Tel./faks (8 5) 247 8447
S. Stanevičiaus g. 98, LT-07103 Vilnius
El. p. rastine@ateities.vilnius.lm.lt
Kraunasi...

Seminaras „Šiuolaikinis mokinys: iššūkiai ir galimybės“

Dalyvauja: visi mokytojai

Laikas: 10.00 – 16.00

Vieta: 171 kab.

Atsakingas: I. Prosniakovas

Renginiai:

1. Mokytojų, dirbančių su mokiniais, atvykusiais iš užsienio, susirinkimas „Individualios mokinio pažangos stebėsena“

 

Dalyvauja: mokytojai dalykininkai, klasės vadovai

Pradžia: 10.00

Vieta: 171 kab.

Atsakinga: J. Stručkienė

 

2. Metodinių grupių pirmininkų susirinkimas (mokinių individualios pažangos stebėjimo, fiksavimo ir pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašo atnaujinimas)

 

Dalyvauja: m/g pirmininkaii

Pradžia: 11.00

Vieta: direktoriaus kabinetas

Atsakinga: I. Prosniakovas, L. Kobrina

 

3. Gamtamokslinio ugdymo ir geografijos metodinės grupės susirinkimas

 

Vieta: 243 kab.

Atsakingos: L. Kobrina, T. Zubova

Renginiai:

1. Priešgaisrinės saugos mokymai

 

Pradžia: 10.00

Vieta: aktų salė

Atsakingi: I. Prosniakovas, S. Aleinikovas

 

2. Pradinio ugdymo mokytojų metodinės grupės susirinkimas „Mokinio individualios pažangos aplankas“

 

Pradžia: 11.00

Vieta: 114 kab.

Atsakingi: T. Mackelo, J. Stručkienė, L. Kobrina

 

3. Mokyklos vidaus įsivertinimo grupės susirinkimas. (Mokinio pasiekimai ir pažanga)

 

Dalyvauja: J. Ignatovič, A. Butnorienė, I. Jerofejeva, T. Mackelo, A. Nijazova-Elsayed, R. Sinkevč

Pradžia: 12.30

Vieta: 222 kab.

Atsakingos: L. Kobrina, S. Stručkienė

Mokytojų, dirbančių toje pačioje klasėje, bendravimo veiklos stebėjimas ir įvertinimas

Mokinių, turinčių spec. poreikių, pasiekimų kitimas

 

Dalyvauja: klasių vadovai, mokytojai dalykininkai

Laikas: 9.00-9.45 – prad. m-kla

            10.00-10.20 – 5 kl.

            10.20-10.40 – 6 kl.

            10.40-11.00 – 7 kl.

            11.00-11.20 – 8 kl.

            11.20-11.40 – 9 kl.

            11.40-12.00 – 10 kl.

Vieta: 171 kab.

Atsakingi: L. Kobrina, L. Jankovskaja, A. Nijazova-Elsayed

Renginiai:

1. Spektaklis vaikams pagal Just. Marcinkevičiaus poemą „Grybų karas“

 

Dalyvauja: PUG-1-mų klasių mokiniai

Laikas: 2 pamoka

Vieta: aktų salė

Atsakinga: A. Paulauskaitė

 

2. Vasario 16-tos dienos minėjimas (tematinių pamokų vedimas, informacinių stendų apipavidalinimas, filmų peržiūra)

 

Laikas: Pamokų ir klasių valandėlių metu

Atsakingi: visi mokytojai

Renginiai:

1. Protų kova „Įdomiai apie Lietuvą“

 

Dalyvauja: 8B klasės mokiniai

Laikas: 2-3 pamoka

Vieta: 171 kab.

Atsakingi: A. Lesauskienė, D. Ponomarenko

 

2. Raiškiojo skaitymo konkursas

 

Dalyvauja: 1-4 klasių mokiniai

Laikas: 4 pamoka

Vieta: aktų salė

Atsakinga: A. Paulauskaitė

 

3. Edukacinė pamoka „Karalius Mindaugas“

 

Dalyvauja: 4A klasės mokiniai

Vieta: Lietuvos nacionalinis muziejus

Atsakinga: I. Šaranova