Tel./faks (8 5) 247 8447
S. Stanevičiaus g. 98, LT-07103 Vilnius
El. p. rastine@ateities.vilnius.lm.lt
Kraunasi...

Kalėdiniai ir Naujametiniai renginiai:

1. „Naujametinė istorija“ 5-7 kl.

 

Dalyvauja: 5-7 klasių mokiniai

Laikas: 10.00

Vieta: Aktų salė

Atsakingi: L. Kobrina, N. Grudzinskienė, klasių vadovai, muzikos, dailės, choreografijos mokytojai

 

2. „Naujametinė istorija“ 8-10 kl.

 

Dalyvauja: 8-10 klasių mokiniai

Laikas: 12.00

Vieta: Aktų salė

Atsakingi: L. Kobrina, N. Grudzinskienė, klasių vadovai, muzikos, dailės, choreografijos mokytojai

Kalėdiniai ir Naujametiniai renginiai:

1. „Naujametinė pasaka“ 3 kl.

 

Dalyvauja: 3-čių klasių mokiniai ir jų tėvai

Laikas: 10.00

Vieta: Aktų salė

Atsakingi: L. Kobrina, N. Grudzinskienė, klasių vadovai, muzikos, dailės, choreografijos mokytojai

 

2. „Naujametinė pasaka“ 4 kl.

 

Dalyvauja: 4-tų klasių mokiniai ir jų tėvai

Laikas: 12.00

Vieta: Aktų salė

Atsakingi: L. Kobrina, N. Grudzinskienė, klasių vadovai, muzikos, dailės, choreografijos mokytojai

 

3. „Kalėdų belaukiant“

 

Laikas: 14.30

Vieta: 242 kab.

Atsakinga: G. Svirobovič

Kalėdiniai ir Naujametiniai renginiai:

1. „Naujametinė pasaka“ 0-1 kl.

 

Dalyvauja: 0-1 klasių mokiniai ir jų tėvai

Laikas: 10.00

Vieta: Aktų salė

Atsakingi: L. Kobrina, N. Grudzinskienė, klasių vadovai, muzikos, dailės, choreografijos mokytojai

 

2. „Naujametinė pasaka“ 2 kl.

 

Dalyvauja: 2-rų klasių mokiniai ir jų tėvai

Laikas: 12.00

Vieta: Aktų salė

Atsakingi: L. Kobrina, N. Grudzinskienė, klasių vadovai, muzikos, dailės, choreografijos mokytojai

Mokyklinės olimpiados

1. Mokyklinė biologijos olimpiada

 

Dalyvauja: 6-10 klasių mokiniai

Laikas: 10.00 - 12.00

Vieta: 238 kab.

Atsakinga: S. Kanapickienė

 

2. Mokyklinė chemijos olimpiada

 

Dalyvauja: 8-10 klasių mokiniai

Laikas: 10.00 - 12.00

Vieta: 250 kab.

Atsakinga: V. Mardosienė

Įsivertinimo pristatymas

Tema: „Solidarumas, veiklumas ir mokymasis“

 

Laikas: 14.40

Vieta: 171 kab.

Atsakingi: A. Nijazova-Elsayed, įsivertinimo grupės nariai

5-10 kl. tėvų susirinkimai klasėse

Dalyvaujant mokytojams dalykininkams „Individualios pažangos stebėjimo rezultatai ir jų gerinimo galimybės“
 
Laikas: 18.00 - 19.00
Atsakingi: L. Tynčenko, S. Butautienė, 5-10 kl. vadovai