Tel./faks (8 5) 247 8447
S. Stanevičiaus g. 98, LT-07103 Vilnius
El. p. rastine@ateities.vilnius.lm.lt
Kraunasi...

Mėnesių veiklos planai

2019 - 2020 MOKSLO METAI

 

PATVIRTINTA

Mokyklos direktoriaus 

įsakymu Nr. V-37

2020-02-28

 

VILNIAUS „ATEITIES“ MOKYKLOS

 

2020 M. KOVO MĖN.

 

DARBO PLANAS

 

Eil. Nr.

RENGINYS

DIENA

VALANDA

VIETA

ATSAKINGAS ASMUO

PASTABOS

 

II-ojo trimestro pabaiga – kovo 6 diena

Neformalaus ugdymo diena - Kovo 10 diena - Kultūros renginių ir muziejų diena, skirta Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti

1.

METODINĖ VEIKLA

1.1. Pedagogų posėdis, skirtas II-ojo trimestro rezultatų aptarimui 12 d. 14.30 171

I. Prosniakovas

L. Kobrina

J. Stručkienė

A. Paragys
Dalyvavimas būtinas
Mokyklos vidaus įsivertinimo rezultatų pristatymas. (Mokinio pasiekimai ir pažanga)

L. Kobrina

I. Jerofejeva

Darbo grupė
Mokytojų supažindinimas su PUPP reikalavimais L. Kobrina
Supažindinimas su mokyklos 2, 4, ir 6 klasės mokinių NMPP ataskaita J. Stručkienė
1.2. Olimpiados, konkursai
1.2.1. Dalyvavimas Vilniaus miesto 3-4 klasių mokinių rusų kalbos olimpiadoje  3 d. 12.00

Vilniaus darželis-mokykla „Svaja“

I. Grigorieva

A. Ranceva

V. Špilevskij, 3g

S. Jurkevičiūtė, 4v
1.2.2. Tarptautinis matematikos konkursas Euklidas (II etapas) 5 d. 12.00 Jono Pauliaus II gimnazija A. Koltan  
1.2.3. Tarptautinis matematikos konkursas Pangea (II etapas)  7 d. 9.00 VIMS Daukšos g. 7 D. Lisovskaja  
1.2.4.

Vilniaus miesto geografijos olimpiada

17 d. 9.00 Karoliniškių gimnazija V. Guk

A. Peršukevič, 10b

K. Sergejev, 9a
1.2.5.

Tarptautinis matematikos konkursas KENGŪRA

19 d. 1-2 pamoka

108

115

243

247

250

A. Mikelevič

T. Gvozdova

A. Jankovskaja

T. Zubova

A. Voroncova

V. Agafonov
Pagal atskirą grafiką
1.2.6. Konkursas „National Spelling Bee 2020“ 20 d. 12.00-13.30 Tautinių bendrijų namai I. Miler  
1.2.7. Vilniaus miesto 5-8 klasių mokinių biologijos olimpiada 25 d.     S. Kanapickienė

V. Pauč, 8b

A. Amosenko, 7b

J. Siniakova, 5b
1.2.8. Vilniaus miesto tautinių mažumų (rusų) mokyklų 5-10 klasių mokinių meninio skaitymo konkursas „Dek, mano žvaigžde...“ 26 d. 12.00 Levo Karsavino mokyk

I. Maslak

L. Jermolajeva

N. Kirilova

S. Tretjakova
 
1.2.9. Vilniaus miesto 8 klasių mokinių anglų kalbos olimpiada 26 d. 12.00 Šv. Kristoforo progimna-zija I. Miler  

2.

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS IR INSPEKTAVIMAS

2.1.

II-ojo trimestro pažymių vedimas. Mokymosi kokybės analizė, lankomumas

6 d. Pažangumo, lankomumo suvestines pateikti iki 16.00 val.  

L. Kobrina

J. Stručkienė

Klasių vadovai
 
2.2. Anglų kalbos dalykinė savaitė
2.2.1. Olympis, Kings konkursai 1-31 d.    

I. Miler

Anglų kalbos metodinė grupė
10 klasės
2.2.2. Anglų k. ir istorijos integruota pamoka „Shakespeare and his times project“ 4 d. 2 pamoka Aktų salė

I. Miler

B. Kozlov
2.3. „Didžiuojuosi puikiai mokėdamas lietuviškai!“ Lietuvių kalbos savaitės apibendrinimas, skirtas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti 12 d. 6 pamoka Aktų salė

A. Lesauskienė

Lietuvių kalbos metodinė grupė
Lietuvių kalbos savaitės nugalėtojai 
2.4.

