Neformalaus ugdymo diena – Sveikatingumo ir sporto diena, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo dienai minėti – vasario 10 d.

 

Atsakingi: Klasių vadovai, mokytojai dalykininkai

Renginiai:

1. Apibendrinamoji pamoka.  K. Binkio „Atžalynas“

 

Dalyvauja: 7C klasės mokiniai

Laikas: 3 pamoka

Vieta: 140 kab.

Atsakinga: J. Kudirkienė

 

2. Geografijos olimpiada 6-7 kl.

 

Dalyvauja: 6-7 klasių mokiniai

Laikas: 3 pamoka

Atsakinga: S. Smirnova

 

3. 4-ų klasių mokinių susitikimas su rašytoja Neringa Vaitkute 

 

Dalyvauja: 4-tų klasių mokiniai

Vieta: aktų salė

Atsakinga: I. Bačinskienė

Renginiai:

Lietuvių k. olimpiada 5 kl. gabiems mokiniams

 

Dalyvauja: 5-tų klasių mokiniai

Laikas: 1-2 pamoka

Atsakinga: J. Kudirkienė

Renginiai:

Mokyklos vidaus įsivertinimo darbo grupės susirinkimas

 

Dalyvauja: Įsivertinimo grupė

Pradžia: 16.30

Vieta: Teams