Tel./faks (8-5) 2478447
Adresas: S. Stanevičiaus g. 98, LT-07103 Vilnius
El. p. rastine@ateities.vilnius.lm.lt
Kraunasi...

Mėnesių veiklos planai

2018 - 2019 MOKSLO METAI

 

PATVIRTINTA

Mokyklos direktoriaus 

įsakymu Nr. V-31

2019-03-29

 

 

VILNIAUS „ATEITIES“ MOKYKLOS

 

2019 M. BALANDŽIO MĖN.

 

DARBO PLANAS

 

Eil. Nr.

RENGINYS

DIENA

VALANDA

VIETA

ATSAKINGAS ASMUO

PASTABOS

1.

Mokinių Pavasario atostogos 2019 m. balandžio 23 d. – 2019 m. balandžio 26 d.

Balandžio 12 diena – 5-10 klasių Neformalaus ugdymo diena - Atradimų diena (pagal atskirą direktoriaus įsakymą)

Balandžio 15 diena – PUG-4 klasių Neformalaus ugdymo diena - Atradimų diena (Velykinė mugė)  (pagal atskirą direktoriaus įsakymą)

2.

METODINĖ VEIKLA

2.1.

Metodinė savaitė 23 d. 10.00 171

I. Prosniakovas

L. Kobrina

J. Stručkienė

Dalyvauja visi mokytojai,

pranešimų temas pristatyti direktoriui iki balandžio 15 d.

2.1.1.

Projektinio darbo „Vilniaus miesto įžymybės“ pristatymas      

A. Koltan

J. Ignatovič
2.1.2. „Aktyvūs mokymo metodai gabių mokinių mokyme matematikos ir IT“       J. Ignatovič
2.1.3. Tarptautinio projekto „Mus vienija draugystė, mus vienija lietuvių kalba“ pristatymas      

J. Ignatovič

J. Kudirkienė
2.2. Vaikų, demonstruojančių elgesio ir drausmės sunkumus, sistemos pristatymas 24 d. 11.30 171 N. Serova

Dalyvauja

VGK nariai

klasės vadovai
2.3. Mokytojų, dirbančių toje pačioje klasėje, bendravimo veiklos stebėjimas ir įvertinimas 24 d.

9.00-9.30

9.30-9.45 

9.45-10.00

10.00-10.15

10.15-10.30

10.30-10.45

171

L. Kobrina

J. Stručkienė

O. Jankauskaitė

Klasių vadovai Mokytojai dalykininkai

prad. m-kla

6 kl.

7 kl.

8 kl.

9 kl.

10 kl.

2.4. Olimpiados, konkursai          
2.4.1. Dalyvavimas Vilniaus m. 8 klasių mokinių fizikos olimpiadoje  5 d. 9.00 Vilniaus Gerosios Vilties progimna-zija T. Zubova

Dalyvauja

Sergej Kirilov 8a
2.4.2. Dalyvavimas Vilniaus m. anglų kalbos olimpiadoje 3-4 klasių mokiniams 9 d. 13.00

Vilniaus Šeškinės pradinė mokykla

I. Miler

I. Jerofejeva
 
2.4.3. Dalyvavimas Vilniaus m. matematikos olimpiadoje 5, 7 klasių mokiniams 8 d. 13.00

Vilniaus Maironio

 progimnazija

D. Lisovskaja

A. Mikelevič

Dalyvauja

M. Volodkovič

M. Agejevaitė

A. Jefimavičius 5v

E. Rybačevskaja 7a

V. Pauč

J. Meščeriakov 7b
2.4.4. Dalyvavimas Vilniaus m. matematikos olimpiadoje 6, 8 klasių mokiniams 8 d. 13.00

Vilniaus Viršuliškių 

progimnazija

D. Lisovskaja

O. Ulevičiūtė

J. Ignatovič

Dalyvauja

N. Rancev 6b

A. Amosenko 6b

N. Kozliuk 6v

R. Sucharukova 8b

E. Birney 8b

V. Rudnickij 8b
2.4.5. Dalyvavimas tarptautiniame matematikos konkurse „Mini Euklidas“ III ture 10 d. 10.00

Vilniaus Jono Pauliaus gimnazija

A. Koltan

Dalyvauja

E. Birney 8b

O. Vištorskis

A. Peršukevič 9b

K. Perevezencev 9a
2.4.6. Dalyvavimas Tarptautiniame konkurse PANGEA (III turas) 11 d. 15.00 VIMS mokykla D. Lisovskaja

Dalyvauja

A. Šaranov 6a
2.4.7. Dalyvavimas Vilniaus m. moksleivių liaudies dailės konkurse „Sidabro vainikėlis“ 4-29 d.   Galerija „Verdenė“ V. Antanavičiūtė

Dalyvauja

D. Kuckevič

Z. Nesterenko

6b

3.

UGDYMO PROCESO INSPEKTAVIMAS IR ORGANIZAVIMAS

3.1.

Pakartotinas tyrimas 1, 5 klasių adaptacijai įvertinti Visą mėnesį    

L. Kobrina

J. Stručkienė

N. Serova

T. Gvozdova
 

3.2.

Atviros integruotos pamokos          

3.2.1.

Atvira anglų kalbos pamoka „Treasure hunt“ 9 d. 6 pamoka 274 I. Jerofejeva 4b klasė

3.2.2.

