Tel./faks (8 5) 247 8447
S. Stanevičiaus g. 98, LT-07103 Vilnius
El. p. rastine@ateities.vilnius.lm.lt
Kraunasi...

Atvira lietuvių kalbos pamoka „Draugystės laiškai“

Vasario 7 d. mokykloje vyko 8 b klasės atvira lietuvių kalbos pamoka „Draugystės laiškai“ ir lietuvių kalbos mokytojų gerosios patirties sklaida ugdant lietuvių kalbos komunikacinius gebėjimus. 

 

Šiame susitikime dalyvavo ir Airijoje dirbanti lietuvių kalbos mokytoja Jurgita Urbelienė. Tai tarptautinis projektas su Airijos Bremor mokykla ir jos moksleiviais, besimokančiais lietuvių kalbos. Jau 2018 m. lapkričio mėnesį 8 b klasės mokiniai pradėjo dalyvauti Tarptautiniame projekte „Mus jungia draugystė, mus jungia lietuvių kalba“. Jie rašė laiškus savo draugams į Airiją, kuriuose pasakojo apie savo pomėgius, pristatė mėgstamiausią vietą Lietuvoje ar Vilniuje. Remdamiesi laiškuose esančia informacija sugalvojo kryžiažodį, kurį turėjo atlikti Airijos moksleiviai. Per atvirą pamoką 8 b klasės moksleiviai grupėse skaitė savo draugų iš Airijos laiškus, sprendė jų sukurtą kryžiažodį ir kūrė video laišką apie save Airijos draugams. Tai įdomi ir naudinga veikla, ugdanti mokinių gebėjimus komunikuoti lietuvių kalba. Vasario 8 dieną moksleiviai vyko į Airijos ambasadą, kurioje bendravo su ambasadoriumi bei jo atstove spaudai , sužinojo daug naujų dalykų apie Airijos šalį bei jos papročius. Moksleiviai šias veiklas įvertino teigiamai. Jie sakė, kad bendravimas lietuvių kalba yra kiekvienam asmeniškai svarbi veikla.