PUPP

2.4.1. Užsienio kalbos (anglų) pasiekimų lygio testas (kalbėjimo dalis) 2 d.

9.00-13.00

290

291

L. Kobrina

I. Miler

V. Litvinavičienė

R. Sinkevič
 
2.4.2.

Bandomosios lietuvių kalbos ir literatūros užduotys

17 d.

9.00-13.30

247

250

L. Kobrina

A. Lesauskienė

J. Kudirkienė

J. Stručkienė

D. Ponomarenko
Pagal atskirą direktoriaus įsakymą
2.4.3. Gimtoji (rusų) kalba (žodžiu) 24 d. 9.00-13.00

220

222

I. Prosniakovas

L. Kobrina

I. Maslak

L. Jermolajeva

N. Kirilova

S. Tretjakova
Pagal atskirą direktoriaus įsakymą
2.5.

Mokinių priėmimo į mokyklą komisijos pasitarimas dėl komisijos darbo tvarkos aprašo

25 d. 14.30 293

J. Stručkienė

L. Kobrina

L. Jankovskaja

T. Mackelo

T. Gvozdova
 
2.6. Eilėraščių apie draugystę skaitymas, stendo apipavidalinimas Visą mėnesį Pamokų metu 147 N. Kirilova 5a, 5b
2.7. 1-ų klasių pamokų stebėjimas, pokalbiai su tėvais, mokiniais ir mokytojais pakartotinės adaptacijos tikslu Visą mėnesį    

J. Stručkienė

T. Gvozdova
 
2.8.

Užsienio kalbos 2-10 klasių mokytojų praktinės veiklos stebėjimas, analizė.

Tikslas – aktyvų mokymą(si) skatinančių priemonių taikymas ugdyme, individualios pažangos stebėjimas

Visą mėnesį    

L. Kobrina

 
2.9.

Lietuvių kalbos ir literatūros 1-10 klasių mokytojų praktinės veiklos stebėjimas, analizė.

Tikslas – aktyvų mokymą(si) skatinančių priemonių taikymas ugdyme, individualios pažangos stebėjimas
Visą mėnesį     J. Stručkienė  
2.10. Kontrolinių darbų grafiko laikymosi stebėsena Visą mėnesį    

L. Kobrina

J. Stručkienė
 

3.

NEFORMALAUS UGDYMO IR KITI MOKYLOS RENGINIAI

3.1. Spektaklio „Broliai Liūtaširdžiai“ peržiūra 1 d. 12.00

Valstybinis jaunimo teatras

J. Kudirkienė 5v klasė
3.2. 3G klasės projekto pristatymas mokyklos bendruomenei. Pjesė „Varlė - Caraitė“ (teatras «РАсСвет») 6 d.

9.45 - 10.30

11.45 - 12.30
Aktų salė

I. Grigorieva

I. Gurejeva

PUG, 1-2 klasės

3-4 klasės, tėvai
3.3. Renginys, skirtas Tarptautinės moters dienos minėjimui ,,Visos gėlės tau..." 6 d. 8.50 225 M. Stankevič 4g klasė
3.4. Edukacinių užsiėmimų ciklas „Sveikas maistas –sveikas vaikas“ 9 d.

9.00-10.30

10.45-12.15

12.30-14.00
Aktų salė

J. Stručkienė

A. Mikalauskas

P. Purpurovič

Klasių vadovai

1a, 1b, 1v,2a

2b, 2v, 3a,3b,3g

3v, 4a,4b, 4g,4v
3.5.

Neformalaus ugdymo diena - Kovo 10 diena - Kultūros renginių ir muziejų diena, skirta Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti

3.5.1. Edukacinė pamoka „Karaliaus Mindaugo karūnavimas“ 10 d.   Lietuvos nacionalinis muziejus T. Ustinovič 4b klasė
3.5.2. Edukacinis užsiėmimas ,,Pinigai. Nuo kriauklelių iki kortelių“ 10.30 Pinigų muziejus M. Stankevič 4g klasė
3.5.3. Kultūros paso renginys „Kur prasideda grafika?“ 09.00 – 12.30 Vilniaus grafikos meno centras T. Mackelo 3v klasė
3.5.4. Ekskursija į Energetikos ir technikos muziejų 11.00 – 14.30   I. Šaranova 4a klasė
3.5.5. Interaktyvi nuotykių ir pramogų paroda „Future live“  10.00  

T. Levina

G. Ponadiožina

J. Pipirienė
PUG a, PUG b, 1v
3.5.6. Edukacinė pamoka „Tarp tradicijų, kūrybos ir modernumo“

9.00

10.00
 

A. Jankovskaja

V. Sadovskaja

2b,

2v klasės
3.5.7. Kultūros paso renginys „Įveik savo baimes“ 9.00-13.00 „Zoopark", Žirmūnų g. 29 A. Butnorienė 5a klasė
3.5.8. Ekskursija į Vilniaus meteorologijos stotį 10.00  

