Tel./faks (8 5) 247 8447
S. Stanevičiaus g. 98, LT-07103 Vilnius
El. p. rastine@ateities.vilnius.lm.lt
Kraunasi...

Mėnesių veiklos planai

2019 - 2020 MOKSLO METAI

 

PATVIRTINTA

Mokyklos direktoriaus 

2019-11-28

įsakymu Nr. V-125

 

 

VILNIAUS „ATEITIES“ MOKYKLOS

 

2019 M. GRUODŽIO MĖN.

 

DARBO PLANAS

 

Eil. Nr.

RENGINYS

DIENA

VALANDA

VIETA

ATSAKINGAS ASMUO

PASTABOS

 

Mokinių Žiemos (Kalėdų) atostogos 2019 m. gruodžio 23 d. – 2019 m. sausio 3 d.

Neformalaus ugdymo diena – Verslumo diena (Kalėdinė mugė)gruodžio 9 diena

Kūrybiškumo dienos (Naujametiniai renginiai) –

gruodžio 18 d. (3-4 kl.), 19 d. (PUG, 1-2 kl.), gruodžio 20 d. (5-10 kl.)

1.

METODINĖ VEIKLA

1.1. Mokyklos vidaus įsivertinimo grupės susirinkimas. (Mokinio pasiekimai ir pažanga) 2 d. 11.25 293

L. Kobrina

J. Stručkienė

J. Ignatovič

A. Butnorienė

I. Jerofejeva

T. Mackelo

A. Nijazova-Elsayed

R. Sinkevič

 
1.2. Pedagogų posėdis, skirtas I-ojo trimestro rezultatų aptarimui 4 d. 14.30 171

I. Prosniakovas

L. Kobrina

J. Stručkienė

Dalyvavimas būtinas

1.3. Metodinių grupių pirmininkų susirinkimas (mokinių individualios pažangos stebėjimo, fiksavimo ir pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašo atnaujinimas) 11 d. 11.25

Dir. kabinetas

I. Prosniakovas

L. Kobrina

J. Stručkienė

M/g pirmininkai
 
1.4. 5-tų klasių mokinių mokymosi stilių rezultatų pristatymas 12 d. 8.00 171 N. Serova Dalyvauja mokytojai, dirbantys 5-ose klasėse
1.5. Atestacijos komisijos posėdis 16 d. 11.25

Dir. kabinetas

I. Prosniakovas

A. Lesauskienė

L. Kobrina

J. Stručkienė

J. Antonovas

T. Mackelo

V. Antanavičiūtė

Atestuojasi

B. Kozlov

I. Šaranova
1.6. Mokytojų, dirbančių toje pačioje klasėje, bendravimo veiklos stebėjimas ir įvertinimas (atvejų analizė) 23 d. 9.00-9.45 prad. mokykla

L. Kobrina

J. Stručkienė

A. Nijazova-Elsayed

Klasių vadovai

Mokytojai dalykininkai

171 kab.
10.00-10.20 5 kl.
10.20-10.40 6 kl.
10.40-11.00 7 kl.
11.00-11.20 8 kl.
11.20-11.40 9 kl.
11.40-12.00 10 kl.
1.7. Pradinio ugdymo mokytojų metodinės grupės susirinkimas „Mokinio individualios pažangos aplankas“ 30 d. 10.00 171

T. Mackelo

J. Stručkienė

L. Kobrina
 
Pagrindinio ugdymo mokytojų metodinių grupių susirinkimai  30 d.-sausio 3 d.     M/g pirmininkai Į susirinkimą pakviesti kuruojantį pavaduotoją
1.8. Respublikiniai, miesto konkursai, projektai
1.8.1. Pradinių klasių mokinių teatralizuoto poezijos ir prozos kūrinių konkursas-festivalis „Pasakų šalyje“ 5 d. 13.00 Sofijos Kovalevska-jos progimnazija  A. Paulauskaitė 1-4 klasių teatro būrelis
1.8.2. Bendrojo ugdymo mokyklų rusų mokomąja kalba 5-12 klasių mokinių raiškiojo skaitymo konkursas „Ir tavo kilnus įvaizdis mums brangus“ 6 d. 11.00 Sofijos Kovalevska-jos gimnazija 

N. Kirilova

L. Jermolajeva

I. Maslak

S. Tretjakova

A. Baranovskaja, 5v

K. Mikulec, 8b

E. Rynkevič, 10b
1.8.3. Bendrojo ugdymo mokyklų tautinės mažumos mokomąja kalba 5-6 klasių mokinių lietuvių kalbos kūrybinis konkursas  „Kelionė su Vilės Vėl veikėjais“ 12 d. 13.00 Sofijos Kovalevska-jos progimnazija  A. Butnorienė

A. Jefimavičius, 6v

E. Šerpetauskaitė, 6v

R. Trufanov, 6v
1.8.4. Respublikinis pradinių klasių mokinių tarpmokyklinis anglų kalbos – dailės ir technologijų projektas „Pasveikinkim vieni kitus“ Iki 16 d.    

I. Jerofejeva

T. Mackelo

I. Grigorieva

I. Šaranova

A. Ranceva
3v, 3g, 4a, 4v klasės
1.8.5. Literatūrinis kūrybinis konkursas ,,Kalėdų šviesa 2020“ (organizatorius Vilniaus Lietuvos stačiatikių arkivyskupija)  Iki 23 d.     M. Stankevič 4g klasė

2.

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS

2.1.

Matematikos, informacinių technologijų, ekonomikos 1-10 klasių mokytojų praktinės veiklos stebėjimas, analizė.

Tikslas – aktyvų mokymą(si) skatinančių priemonių taikymas ugdyme, individualios pažangos stebėjimas

Visą mėnesį    

L. Kobrina

J. Stručkienė
 
2.2. Paskaita – pateiktis „Mineralų pasaulio įdomybės“ 5 d. Pamokų metu   S. Kanapickienė

A. Ustinovič, 8a

2.3. Matematikos, informacinių technologijų, ekonomikos dalykinė savaitė 2-6 d.    

D. Lisovskaja

T. Mackelo

M/g nariai
 
2.3.1. Minčiaus turnyras

3 d.

4 d.

IT pamokų metu

220, 222

J. Ignatovič

A. Nijazova- Elsayed
5 klasės
2.3.2. Edukacinė ekskursija į Swedbanką

3 d.

12 d.

12.00

9.00
Konstitucijos pr. 20A

A. Koltan

O. Uleviciūtė

6a klasė

10a klasė
2.3.3. Žaidimas „Trupmenų pasaulyje“  2 d. Pamokų metu 136-138 A. Mikelevič 7 klasės
2.5.4.
 
         
2.6.            
2.7.            
2.8.            
2.9.  
2.9.1.            
2.9.2.            
2.10.  
2.10.1.            
2.10.2.            
2.10.3.            
2.11.  
2.11.1.            
2.11.2.            
2.11.3.
 
         
2.11.4.            
2.11.5.            
2.11.6.            
2.11.7.            
2.11.8.            
2.11.9.            
2.12.
 
         
2.13.            

3.

NEFORMALAUS UGDYMO IR KITI MOKYLOS RENGINIAI

3.1.            
3.2.            
3.3.            
3.4.            
3.5.            

4.

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLA

4.1.            
4.2.            

5.

KARJEROS UGDYMAS

5.1.            
5.2.            
5.3.            
5.4.            

 


Paruošė:  L. Kobrina, S. Stručkienė

 

ANKSTESNIŲ MĖNESIŲ DARBO PLANAI