Tel./faks (8 5) 247 8447
S. Stanevičiaus g. 98, LT-07103 Vilnius
El. p. rastine@ateities.vilnius.lm.lt
Kraunasi...

Mėnesių veiklos planai

2019 - 2020 MOKSLO METAI

 

PATVIRTINTA

Mokyklos direktoriaus 

įsakymu Nr. V-137

2019-12-30

 

 

VILNIAUS „ATEITIES“ MOKYKLOS

 

2020 M. SAUSIO MĖN.

 

DARBO PLANAS

 

Eil. Nr.

RENGINYS

DIENA

VALANDA

VIETA

ATSAKINGAS ASMUO

PASTABOS

 

Mokinių Žiemos (Kalėdų) atostogos 2019 m. gruodžio 23 d. – 2019 m. sausio 3 d.

Neformalaus ugdymo diena – Stačiatikių Kalėdos sausio 7 diena

1.

METODINĖ VEIKLA

1.1. Metodinių grupių susirinkimai tema „Mokinių individualios pažangos stebėjimo, fiksavimo, pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašo rengimas“ 2-3 d.    

L. Kobrina

J. Stručkienė

M/g pirmininkai
Į susirinkimą pakviesti kuruojantį pavaduotoją
1.2. Klasės vadovų grupės susirinkimas 3 d. 10.00 171

L. Kobrina

J. Stručkienė

A. Mikelevič
 
1.3. Mokyklos 2019 m. įsivertinimo ir pažangos mokinių ir tėvų apklausos analizė 3 d. 12.00 222

L. Kobrina

J. Stručkienė

J. Ignatovič

A. Butnorienė

I. Jerofejeva

T. Mackelo

A. Nijazova-Elsayed

R. Sinkevič
 
1.4. Respublikinės, miesto olimpiados, konferencijos
1.4.1. 58-oji Lietuvos mokinių chemijos olimpiada  10 d. 9.00 Naujininkų mokykla V. Agafonova  
1.4.2. Matematikos konferencija „Matematika aplink mus“ 16 d. 12.00 Sofijos Kovalevska-jos mokykla

J. Ignatovič

D. Lisovskaja
 
1.4.3.

69-oji Lietuvos mokinių matematikos olimpiada  (9–12 kl.)

17 d.     D. Lisovskaja  
1.4.4.

Respublikinis anglų kalbos konkursas (9–10 kl.)

23 d.     I. Miler  
1.4.5. 53-oji Lietuvos mokinių biologijos olimpiada  24 d.     S. Kanapickienė  
1.4.6. 68-oji Lietuvos mokinių fizikos olimpiada (9–12 kl.) 31 d.     T. Zubova  

2.

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS

2.1.

Kalėdiniai skaitiniai

9 d. 6 pamoka 171

N. Kirilova

R. Sinkevič

A. Voroncova
5a, 5b, 5v kl.
2.2. Anglų k. lygio nustatymo bandomasis testas 13 d.

2-3 pamoka

 

I. Miler

V. Litvinavičienė
10 kl.
2.3. Vilniaus Universiteto Taikomosios kalbotyros MA programos II kurso magistrantės Erikos Taraškevičiūtės tyrimas  13-14 d. Pamokų metu   I. Miler 7 kl.
2.4. Mokyklinės olimpiados
2.4.1. Geografijos olimpiada, I turas 14 d. 3 pamoka 241

S. Smirnova

V. Guk
6-10 kl.
2.4.2. Lietuvių k. olimpiada 15 d. 1-3 pamokos 235 A. Lesauskienė 9-10 kl.
2.4.3. Matematikos olimpiada 20 d. 2 pamoka

114

108

T. Mackelo

T. Ustinovič
2-4 kl.
2.4.4. Pasaulio pažinimo olimpiada 27 d. 2 pamoka

106

108

T. Mackelo

L. Triščenko

M. Stankevič

V. Kovger
3-4 kl.
2.5. Mokykliniai konkursai, projektai
2.5.1. Viktorina anglų k. „Ar pažįsti Didžiąją Britaniją“ 20 d. 7 pamoka 171

I. Miler

V. Litvinavičienė

S. Nanevič

I. Jerofejeva

I. Gončarova
5 kl.
2.5.2.

Respublikinis Etikos konkursas ,,Moralinės dilemos“ 9–10 klasių mokiniams, I turas

20 d. 3 pamoka 253 R. Sinkevič 9-10 kl.
2.5.3. Matematikos tarptautinis konkursas „Pangea“, I turas 22 d. 1-2 pamokos 136 D. Lisovskaja  
2.5.4. Anglų k. „Spelling Bee“ konkursas 28 d. 8.00 291 I. Miler 5-7 ir 8-9 kl.
2.5.5. Projektas „Grįžtamojo ryšio galia“. Paskaita. Tyrimas su augalais 2-3 savaitė

Pamokų metu

238

N. Serova

S. Kanapickienė
10a kl.
2.6. Papildomų užsiėmimų (konsultacijų, namų darbų klubo, modulių, projektinių valandų ir t. t.) tikrinimas Visą mėnesį    

L. Kobrina

J. Stručkienė
1-10 kl.
2.7. Laisvės gynėjų dienos minėjimui skirtos integruotos pamokos, klasės valandėlės  6-13 d. Pamokų metu  

Klasės vadovai

Mokytojai dalykininkai
 

3.

NEFORMALAUS UGDYMO IR KITI MOKYLOS RENGINIAI

3.1. Neformalaus ugdymo diena – Stačiatikių Kalėdos 7 d. 8.50-12.30  

L. Kobrina

J. Stručkienė

Klasės vadovai

Mokytojai dalykininkai
Išvykos, 4-ios pamokos pagal tvarkaraštį (diena be kuprinės) 
3.2. Pilietinė akcija „Atmintis gyva, nes liudija“ 13 d. 8.00  

N. Stundžytė

L. Kobrina

S. Aleinikovas
 
3.3. Kalėdinis koncertas 15 d. 5 pamoka Aktų salė

N. Grudzinskienė

M. Presnova

A. Voroncova

V. Nikulin
2-3 kl.
3.4. Edukacinio filmo peržiūra  16 d. 12.00 Forum Cinemas T. Mackelo  3v kl.
3.5. V-asis Vilniaus miesto teatro festivalis „Zvenit Janvarskaja vjuga“ 23 d. 12.00 Aktų salė

B. Kozlov

L. Kobrina

P. Purpurovič

K. Ostapenko

I. Grigorieva

R. Sinkevič

A. Voroncova
 
3.6. Susitikimas su 9B klasės mokiniais dėl dalyvavimo respublikiniame projekte „Maži dideli ekranai“ 27 d. 13.45 254

J. Ignatovič

R. Sinkevič

VšĮ Meno avilio darbuotoja

Dovilė Alėbaitė
9b kl.

4.

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLA

4.1. Mokinių elgesio stebėjimas klasėse, vaikų ir tėvų konsultacijos, klasės valandėlės pagal poreikį ir mokytojų kvietimus Visą mėnesį     N. Serova  
4.2. Gripas ir kiti žiemos nemalonumai Visą mėnesį     D. Zdanevičienė 1-4 kl.

5.

KARJEROS UGDYMAS

5.1. Išvyka į tėvų pasiūlytą darbo vietą

3 savaitė

    O. Ulevičiūtė 10a kl.

 


Paruošė:  L. Kobrina, S. Stručkienė

 

ANKSTESNIŲ MĖNESIŲ DARBO PLANAI

 

Rugsėjis

 

Spalis

 

Lapkritis

 

Gruodis