V. Guk

J. Ignatovič
9b klasė
3.5.9. Meninė-terapinė edukacija „Tapyba ant vandens“ 9.00-10.00 113 V. Kovger 1a klasė
3.5.10. Kultūros paso renginys „Žongliravimo pamokos. Pamatyk, pabandyk, žongliruok“

10.00-11.30

12.00-13.30

Aktų salė

O. Ulevičiūtė

A. Koltan

J. Tarakanovas

O. Jankauskaitė

S. Smirnova

10a, 10b, 6a klasės

 

6b, 6v
3.5.11. Edukacinė išvyka „Katedros aikštė. Varpinė. Gedimino pilies bokštas“ 10.00   A. Ranceva 4v klasė
3.5.12. Išvyka į Akropolio ledo čiuožyklą 11.00  

I. Maslak

T. Zubova

D. Lisovskaja

9a klasė

7v klasė

8a klasė
3.5.13. Projektas „Laisvės vėjas“: vėjo malūnėlių gaminimas 9.00-11.00

107

106

N. Dobrovolskaja

L. Triščenko

1b klasė

3a klasė
3.5.14. Išvyka „Ar pažįsti Vilniaus senamiestį?“ 10.00   A. Nijazova-Elsayed 7a klasė
3.5.15. Išvyka į Akropolio boulingą 11.00   S. Chizovec 3b klasė
3.5.16. Edukacinis užsiėmimas „Tapyba ant akmenukų“ 10.00-11.00 Martyno Mažvydo biblioteka I. Grigorieva 3g klasė
3.5.17. Edukacinis užsiėmimas „Menas akmens amžiuje“   Arsenalo g. 1 D. Tučkovskij 5v klasė
3.5.18. Projekto „Mano šalis, mano tauta“ renginys - išvyka į Trakus (karaimų muziejaus aplankymas) 9.00 Trakai

N. Kirilova

A. Mikelevič
7b klasė
3.5.19. Projektinė veikla 10.00 172 V. Antanavičiūtė  
3.6. Edukacinė pamoka „Tarp tradicijų, kūrybos ir modernumo“ 11.00 106/1 J. Semenovič 2a klasė
3.7. Informaciniai stendai, skirti Lietuvos Respublikos Nepriklausomybės atkūrimo dienai minėti 9 – 11 d.   Mokyklos fojė

V. Antanavičiūtė

 
3.8. Mokyklos laikraščio „Ateika“ leidimas 13 d.  

 

I. Grigorieva

A. Ranceva
 
3.9. Pilietinė iniciatyva „Atkurtos nepriklausomybės šventės simbolio - vėjo malūnėlio gaminimas“ 2-10 d.  

 

L. Kobrina

Klasių vadovai

Mokytojai dalykininkai

 
3.10. Fotografijų konkursas, skirtas mokyklos 30-mečiui (mokyklos bendruomenės fotografavimas) 25-27 d.   Aktų salė

I. Prosniakovas

L. Kobrina

J. Stručkienė
Pagal atskirą grafiką
3.11.

Spektaklio

„Nykštukas Nosis“ peržiūra
27 d.   Baltarusijos valstybinis  jaunimo teatras

T. Levina

G. Ponadiožina

J. Pipirienė
PUG a, PUG b, 1v
3.12. Paroda „Pavasario sulaukus...“ Visą mėnesį     N. Riabčuk 5-9 klasės

4.

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLA

4.1.

Mokinių elgesio stebėjimas klasėse, vaikų ir tėvų konsultacijos, klasės valandėlės pagal poreikį ir mokytojų kvietimus

Visą mėnesį     N. Serova 5-10 klasės
4.2. Pamoka-paskaita „Pedikuliozė“ Visą mėnesį     D. Zdanevičienė 1-4 klasės
4.3. Koronoviruso viruso infekcijos prevencija Visą mėnesį    

Administracija

D. Zdanevičienė
 
4.4. Savaitė BE PATYČIŲ 23-27 d.    

VGK nariai

Klasių vadovai
 

5.

KARJEROS UGDYMAS

5.1. Susitikimas su automechanikos ir verslo mokyklos atstovais 9 d. 4 pamoka 171

J. Stručkienė

J. Tarakanovas

O. Ulevičiūtė
10 klasės

 


Paruošė:  L. Kobrina, S. Stručkienė

 

ANKSTESNIŲ MĖNESIŲ DARBO PLANAI

 

Vasaris

 

Sausis

 

Gruodis

 

Lapkritis

 

Spalis

 

Rugsėjis

 

Rugpjūtis