Tel./faks (8 5) 247 8447
S. Stanevičiaus g. 98, LT-07103 Vilnius
El. p. rastine@ateities.vilnius.lm.lt
Kraunasi...

Socialinių įgūdžių dėstymas. Susitikimas su „Rusų radijo“ redakcijos diktoriais ir žurnalistais

Dalyvauja: 9-10 ir 8b klasių mokiniai

Pradžia: 13.00

Vieta: Aktų salė

Atsakinga: N. Kirilova

Projektas „Mano laisvi pasirinkimai 2017-2018“

6 užsiėmimas

 

Dalyvauja: 8A klasės mokiniai

Pradžia: 14.40

Vieta: 140 kab., 141 kab.

Atsakingos: A. Pilkionienė, A. Nijazova-Elsayed, D. Zdanevičienė

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena

1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba pasirašė Lietuvos nepriklausomybės atstatymo aktą, kuriame rašoma, kad atstatomas 1940 metais svetimos jėgos panaikintas Lietuvos Valstybės suvereninių galių vykdymas ir Lietuva nuo šiol yra nepriklausoma valstybė. Akte remiamasi 1918 m. vasario 16 d. pasirašytu Lietuvos nepriklausomybės aktu, kuris niekada nenustojo teisinės galios. Aktą pasirašė LR Aukščiausiosios Tarybos Pirmininkas Vytautas Landsbergis ir tarybos nariai.

 

Rusija nenorėjo pripažinti Lietuvos nepriklausomybės. 1991 m. sausio 8 d. TSRS gynybos ministras Dmitrijus Jazovas įsakė įvesti desantininkų padalinius į Baltijos šalis. Į Lietuvą pradėjo vykti divizijos daliniai iš Pskovo. Sausio 9 d. Michailas Gorbačiovas apkaltina Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą siekimu atkurti buržuazinę santvarką. Sausio 12 d. Vilniaus gatvėse pradėjo judėti šarvuočiai. Šios dienos naktį į sausio 13-ąją Vilniuje lietuviai stojo ginti kareivių ketinamo užgrobti spaudos pastato, televizijos bokšto, parlamento. Gindami televizijos bokštą žuvo 14 žmonių. Pasaulis pasmerkė Rusijos veiksmus. Lietuvos palaikyti atvyko delegacijos iš Latvijos, Baltarusijos, Ukrainos, Gruzijos, Moldavijos, Rusijos, Lenkijos, Vengrijos.

 

Rusija pripažino visišką Lietuvos nepriklausomybę, 1991 m. liepos 29 d. su Lietuva pasirašydama sutartį dėl tarpvalstybinių santykių pagrindų.

Lietuvos Respublikos Nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjimas

Pradžia: 5 pamoka

Vieta: Aktų salė

Atsakingi: R. Tichonova ir Lietuvių kalbos metodinė grupė, Muzikos ir choreografijos mokytojai

Renginiai:

1. Tarptautinės moters dienos minėjimas

 

Laikas: 11.25-11.45

Vieta: 171 kab.

Atsakingi: I. Prosniakovas, S. Aleinikovas

 

2. Mokyklos teatro spektaklio „Svajoju svajoti“ premjera

 

Pradžia: 13.00

Vieta: Aktų salė

Atsakinas: B.Kozlov

 

Renginiai:

1. Dalyvavimas UPC ir Britų tarybos programoje „Tyrinėjimo menas: partnerystės kuriančioms mokykloms“ 

 

Dalyvauja: 9A klasės mokiniai

Pradžia: 1 pamoka

Vieta: 172 kab.

Atsakinga: V. Antanavičiūtė

 

2. Dalyvavimas UPC ir Britų tarybos programoje „Tyrinėjimo menas: partnerystės kuriančioms mokykloms“ 

 

Dalyvauja: mokytojų klubas

Pradžia: 15.00

Vieta: 147 kab.

Atsakinga: L. Kobrina

 

3. Visuotinis tėvų susirinkimas

 

Pradžia: 17.00

Vieta: aktų salė

Atsakingi: L. Kobrina, S.Butautienė, I. Prosniakovas, klasių vadovai

 

4. 10 klasių mokinių tėvų supažindinimas su PUPP reikalavimais

 

Pradžia: 17.00

Vieta: 250 kab.

Atsakingi: L. Kobrina, S.Butautienė, I. Prosniakovas, klasių vadovai

 

5. Tėvų susitikimas su klasės vadovais

 

Pradžia: 17.30

Atsakingi: klasių vadovai

 

6. Tėvų susitikimas su mokytojais dalykininkais

 

Pradžia: 18.00

Atsakingi: klasių vadovai

 

7. Mokyklos Tarybos susirinkimas

 

Pradžia: 18.30

Vieta: direktoriaus kabinetas

Atsakingi: L. Kobrina, I. Prosniakovas, V.  Sadovskaja