Tel./faks (8 5) 247 8447
S. Stanevičiaus g. 98, LT-07103 Vilnius
El. p. rastine@ateities.vilnius.lm.lt
Kraunasi...

Standartizuotų testų vykdymas

8 klasės - rašymas

„Išbandyk profesiją“

8 ir 10 klasių mokinių pažintis su Vilniaus geležinkelio transporto ir verslo paslaugų mokykla

Pradžia: 13.00

Atsakingi: A. Pilkionienė, A. Koltan, V. Mardosienė, N. Ivanova, D. Lisovskaja

Skaitovų konkursas lietuvių k.

skirtas Motinos dienai „Tau mano mamyte“ 1-4 klasės

Pradžia: 12.50

Vieta: Aktų salė

Atsakingi: D. Mickevičienė, R. Tichonova, lietuvių k. mokytojos

Renginiai:

1. Tarptautinis PIRLS tyrimas. 4 a, v klasių mokinių testavimas

Laikas: 1-3 pamoka

Vieta: 105 kab., 276 kab.

Atsakingi: L. Tynčenko, I. Šaranova, A. Ranceva

 

2. Bandomasis PUPP. Lietuvių kalba (valstybinė) (raštu)

Laikas: 4-7 pamoka

Vieta: 235 kab., 284 kab., 285 kab.

Atsakingi: D. Mickevičienė, A. Lesauskienė, J. Kudirkienė

 

PUPP gimtosios (rusų) kalbos egzaminas (žodžiu)

Laikas:  9.00 - 13.30

Vieta: 171, 269

Atsakingi: I. Prosniakovas, I. Maslak, N. Kirilova

Antroji Velykų diena

Antroji Velykų diena – vaikų džiaugsmui. Šią dieną jie eina kiaušiniauti. Tradiciškai porą margučių jiems padovanoja krikštamotė. Iš kaimynų margučių buvo prašoma dainomis: „Aš mažas vaikelis, kaip pupų pėdelis. Velykų rytą lelija pražydo, ne dėl manęs vieno, ale dėl viso svieto. Anoj pusėj gandras betupįs, snapu berašąs, kiaušinių beprašąs. Gaspadine, negailėki, į pintinę man įdėki...“