Olimpinių žaidynių atidarymas. Estafetės 3 d. 6 pamoka

Choreografijos salė

A. Ranceva

V. Kovger

I. Grigorieva
3v, 4a, 2g klasės
3.2.3. Olimpinių žaidynių atidarymas. Kvadratas 10 d. 6 pamoka

Choreografijos salė

A. Ranceva

V. Kovger

I. Grigorieva
3v, 4a, 2g klasės
3.2.4.

Atvira lietuvių kalbos pamoka „M. Vainilaičio mitologinės pasakos „Bruknelė“ inscenizacija ir aptarimas“.

11 d. 2 pamoka 148 O. Jankauskaitė 4b klasė
3.2.5. Atvira rusų kalbos pamoka „Veiksmažodis“ 15 d. 1 pamoka 232 I. Grigorieva 2g klasė
3.3. Mokyklinės olimpiados, konkursai, projektai          
3.3.1.

3-4 klasių mokinių anglų kalbos olimpiada (I turas)

1 d. 6 pamoka 274 I. Jerofejeva  
3.3.2. Raiškiojo skaitymo konkursas anglų kalba 4-5 klasių mokiniams 19 d. 3 pamoka Aktų salė

I. Miler

anglų kalbos metodinė grupė
4-5 klasės
3.4.

NMPP Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas

Standartizuotų testų vykdymas:
3.4.1. 2 klasės – rašymas, 1 dalis 16 d. 9.00-9.45  

J. Stručkienė

Vykdymo ir vertinimo komisijų nariai

Klasių vadovai
Pagal atskirą direktoriaus įsakymą
3.4.2. 2 klasės - skaitymas 18 d. 9.00-9.45  
3.4.3. 2 klasės - matematika 30 d. 9.00-9.45  
3.4.4. 4 klasės - rašymas 16 d. 9.00-9.45  
3.4.5. 4 klasės - skaitymas 18 d. 9.00-9.45  
3.4.6. 4 klasės – matematika 30 d. 9.00-9.45  
3.4.7 6 klasės - rašymas 15 d. 9.00-9.45  
3.4.8. 6 klasės - skaitymas 17 d. 9.00-9.45  
3.4.9. 6 klasės - matematika 19 d. 9.00-9.45  
3.4.10. 6 klasės - klausimynas 30 d. 3 pamoka  
3.5. Dorinio ugdymo, technologijų, menų dalykinė savaitė      

V. Antanavičiūtė

Menų ir kūno kultūros metodinė grupė

Pagal atskirą grafiką
3.6. Bandomasis PUPP matematikos patikrinimas 17 d. 1-3 pamoka

136

137

138

140

L. Kobrina

D. Lisovskaja
 

4.

NEFORMALAUS UGDYMO IR KITI MOKYLOS RENGINIAI

4.1. Respublikinis mokinių ir ikimokyklinukų festivalis „Linksmosios dažnutės 2019“ 12 d. 9.00 Aktų salė

N. Grudzinskienė

L. Kobrina

B. Kozlov

M. Presnova

N. Riabčuk

Techninis aprūpinimas:

P. Purpurovič,

K. Ostapenko

Budinčios klasės 9b, 10b
4.2. Magijos teatro Di Archy spektaklis 3 d.

10.00-11.00 (PUG-3 kl.)

12.00-13.00

(4-8 kl.)
Aktų salė

L. Kobrina

PUG-8 klasės vadovai
Kaina 5 Eur
4.3.

Išvyka – integruota pamoka teatre. Spektaklis „Musės nuotykiai“

5 d. 10.00 Vilniaus jaunimo teatras „Arlekinas“

I. Šaranova

T. Ustinovič

M. Stankevič
3a, 3b, 3g klasės
4.4.

Kultūros pasas. Edukacinis keramikos meno užsiėmimas

8 d. 8.45-10.15 107 A. Veršilo 1a klasė
4.5. Kūrybinis projektas „Teminė fotografija“ PUG-10 klasių vadovų ir klasių seniūnų susirinkimas  3 d. 11.25 Aktų salė

I. Prosniakovas

L. Kobrina

J. Stručkienė
Dalyvauja visi klasės vadovai ir seniūnai
4.5.1. Mokyklos bendruomenės fotografavimas 16-18 d.   Aktų salė

I. Prosniakovas

L. Kobrina

J. Stručkienė
Pagal atskirą grafiką
4.6. Kūrybinių darbelių paroda „Velykų džiaugsmas“ 15-19 d.   2 aukštas M. Stankevič 3g klasė
4.7. Velykinių kiaušinių paroda 18-19 d. Pertraukos metų 227 J. Pipirienė  
4.8. Kultūros pasas. Edukacinis užsiėmimas „Liaudies pasakos lėlių teatre“ 18 d. 10.00 Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus V. Sadovskaja 1v klasė

5.

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLA

5.1. Vaiko gerovės komisijos posėdis 17 d. 14.40 Direktoriaus kabinetas

L. Kobrina

VGK nariai
 
5.2. Ėduonies profilaktika Visą mėnesį Klasės valandėlių metu  

D. Zdanevičienė

PUG-1 klasės vadovai
PUG–1-os klasės
5.3. Sveika mityba „Valgau sveikiau“ Visą mėnesį Klasės valandėlių metu  

D. Zdanevičienė

4-5 klasės vadovai
4-5 klasės
5.4. „Nelaimingi atsitikimai ir kaip jų išvengti“. traumų ir nelaimingų atsitikimų prevencija Visą mėnesį Klasės valandėlių metu  

D. Zdanevičienė

7-8 klasės vadovai
7-8 klasės


Paruošė:  L. Kobrina, S. Stručkienė

 

ANKSTESNIŲ MĖNESIŲ DARBO PLANAI

 

Rugpjūčio - Rugsejo

 

Spalio

 

Lapkričio

 

Gruodžio

 

Sausio

 

Vasario

 

Kovas